Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1127-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Червен бряг, област Плевен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-11-25 от 17.09.2019 г. с предложение за промяна в ОИК – Червен бряг, област Плевен, назначена с Решение № 674-МИ от 23 август 2019 г. Промяната е от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО“ с искане за промяна в състава на ОИК, като на мястото на Десислава Цветанова Маринова – зам.-председател на ОИК – Червен бряг, да бъде назначена Валя Христова Димитрова.

Към предложението са приложени: заявление от Десислава Цветанова Маринова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК – Червен бряг; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на новопредложения член - Валя Христова Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Десислава Цветанова Маринова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Валя Христова Димитрова, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения