Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 300-ЕП
София, 11 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на правилата за водене на предизборна кампания от Веселин Найденов Марешки

С вх. № ЕП-10-58/09.05.2019 г. и вх. № ЕП-10-58/1/09.05.2019 г. в Централната избирателна комисия са получени сигнали от Красимир Запрянов – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение“.

В сигнала се излагат твърдения за нарушаване на правилата за провеждане на предизборната кампания от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, изразяващи се в разпространение на материали – брошура със заглавие „Аптеки Марешки“, като под заглавието е изписан текст „Веселин Марешки: Да изберем български родолюбци, вместо депутати – безродници“). Твърди се, че брошурата представлява търговска реклама, с която се извършват политически внушения, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 192 ИК.

В сигнала е посочено, че в търговските обекти на аптеки „Марешки“ и бензиностанции „VM Petroleum“се издават фискални бонове, като на гърба на всеки от тях е изписано „ВОЛЯ“ и отдолу „проект на Веселин Марешки“. Към сигнала са приложени брошура, копия и оригинал на фискални бонове и снимков материал от разпространяваните брошури.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с брошурата и приложените снимкови материали, приема за установено следното:

Разпространяваните брошури представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК. Това се установява от съдържанието на брошурата, тъй като на корицата на същата след надписа „Аптеки Марешки“ следва текстът „Веселин Марешки: Да изберем български родолюбци, вместо депутати – безродници“ с лика на Веселин Марешки, който съдържа по същество призив за подкрепа в полза на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Втора страница от брошурата също съдържа призив за подкрепа на Веселин Марешки и „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Съгласно § 1, т. 17 от ДР на ИК предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори, поради което Централната избирателна комисия приема, че разпространяваните брошури са агитационни материали на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

С Решение № 89-ЕП от 7 април 2019 г. Централната избирателна комисия е регистрирала коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., която се представлява от Веселин Найденов Марешки.

С Решение № 187-ЕП от 19 април 2019 г. Централната избирателна комисия е регистрирала и обявила кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, като под № 1 фигурира Веселин Найденов Марешки.

Централната избирателна комисия приема, че в разпространените брошури в тираж 300 000 бр. (безплатно издание), бр. 5, май 2019 г., представляващи агитационни материали, не се съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, която информация да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ (корицата на брошурата) на агитационния материал и да е разположена в обособено поле, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.

Централната избирателна комисия счита, че представеният касов бон с надпис на гърба му „Воля – проект на Веселин Марешки“, издаден от аптеки Марешки, не съдържа предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс, тъй като съгласно § 1, т. 17 от ДР на ИК наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смята за агитация по смисъла на Кодекса.

Предвид горното и на основание чл. 480, ал. 2 и чл. 496, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 183, ал. 2, чл. 57, ал. 1, т. 45 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК, извършено от Веселин Найденов Марешки, ЕГН ……….., кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, изразяващо се в разпространение на агитационни материали – брошури, в които не се съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, която информация да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ (корицата на брошурата) на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Веселин Найденов Марешки, ЕГН …………… , с адрес: ……………………………………………., кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, с адрес гр. Варна.

ПОСТАНОВЯВА спиране на разпространението на 300 000 броя брошури със заглавие „Аптеки Марешки“ от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и Веселин Марешки, кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Решението в частта, с която се постановява спиране на разпространението на 300 000 броя брошури подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения