Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 331-ЕП
София, 16 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо вх. № ЕП-17-4 от 14.05.2019 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” АД, подписано от изпълнителния директор Първан Симеонов, с молба за допълнителна регистрация на петима анкетьори. С Решение № 307-ЕП от 13.05.2019 г. на ЦИК „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” АД е регистрирана като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ЕП-00-194/16.05.2019 г., установява, че едно от лицата от приложения списък, не съществува в НБД Население.

 Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 174-ЕП от 17 април 2019 г. и Решение № 307-ЕП от 13.05.2019 г. на ЦИК за регистрация на „Сова 5“ АД Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА предложените за анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” АД лица по списък, приложен към настоящото решение.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

ОТКАЗВА регистрация на Владимир Стоянов Иванов, ЕГН …………..

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения