Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 301-ЕП
София, 11 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, извършено от Веселин Марешки, представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № ЕП-10-59 от 09.05.2019 г. от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ чрез пълномощника Красимир Запрянов, упълномощен от представляващия партията Красимир Каракачанов, за извършено нарушение от Веселин Марешки като представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

С жалбата ЦИК е сезирана за извършени нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) от страна на кандидата за евродепутат и водач на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ – Веселин Марешки. На 7 май 2019 г. в интервю, излъчено по Българска национална телевизия, Сутрешен блок, а впоследствие и в интервю в предаването „Лице в лице“ по БТВ Веселин Марешки използва неприемливи думи и квалификации, както срещу ПП „ВМРО – Българско национално движение“, така и персонално срещу представляващия партията Красимир Каракачанов и кандидата за евродепутат Димитър Шивиков, издигнат в кандидатската листа на партията. Излагат се твърдения, че Веселин Марешки е нарушил правилата за провеждане на предизборна агитация, регламентирани в Изборния кодекс, и по-специално нормата на чл. 183, ал. 4 ИК, където е забранено да се използват агитационни материали (писмени и устни), които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

В предаването Сутрешен блок по Българската национална телевизия Веселин Марешки нарича Красимир Каракачанов „шкембе войвода“, „Краси – пет тераси“ и „гастрольорът във военното министерство“. Кандидатите на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ са наречени „политически измамници“ и „тотално деградирали типове“. В интервюто по БТВ, в предаването „Лице в лице“ се изрича следното изречение: „Не мога да приема, че човек от листата на ВМРО, пък бил той Шивиков, Джамбазки или някой друг изрод ...“. Към Димитър Шивиков са отправени персонални нападки и обиди, целящи уронването на честта и доброто име на кандидата – използват се изрази като: „прехвален генерал“ и „псевдогенерал“. По негов адрес се изричат и следните думи: „Не разбира от знаците на българската армия, но явно много добре разбира от финикийските знаци на Красимир Каракачанов“.

Иска се от ЦИК да предприеме действия срещу коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и представляващите я лица, като наложи санкция, поради нарушаването на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 ИК относно забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Централната избирателна комисия приема, че подадената жалба по съществото си представлява сигнал за извършено нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.

Към сигнала е приложено пълномощно от Красимир Каракачанов в полза на Красимир Генчев Запрянов.

С Решение № 89-ЕП от 7 април 2019 г. ЦИК е регистрирала КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Централната избирателна комисия се запозна с предоставения от Съвета за електронни медии видеоматериал на интервютата на Веселин Марешки в предаването Сутрешен блок на Българската национална телевизия, излъчено на 7 май 2019 г. в интервала между 07:45 – 08:00 ч., и с интервюто на Веселин Марешки в предаването „Лице в лице“ по БТВ, излъчено на 7 май 2019 г. в интервала между 17:35 – 18:00 ч. От материалите безспорно се установява използването на неприемливи и обидни думи и квалификации.

С оглед гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че е осъществен фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като в интервютата Веселин Марешки действително използва думи и изрази, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

След като приема, че са налице нарушения по чл. 183, ал. 4 ИК, Централната избирателна комисия намира за основателно и искането.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, предвидени в чл. 183, ал. 4 ИК, от Веселин Найденов Марешки като представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установените нарушения на Веселин Найденов Марешки, ЕГН ……………, представляващ коалиция „ВОЛЯ – Българските родолюбци“.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения