Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 349-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и пети район – София

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-74 от 18.05.2019 г. от ПП АТАКА, Станил Станиславов Станилов – пълномощник на Волен Николов Сидеров – председател на ПП АТАКА, за промени в състава на РИК в Двадесет и пети район – София. Предлага се на мястото на Георги Людмилов Владимиров – зам.-председател на РИК, да бъде назначен Николай Евгениев Димитров.

Към предложението са приложени: предложение за замяна на Георги Людмилов Владимиров като зам.-председател на РИК в Двадесет и пети район – София; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Николай Евгениев Димитров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на РИК в Двадесет и пети район – София, Георги Людмилов Владимиров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК в Двадесет и пети район – София, Николай Евгениев Димитров, ЕГН ….

На назначения зам.-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения