Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1130-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 208, чл. 420, чл. 421 и чл. 422 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се изработват съгласно образец – Приложение № 100-МИ, съответно Приложение № 101-МИ, Приложение № 102-МИ и Приложение № 103-МИ от изборните книжа, одобрени с Решение № 630-МИ от 20 август 2019 г. на ЦИК (обн., ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.).

2. Утвърждава техническите характеристики и защитата на бюлетината:

2.1. за произвеждане на изборите за кмет на кметство, съгласно приложения № 1.

2.2. за произвеждане на изборите за кмет на община, съгласно приложения № 2;

2.3. за произвеждане на изборите за кмет на район, съгласно приложения № 3;

2.4. за произвеждане на изборите за общински съветници съгласно приложение № 4;

3. Приложенията по т. 2 към настоящото решение не се публикуват.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1186-МИ/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения