Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 291-ЕП
София, 10 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 182, ал. 1 ИК от управителите на доставчика на медийни услуги Елит Медиа България ЕООД и от народния представител Тома Биков – участник в телевизионното предаване

С вх. № ЕП-20-230/09.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на ИК от доставчика на медийни услуги Елит Медиа България ЕООД. Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител със запис на предаването „Новини“, предоставен за разпространение на 08.05.2019 г. от 8.30 ч. в програмата на „Канал 3“ на доставчика на медийни услуги Елит Медиа България ЕООД.

Централната избирателна комисия се запозна с видеоматериала, озаглавен „Законотворчество в контекста на изборите“, който касае новата пленарна сесия на народните представители и представлява интервю с народните представители Тома Биков и Искрен Веселинов, в сградата на Народното събрание.

От доставчика на медийни услуги Елит Медиа България ЕООД в началото и в края на излъчения материал е поставено предупреждение, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, което показва, че представя предизборен агитационен материал, включен в рубриката „Избори за Европейски парламент“.

Според докладчика материалът представлява изложение на политики, които по своята същност в контекста на предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България представляват предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ИК, защото съдържат призиви за подкрепа или неподкрепа на партии и коалиции.

По силата на чл. 182, ал. 1 ИК не се допуска предизборна агитация в държавни учреждения, каквото е Народното събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 182, ал. 1 и чл. 480, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия бе предложено следното решение:

„УСТАНОВЯВА“ нарушение на изискванията на чл. 182, ал. 1 ИК по отношение на управителите на Елит Медиа България ЕООД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 130275893, със седалище и адрес на управление гр. София 1379, район „Възраждане“, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 2, ет. 4, представлявано от управителите Огнян Димитров Димов и Ива Стоянова Стоянова, за излъчване по програма Канал 3 на предизборен видеоматериал озаглавен „Законотворчество в контекста на изборите“, предоставен за разпространение на доставчика на медийни услуги Елит Медиа България ЕООД и излъчен на 08.05.2019 г. в програмата на  Канал 3“ от 8.30 ч.

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 182, ал. 1 ИК по отношение на народния представител Тома Любомиров Биков за провеждане на предизборна агитация по време на интервю от сградата на Народното събрание, излъчено по Канал 3 на 8 май 2019 г. в 8,30 ч. в предаването „Законотворчество в контекста на изборите“, в рубриката „Избори за Европейски парламент“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Огнян Димитров Димов, ЕГН …………, и Ива Стоянова Стоянова, ЕГН …………, в качеството им на управители на Елит Медиа България ЕООД.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на народния представител Тома Любомиров Биков, ЕГН ………….

От присъстващите в залата 17 членове на ЦИК „ЗА“ предложеното решение гласуваха шест членове: Емил Войнов, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, и „ПРОТИВ“ гласуваха 11 членове на ЦИК: Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Стефка Стоева и Таня Йосифова.

В хода на разискванията се прецени от Централната избирателна комисия, че не е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК, защото става въпрос за интервю на народни представители в началото на новата пленарна сесия, която съвпада с предизборната кампания.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4 ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на сигнал за нарушение, получен от Съвета за електронни медии, подписан, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на ИК от доставчика на медийни услуги Елит Медиа България ЕООД, както и предложение за решение за нарушение на изискването на чл. 182, ал. 1 ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения