Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 305-ЕП
София, 13 май 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 251-ЕП от 3 май 2019 г., поправено с Решение № 256-ЕП от 5 май 2019 г., Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На 8 май 2019 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1 – 5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации между парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В хода на консултациите бе постигнато съгласие между участващите партии и коалиции, което бе обективирано в съставения по чл. 102, ал. 5 от Изборния кодекс протокол, подписан от всички участници.

В срока, определен в чл. 103, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпи писмено предложение с вх. № ЕП-04-01-100 от 8 май 2019 г. на ЦИК от оправомощено лице - заместник-министър на външните работи за членове и резервни членове на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В срока, определен в чл. 102, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпиха писмени предложения за съставите на секционните избирателни комисии извън страната от:

 • ПП „ВОЛЯ“ с писмо вх. № ЕП-11-27 от 8 май 2019 г. на ЦИК;
 • КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ с писмо вх. № ЕП-11-28 от 8 май 2019 г. на ЦИК;
 • КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ с писмо вх. № ЕП-11-29 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
 • ПП „Движение за права и свободи“ с писмо вх. № ЕП-10-57 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
 • КП „БСП за България“ с писмо вх. № ЕП-10-60 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
 • ПП „ГЕРБ“ с писмо вх. № ЕП-10-61 от 9 май 2019 г. на ЦИК;

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

 1. Секционна избирателна комисия №320100001, Австралия, Канбера (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Десислава Йорданова Петрова
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200002, Австрия, Виена (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов
  Шенол Шукриев Ахмедов
  Деница Захариева Кръстева
  Десислава Георгиева Чакърова

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Асенов
  Мустафа Якубов Мехмедов
  Константин Димитров Станев
  Иван Маринов Господинов

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200004, Австрия, Залцбург – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Ивайло Върбанов Ценов
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200005, Австрия, Инсбрук – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Янко Велков Велев
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200006, Австрия, Линц – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Янка Драгомирова Нанева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200007, Австрия, Брегенц – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Димитър Филипов Серафимов
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Ангелов Апостолов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320400009, Албания, Тирана (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мария Димитрова Пеева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320500010, Алжир, Алжир (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Методи Кирилов Делев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Дочев Дочев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320700012, Армения, Ереван (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Иван Христов Радков
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320800013, Беларус, Минск (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Йорданова Гюрова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски
СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова
ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова Пашаянова
  Севим Мехмедова Ибрямова
  Димитринка Тодорова Динкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Рамзи Амди
СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева
  Белкие Бахриева Юсеинова
  Слави Митков Георгиев
  Десислава Стоянова Хранова

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина
СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев
  Тезджан Шабан Вахид
  Йово Панчев Панчев

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Джафер Хаккъ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев
СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю Отосен
ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов
  Селви Сали Моролу
  Даниела Василева Драмбозова

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900018, Белгия, Гент – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов
СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман
ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов
  Пенчо Христов Пенчев
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900019, Белгия, Льовен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хесе
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Божидар Виолинов Патинов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ана Борисова Николова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) – 6 членове                                           
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Петър Станков Петров
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев
ЧЛЕНОВЕ:  
  Мария Иванова Ангелиева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Сали Байрямов Кочаков
ЧЛЕНОВЕ:  
  Таня Койчева Вълова-Кирякова
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Надя Михайлова Кръстева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова
   
  Силвия Михова Методиева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200026, Великобритания, Саутхамптън – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Диана Пенчева Спасова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200027, Великобритания, Уочестър парк– 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Трифонова Радева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200028, Великобритания, Брайтън – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Габриела Николаева Толчева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200029, Великобритания, Бристол – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Йорданка Йосифова Ганчева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200030, Великобритания, Глазгоу – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Светозар Ангелов Димитров
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200031, Великобритания, Глостър – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Илиева Стойнова  
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200032, Великобритания, Единбург – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ясен Христов Василкьов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200033, Великобритания, Екситър – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Андрей Красимиров Влахов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200034, Великобритания, Кеймбридж – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Лиляна Маркова Димитрова-Ацева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200035, Великобритания, Ковънтри – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Людмилова Стойчева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200036, Великобритания, Крю – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Дойчинова Дойчинова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200037, Великобритания, Лийдс – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Васил Асенов Асенов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Марияна Атанасова Минчева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Василева Асенова
   
   
  Ани Спасова Петкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов
  Анастасия Зосимова Маргаритова
  Любомир Николаев Талев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200041, Великобритания, Норич – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Станимиров Станимиров
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200042, Великобритания, Нотингам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Таня Владимирова Милова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200043, Великобритания, Оксфорд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Александрова-Кирова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200044, Великобритания, Чатам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Станислава Пламенова Манолова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200045, Великобритания, Шефилд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Салим Енгин Черкез
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Галина Лалева Лалева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Ветцолд
СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Петров Петранов
   
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева
ЧЛЕНОВЕ: Дениз Хюсеинов Амишев
  Мариана Георгиева Минкин
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300049, ФР Германия, Бремен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Банов Данов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Владимиров Бакалов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300051, ФР Германия, Дортмунд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова
  Боряна Найденова Танева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300052, ФР Германия, Дрезден – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Георгиева Дъгарадина
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300053, ФР Германия, Ерфурт – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тодоров Йонков
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300054, ФР Германия, Карлсруе – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Геновева Георгиева Христова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300055, ФР Германия, Констанц – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Деляна Мирославова Маслинкова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300056, ФР Германия, Кьолн – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева
ЧЛЕНОВЕ: Румен Минев Бонев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300057, ФР Германия, Лайпциг – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Михайлов Михайлов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Александрова Георгиева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Николай Спасов Георгиев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Дамян Стефанов Карабалиев
  Валентин Динев Вълев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Райна Иванова Испанска
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300062, ФР Германия, Нюрнберг – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Василев Горнишки
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300063, ФР Германия, Регенсбург – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Мартин Игнатов Колев
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300064, ФР Германия, Фрайбург – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Делина Атанасова Джонджорова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа
  Мариета Янева Милева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Весела Бориславова Ацева
   
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300067, ФР Германия, Хановер – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Стоянка Стоянова Георгиева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Илиева Тонова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300069, ФР Германия, Аахен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев
  Мартина Първанова Кехайова
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Данчо Добринов Мичев
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова
  Здравка Евгениева Михайлова
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500072, Гърция, Атина (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Добрева-Фарконас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Хайденова
  Веселин Иванов Иванов
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Георгиев Дражев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500074, Гърция, Кавала – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Тодоров Петров
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500075, Гърция, Каламата – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Стоянов Божилов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра – 6 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова
  Цветелина Цветославова Георгиева
  Цветелина Атанасова Иванова
  Иван Борисов Иванов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки
  Елка Илиева Стоянова
  Нина Костадинова Митова
  Кирил Любенов Предов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева
  Маргарита Петкова Ценкова
  Иван Спасов Чалъков

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500079, Гърция, о. Крит-Ханя – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов
  Милка Кирилова Кръстева
  Йоханес Рупен Крикорян

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500080, Гърция, Неа Муданя – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Мария Иванова Бояджиева-Гунели
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500081, Гърция, Никити – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мая Григорова Стоименова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500082, Гърция, о. Родос – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Сашева Долумджийска
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди
ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова
   
  Михаела Калинова Трингова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Зорница Петрова Апостолова
   
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ивелин Димитров Стефанов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Милена Валентинова Николова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Стоянов Димитров
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Иванова Горова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Цачева Цачева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200090, Испания, Кастельон де ла Плана – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Юлиана Ангелова Неделин
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200091, Испания, Барселона – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Кирилова Джатева
   
   
   
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Анна Иванова Руски
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Диана Бойкова Сугарева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200094, Испания, Валядолид – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Павлинова Петрова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200095, Испания, Гандия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Райна Николова Тонева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200096, Испания, Лерида – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Александров Евлогиев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200097, Испания, Льорет дел Мар – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Стойко Даков Йорданов
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Татяна Димитрова Балтова-Заркова
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Мария Емилова Янчева  
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Анастасия Любомирова Дочева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200101, Испания, Майорка – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Пламен Любомиров Георгиев
   
   
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200102, Испания, Памплона – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев
  Юлиана Борисова Николова
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200103, Испания, Тафаия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Искра Методиева Ивчева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200104, Испания, Торревиеха – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ренета Параскевова Здравкова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200105, Испания, Аликанте – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Кристина Павлинова Велкова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Илия Лозанов Лозанов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Ирена Николаева Тодорова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300108, Италия, Понтедера – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Борис Василев Кацамунски
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300109, Италия, Рим (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Ермелина Пейчева Пейчева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300110, Италия, Тури – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Андрияна Владимирова Колева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300111, Италия, Фоджа – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Здравкова Макрова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Иванов Георгиев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322500113, Канада, Отава (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Антония Пламенова Алексиева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Атанасова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322600115, Катар, Доха (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Стоимен Миланов Велев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700116, Кипър, Ларнака – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Лила Ангелова Георгиева
   
