Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 335-ЕП
София, 17 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Опака, област Търговище, против решение № 194/11.05.2019 г. на РИК – Търговище

С вх. № ЕП-06-54/13.05.2019 г. в Централната избирателна комисия по електронната поща е получена жалба от кмета на община Опака, област Търговище, против решение № 194 от 11.05.2019 г. на РИК – Търговище, с което са определени две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Опака.

С вх. № ЕП-15-92 от 17.05.2019 г. в Централната избирателна комисия постъпи изисканата административната преписка към обжалваното решение от РИК – Търговище.

Видно от представената административна преписка с вх. № 35 от 09.05.2019 г., 13.00 ч., в РИК – Търговище, е постъпило писмо с вх. № 11-00-55 от 09.05.2019 г. на кмета на община Опака с приложена Заповед № РД-09-113 от 09.05.2019 г. за образуване на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Опака и за утвърждаване на номера на подвижната избирателна секция, както и копие от регистъра на заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Опака, предложение на кмета на общината за състав на ПСИК, предложение на партиите и коалициите за състава на ПСИК и протокол от проведената консултация с представителите на партиите и коалициите, подписан от участниците в консултацията.

Районната избирателна комисия – Търговище, с решение № 194 от 11.05.2019 г. е определила две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. След изтичане на срока за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 16-ЕП от изборните книжа – 11 май 2019 г., с писмо с изх. № 08-01-111 от 13.05.2019 г. кметът на община Опака е уведомил РИК – Търговище, за броя на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, като е посочил броя на одобрените заявления по населени места и броя на заявленията, по които се е произнесъл с отказ, като е приложил копия от 3 бр. уведомления, връчени на 10 май 2019 г.

В административната преписка към обжалваното решение се съдържа и копие от Заповед № РД-09-117/13.05.2019 г. на кмета на община Опака за образуване на втора секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и за утвърждаване на номера на същата секция.

В жалбата се посочва, че обжалваното решение на РИК – Търговище, е прието въз основа на подадената от кмета на община Опака информация на 9 май 2019 г. Иска се отмяна на решението въз основа на информацията от 13 май 2019 г., с посочен брой на одобрените заявления по населени места, като се изтъкват и финансови затруднения и липса на транспорт за 2 броя ПСИК. Твърди се, че една ПСИК може да обезпечи гласуването на всички избиратели поради компактно разположение на населените места в общината.

Жалбата е подадена в срок, но от лице без активна процесуална легитимация, поради което следва да се остави без разглеждане. В изпълнение на законовите си правомощия по чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия извърши преценка по законосъобразност на обжалваното решение при съобразяване на всички факти и обстоятелства по разглежданата преписка.

Централната избирателна комисия намира от правна страна следното:

Заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до 11 май 2019 г. Преценка дали едно лице отговаря на изискванията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от кмета на общината въз основа на представените медицински документи. В случая РИК – Търговище, е следвало да приеме решението си при съобразяване на броя на подадените заявления по населени места, така както е посочено в писмото на кмета от 13 май 2019 г.

Кметът на общината е следвало да уведоми РИК за броя на подадените заявления след изтичане на срока за подаване на заявленията за гласуване с подвижа избирателна кутия – 11 май 2019 г., след което РИК – Търговище, да вземе решение за определяне на броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия. След решението на РИК кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Предвидената процедура по чл. 90, ал. 1 ИК и Решение № 96-ЕП от 8 април 2019 г. на Централната избирателна комисия не е спазена от кмета на община Опака и от РИК – Търговище, при постановяване на обжалваното решение и следва да се отмени. След проверка Централната избирателна комисия установи, че РИК – Търговище, в хода на процедурата по разглеждане на постъпилата жалба в ЦИК, е назначила състав и на втора ПСИК, което също подлежи на отмяна при отмяна на обжалваното решение.

Общият брой на одобрените заявления допуска създаването на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Опака. Обжалваното решение се явява неправилно и следва да бъде отменено.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 194 от 11 май 2019 г. на РИК – Търговище, в частта относно община Опака.

ОТМЕНЯ решение № 209 от 15 май 2019 г. относно назначаване на поименния състав на ПСИК в гр. Опака и в с. Крепча, община Опака.

УКАЗВА на РИК – Търговище, да приеме решение за определяне на един брой секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и да назначи поименния състав на ПСИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения