Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 336-ЕП
София, 17 май 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приети с Решение № 287-ЕП от 10.05.2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приети с Решение № 287-ЕП от 10.05.2019 г., са допуснати технически грешки на стр. 4 в т. 6 и на стр. 19 в т. 3.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната, както следва:

- на стр. 4, т. 6, текстът „Протоколите по т. 3“ да се чете „Протоколите по т. 4“;

- на стр. 19, точка 3, вместо:

„3. Файловете, съдържащи документите по т. 1, се озаглавяват като се използва латинска азбука и номерът на протокола и се изписват по следния начин: деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_“ и код, идентифициращ вида на документа, както следва:

- PRT86 протокола на СИК (Приложение № 86-ЕП-ч от изборните книжа);

- LST_NS списък за гласуване в изборите (Приложение № 7-ЕП от изборните книжа).

В случай на разделяне на списъците за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на няколко части (например по 20 страници всяка), към съответното име на всеки файл с част от избирателния списък се добавя разделител „_“ и надпис, указващ съответната част „1ot....”, „2ot.....”.

Пример:

- за протокол на СИК                320100001_PRT87.pdf

- за избирателен списък            320100001_LST_NS.pdf

- за разделен на пет части избирателен списък

320100001_LST_NS _1ot5.pdf,

320100001_LST_NS_2ot5.pdf

 .......

320100001_LST_NS_5ot5.pdf“.

да се чете:

„3. Файловете, съдържащи документите по т. 1, се озаглавяват като се използва латинска азбука и номерът на протокола и се изписват по следния начин: деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_“ и код, идентифициращ вида на документа, както следва:

- PRT86 протокола на СИК (Приложение № 86-ЕП-ч от изборните книжа);

- LST_EP списък за гласуване в изборите (Приложение № 7-ЕП от изборните книжа).

В случай на разделяне на списъците за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на няколко части (например по 20 страници всяка), към съответното име на всеки файл с част от избирателния списък се добавя разделител „_“ и надпис, указващ съответната част „1ot....”, „2ot.....”.

Пример:

- за протокол на СИК                320100001_PRT86.pdf

- за избирателен списък            320100001_LST_EP.pdf

- за разделен на пет части избирателен списък

320100001_LST_EP _1ot5.pdf,

320100001_LST_EP_2ot5.pdf

 .......

320100001_LST_EP_5ot5.pdf“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

287-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения