Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 305-ЕП
София, 13.05.2019

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 251-ЕП от 3 май 2019 г., поправено с Решение № 256-ЕП от 5 май 2019 г., Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На 8 май 2019 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1 – 5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации между парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В хода на консултациите бе постигнато съгласие между участващите партии и коалиции, което бе обективирано в съставения по чл. 102, ал. 5 от Изборния кодекс протокол, подписан от всички участници.

В срока, определен в чл. 103, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпи писмено предложение с вх. № ЕП-04-01-100 от 8 май 2019 г. на ЦИК от оправомощено лице - заместник-министър на външните работи за членове и резервни членове на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В срока, определен в чл. 102, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпиха писмени предложения за съставите на секционните избирателни комисии извън страната от:

 • ПП „ВОЛЯ“ с писмо вх. № ЕП-11-27 от 8 май 2019 г. на ЦИК;
 • КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ с писмо вх. № ЕП-11-28 от 8 май 2019 г. на ЦИК;
 • КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ с писмо вх. № ЕП-11-29 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
 • ПП „Движение за права и свободи“ с писмо вх. № ЕП-10-57 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
 • КП „БСП за България“ с писмо вх. № ЕП-10-60 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
 • ПП „ГЕРБ“ с писмо вх. № ЕП-10-61 от 9 май 2019 г. на ЦИК;

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

 1. Секционна избирателна комисия №320100001, Австралия, Канбера (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Десислава Йорданова Петрова  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200002, Австрия, Виена (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов  
  Шенол Шукриев Ахмедов  
  Деница Захариева Кръстева  
  Десислава Георгиева Чакърова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Асенов  
  Мустафа Якубов Мехмедов  
  Константин Димитров Станев  
  Иван Маринов Господинов  

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200004, Австрия, Залцбург – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ивайло Върбанов Ценов  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200005, Австрия, Инсбрук – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Янко Велков Велев  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200006, Австрия, Линц – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Янка Драгомирова Нанева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200007, Австрия, Брегенц – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Димитър Филипов Серафимов  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Ангелов Апостолов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320400009, Албания, Тирана (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мария Димитрова Пеева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320500010, Алжир, Алжир (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Методи Кирилов Делев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Дочев Дочев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320700012, Армения, Ереван (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Иван Христов Радков  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320800013, Беларус, Минск (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Йорданова Гюрова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски  
СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова  
ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова Пашаянова  
  Севим Мехмедова Ибрямова  
  Димитринка Тодорова Динкова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Рамзи Амди  
СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова  
ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева  
  Белкие Бахриева Юсеинова  
  Слави Митков Георгиев  
  Десислава Стоянова Хранова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина  
СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска  
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев  
  Тезджан Шабан Вахид  
  Йово Панчев Панчев  

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Джафер Хаккъ  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев  
СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю Отосен  
ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов  
  Селви Сали Моролу  
  Даниела Василева Драмбозова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900018, Белгия, Гент – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов  
СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман  
ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов  
  Пенчо Христов Пенчев  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900019, Белгия, Льовен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хесе  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Божидар Виолинов Патинов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ана Борисова Николова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) – 6 членове                                           
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Петър Станков Петров  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мария Иванова Ангелиева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Сали Байрямов Кочаков  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Таня Койчева Вълова-Кирякова  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Надя Михайлова Кръстева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова  
     
  Силвия Михова Методиева  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200026, Великобритания, Саутхамптън – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Диана Пенчева Спасова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200027, Великобритания, Уочестър парк– 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Трифонова Радева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200028, Великобритания, Брайтън – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Габриела Николаева Толчева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200029, Великобритания, Бристол – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Йорданка Йосифова Ганчева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200030, Великобритания, Глазгоу – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Светозар Ангелов Димитров  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200031, Великобритания, Глостър – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Илиева Стойнова    
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200032, Великобритания, Единбург – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ясен Христов Василкьов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200033, Великобритания, Екситър – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Андрей Красимиров Влахов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200034, Великобритания, Кеймбридж – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Лиляна Маркова Димитрова-Ацева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200035, Великобритания, Ковънтри – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Людмилова Стойчева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200036, Великобритания, Крю – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Дойчинова Дойчинова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200037, Великобритания, Лийдс – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Васил Асенов Асенов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Марияна Атанасова Минчева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Василева Асенова  
     
     
  Ани Спасова Петкова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов  
  Анастасия Зосимова Маргаритова  
  Любомир Николаев Талев  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200041, Великобритания, Норич – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Станимиров Станимиров  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200042, Великобритания, Нотингам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Таня Владимирова Милова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200043, Великобритания, Оксфорд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Александрова-Кирова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200044, Великобритания, Чатам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Станислава Пламенова Манолова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200045, Великобритания, Шефилд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Салим Енгин Черкез  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Галина Лалева Лалева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Ветцолд  
СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов  
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Петров Петранов  
     
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева  
ЧЛЕНОВЕ: Дениз Хюсеинов Амишев  
  Мариана Георгиева Минкин  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300049, ФР Германия, Бремен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Банов Данов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Владимиров Бакалов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300051, ФР Германия, Дортмунд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова  
  Боряна Найденова Танева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300052, ФР Германия, Дрезден – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Георгиева Дъгарадина  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300053, ФР Германия, Ерфурт – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тодоров Йонков  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300054, ФР Германия, Карлсруе – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Геновева Георгиева Христова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300055, ФР Германия, Констанц – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Деляна Мирославова Маслинкова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300056, ФР Германия, Кьолн – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева  
ЧЛЕНОВЕ: Румен Минев Бонев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300057, ФР Германия, Лайпциг – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Михайлов Михайлов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Александрова Георгиева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Николай Спасов Георгиев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Дамян Стефанов Карабалиев  
  Валентин Динев Вълев  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Райна Иванова Испанска  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300062, ФР Германия, Нюрнберг – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Василев Горнишки  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300063, ФР Германия, Регенсбург – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мартин Игнатов Колев  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300064, ФР Германия, Фрайбург – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Делина Атанасова Джонджорова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа  
  Мариета Янева Милева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Весела Бориславова Ацева  
     
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300067, ФР Германия, Хановер – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Стоянка Стоянова Георгиева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Илиева Тонова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300069, ФР Германия, Аахен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев  
  Мартина Първанова Кехайова  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Данчо Добринов Мичев  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова  
  Здравка Евгениева Михайлова  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500072, Гърция, Атина (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Добрева-Фарконас  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Хайденова  
  Веселин Иванов Иванов  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев  
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Георгиев Дражев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500074, Гърция, Кавала – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Тодоров Петров  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500075, Гърция, Каламата – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Стоянов Божилов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра – 6 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова  
  Цветелина Цветославова Георгиева  
  Цветелина Атанасова Иванова  
  Иван Борисов Иванов  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки  
  Елка Илиева Стоянова  
  Нина Костадинова Митова  
  Кирил Любенов Предов  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева  
  Маргарита Петкова Ценкова  
  Иван Спасов Чалъков  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500079, Гърция, о. Крит-Ханя – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова  
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов  
  Милка Кирилова Кръстева  
  Йоханес Рупен Крикорян  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500080, Гърция, Неа Муданя – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мария Иванова Бояджиева-Гунели  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500081, Гърция, Никити – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мая Григорова Стоименова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500082, Гърция, о. Родос – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Сашева Долумджийска  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди  
ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова  
     
  Михаела Калинова Трингова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Зорница Петрова Апостолова  
     
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ивелин Димитров Стефанов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Милена Валентинова Николова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Стоянов Димитров  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Иванова Горова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Цачева Цачева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200090, Испания, Кастельон де ла Плана – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Юлиана Ангелова Неделин  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200091, Испания, Барселона – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Кирилова Джатева  
     
     
     
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Анна Иванова Руски  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Диана Бойкова Сугарева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200094, Испания, Валядолид – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Павлинова Петрова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200095, Испания, Гандия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Райна Николова Тонева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200096, Испания, Лерида – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Александров Евлогиев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200097, Испания, Льорет дел Мар – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Стойко Даков Йорданов  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Татяна Димитрова Балтова-Заркова  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мария Емилова Янчева    
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Анастасия Любомирова Дочева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200101, Испания, Майорка – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Пламен Любомиров Георгиев  
     
     
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200102, Испания, Памплона – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев  
  Юлиана Борисова Николова  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200103, Испания, Тафаия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Искра Методиева Ивчева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200104, Испания, Торревиеха – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ренета Параскевова Здравкова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200105, Испания, Аликанте – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Кристина Павлинова Велкова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Илия Лозанов Лозанов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савов Тодоров  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ирена Николаева Тодорова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300108, Италия, Понтедера – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Борис Василев Кацамунски  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300109, Италия, Рим (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ермелина Пейчева Пейчева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300110, Италия, Тури – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Андрияна Владимирова Колева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300111, Италия, Фоджа – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Здравкова Макрова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Иванов Георгиев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322500113, Канада, Отава (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Антония Пламенова Алексиева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Атанасова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322600115, Катар, Доха (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Стоимен Миланов Велев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700116, Кипър, Ларнака – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Лила Ангелова Георгиева  
     
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700117, Кипър, Лимасол – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев  
  Виолета Атанасова Несторова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700118, Кипър, Никозия (Посолство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова Мусакова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мина Николаева Христова-Маринова  
     
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700119, Кипър, Паралимини 5290 – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Стефанов Инков  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700120, Кипър, Пафос – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Силвана Валериева Сълова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322800121, Китай, Пекин (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Владислав Александров Спасов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Сара Николаева Кънчева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Илия Николов Лясков  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Горяна Григорова Ленкова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Драгомиров Петров  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Цветин Любомиров Спасов    
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323300127, Малта, Сейнт Джулианс – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Искра Недкова Нейкова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323300128, Малта, Буджиба - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Таня Димитрова Тотева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323400129, Мароко, Рабат (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Стоянова Стоянова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323500130, Мексико, Мексико (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Стоянов Апостолов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Атанас Йорданов Стоев  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323600132, Молдова, Тараклия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мария Дмитриевна Бобикова  
  Ангел Илиев Маринков  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700133, Нидерландия, Айндховен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Маргарит Димитров Николов  
  Николай Станимиров Станев  
  Венелин Александров Ганков  

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700134, Нидерландия, Амстердам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева  
  Гергана Василева Янкова  
  Румяна Василева Камберска-Иванова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700135, Нидерландия, Грьонинген – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Антон Румянов Георгиев  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Свилен Иванов Илиев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700137, Нидерландия, Утрехт – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Атанасова Петрова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Росица Илиева Македонска  
  Ерджан Шабан Неджиб  
  Надя Тодорова Живкова-Ванева  

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов  
ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз  
  Иглика Петрова Христова  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Валерий Любенов Мирчев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Вилияна Руменова Иванова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000143, Полша, Колобжег - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов  
  Виктор Бенов Бенов  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000144, Полша, Краков – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Асенов Христов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000145, Полша, Варшава (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Альоша Иванов Неделчев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Надя Николова Стефанова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Бойчева Петрова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски  
  Димитър Иванов Димитров  
     

                

 1. Секционна избирателна комисия №324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски  
  Веселин Христов Богданов  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Цвети Кирилова Романска  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Сергеев Николов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600152, Русия, Москва (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Галина Станимирова Караиванова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Христинка Цветанова Георгиева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Стефанова Колева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Пламенов Доровски  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Емилова Малчева-Иванова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ева Дончева Живкова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Светослав Станков Станков  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Атанас Ангелов Рундалиев  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Катя Димитрова Енчева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Калин Иванов Димитров  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Георги Лъчезаров Сусанин  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ива Николаева Крулева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Любен Алексов  
     
     
  Илия Христов Бонджолов  

 

 1. Секционна избирателна комисия №325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мария Петкова Доневска  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство – Истанбул) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Пенчова Генева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Бранимир Илийчев Илиев  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мюмин Ергин Емин  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300169, Турция, Анкара (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев  
  Доротея Христова Бобчева  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Калин Николаев Рунтев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325500171, Украйна, Киев (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Веселка Борисова Рангелова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Енков Енков  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Георги Василев Георгиев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Валентин Господинов Димитров  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800175, Франция, Бордо – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Михайлова Евдокимова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800176, Франция, Лион – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Николай Евгениев Теохаров  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800177, Франция, Марсилия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова  
  Миглена Здравкова Младенова-Симеонова  
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800178, Франция, Нант – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Росица Пеева Александрова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800179, Франция, Ница – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш  
     
  Деметра Куманова Дулева  

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800180, Франция, Париж (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим  
     
  Зорница Емилова Грекова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800181, Франция, Париж (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед  
     
  Лора Маринова Николова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800182, Франция, Сен-Назер  – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Игнатов Младенов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)– 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Борис Емилов Шабански  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800184, Франция, Тулуза – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък  
  Стойчо Стефанов Ангелов  
  Енчо Димитров Димитров  

 

 1. Секционна избирателна комисия №325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Никола Георгиев Николов  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Джованина Цветанова Докова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №326100187, Чешка република, Прага (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Росен Христов Генчев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №326200188, Швейцария, Берн (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Тодорова Атанасова  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Раковски Симеонов Лашев  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Надя Андонова Велева  
     
     

 

 1. Секционна избирателна комисия №326400191, Япония, Токио (Посолство) - 65 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Даскалов  
     
     

 

ІІ. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК извън страната, чрез обявяване на интернет страницата на Централната избирателна комисия на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 13.05.2019 в 21:38 часа

Свързани решения:

323-ЕП/15.05.2019

Календар

Решения

 • № 353-ЕП / 18.05.2019

  относно: изменение и допълнение на Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 352-ЕП / 18.05.2019

  относно: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели – представители на AEGEE-Europe за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 351-ЕП / 18.05.2019

  относно: отказ за регистрация на Фондация „Център за модернизиране на политики“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • всички решения