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700117, Кипър, Лимасол – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев
  Виолета Атанасова Несторова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700118, Кипър, Никозия (Посолство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова Мусакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мина Николаева Христова-Маринова
   
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700119, Кипър, Паралимини 5290 – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Стефанов Инков
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700120, Кипър, Пафос – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Силвана Валериева Сълова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322800121, Китай, Пекин (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Владислав Александров Спасов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Сара Николаева Кънчева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Илия Николов Лясков
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Горяна Григорова Ленкова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Драгомиров Петров
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Цветин Любомиров Спасов  
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323300127, Малта, Сейнт Джулианс – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Искра Недкова Нейкова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323300128, Малта, Буджиба - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Таня Димитрова Тотева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323400129, Мароко, Рабат (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Стоянова Стоянова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323500130, Мексико, Мексико (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Стоянов Апостолов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Атанас Йорданов Стоев
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323600132, Молдова, Тараклия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мария Дмитриевна Бобикова
  Ангел Илиев Маринков
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700133, Нидерландия, Айндховен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Маргарит Димитров Николов
  Николай Станимиров Станев
  Венелин Александров Ганков

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700134, Нидерландия, Амстердам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева
  Гергана Василева Янкова
  Румяна Василева Камберска-Иванова

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700135, Нидерландия, Грьонинген – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Антон Румянов Георгиев
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Свилен Иванов Илиев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700137, Нидерландия, Утрехт – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Атанасова Петрова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Росица Илиева Македонска
  Ерджан Шабан Неджиб
  Надя Тодорова Живкова-Ванева

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов
ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз
  Иглика Петрова Христова
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Валерий Любенов Мирчев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Вилияна Руменова Иванова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000143, Полша, Колобжег - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов
  Виктор Бенов Бенов
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000144, Полша, Краков – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Асенов Христов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000145, Полша, Варшава (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Альоша Иванов Неделчев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Надя Николова Стефанова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Бойчева Петрова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски
  Димитър Иванов Димитров
   

                

 1. Секционна избирателна комисия №324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски
  Веселин Христов Богданов
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Цвети Кирилова Романска
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Сергеев Николов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600152, Русия, Москва (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Галина Станимирова Караиванова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Христинка Цветанова Георгиева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Стефанова Колева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Пламенов Доровски
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Емилова Малчева-Иванова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ева Дончева Живкова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Светослав Станков Станков
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Атанас Ангелов Рундалиев
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Катя Димитрова Енчева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Калин Иванов Димитров
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Георги Лъчезаров Сусанин
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ива Николаева Крулева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Любен Алексов
   
   
  Илия Христов Бонджолов

 

 1. Секционна избирателна комисия №325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мария Петкова Доневска
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство – Истанбул) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Пенчова Генева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Бранимир Илийчев Илиев
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Мюмин Ергин Емин
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300169, Турция, Анкара (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев
  Доротея Христова Бобчева
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Калин Николаев Рунтев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325500171, Украйна, Киев (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Веселка Борисова Рангелова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Енков Енков
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Георги Василев Георгиев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
  Валентин Господинов Димитров
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800175, Франция, Бордо – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Михайлова Евдокимова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800176, Франция, Лион – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Николай Евгениев Теохаров
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800177, Франция, Марсилия – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова
  Миглена Здравкова Младенова-Симеонова
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800178, Франция, Нант – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Росица Пеева Александрова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800179, Франция, Ница – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш
   
  Деметра Куманова Дулева

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800180, Франция, Париж (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим
   
  Зорница Емилова Грекова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800181, Франция, Париж (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед
   
  Лора Маринова Николова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800182, Франция, Сен-Назер  – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Игнатов Младенов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)– 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Борис Емилов Шабански
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800184, Франция, Тулуза – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък
  Стойчо Стефанов Ангелов
  Енчо Димитров Димитров

 

 1. Секционна избирателна комисия №325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Никола Георгиев Николов
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Джованина Цветанова Докова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №326100187, Чешка република, Прага (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Росен Христов Генчев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №326200188, Швейцария, Берн (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Тодорова Атанасова
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Раковски Симеонов Лашев
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Надя Андонова Велева
   
   

 

 1. Секционна избирателна комисия №326400191, Япония, Токио (Посолство) - 65 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Даскалов
   
   

 

ІІ. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК извън страната, чрез обявяване на интернет страницата на Централната избирателна комисия на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

323-ЕП/

353-ЕП/

364-ЕП/

386-ЕП/

399-ЕП/

411-ЕП/

419-ЕП/

428-ЕП/

430-ЕП/

434-ЕП/

440-ЕП/

Календар

Решения

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • № 3002-МИ / 29.02.2024

  относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

 • всички решения