Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1445-МИ
София, 18 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Средна европейска класа“, представлявана от Георги Василев Манев, срещу отказ на Българската национална телевизия да допусне представител на ПП „Средна европейска класа“ в предаването „Панорама“ на 18.10.2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-10-187/18.10.2019 г. от ПП „Средна европейска класа“, представлявана от Георги Василев Манев, срещу отказ на Българската национална телевизия да допусне представител на ПП „Средна европейска класа“ в предаването „Панорама“ във връзка с подписаното Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В жалбата се иска от Централната избирателна комисия, като компетентен орган, на когото са вменени контролни функции по отношение законосъобразното провеждане на изборния процес, да даде писмени предписания на Българската национална телевизия за допускане на представител на ПП „Средна европейска класа“ до участие в предаването „Панорама“, което ще се излъчи на 18.10.2019 г. Съображенията за това искане са, че ПП „Средна европейска класа“ като парламентарно представена партия има право на участие в диспутите, организирани по реда на чл. 189 ИК във връзка с чл. 8 и чл. 9 от Споразумение.

В жалбата се твърди, че БНТ е допуснала до участие представители на ПП „НФСБ“, ПП „ВМРО“ и ПП „АТАКА“ да участват заедно в предаване, а в същото време с писмо от 11.10.2019 г. БНТ е уведомила жалбоподателя, че в предаването е възможно участието само на един представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, която е парламентарно представена. Със същото писмо жалбоподателят е уведомен, че за предстоящото издание на предаването „Панорама“ заявка за участие е направена от ПП „ВМРО“ и че коалицията следва да постигне съгласие помежду си кой коалиционен партньор да участва в предаването, тъй като ПП „Средна европейска класа“ не е парламентарно представена партия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима по следните съображения:

На 19.09.2019 г. между генералния директор на БНТ и представители на политическите партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., е подписано Споразумение на основание чл. 189, ал. 4 от Изборния кодекс, което има силата на договор между страните. Страна по него е и ПП „Средна европейска класа“, поради което отношенията между договарящите се страни следва да се уредят на базата на облигационните отношения. От горното следва изводът, че е недопустимо Централната избирателна комисия да се намесва в договорните отношения между страните и да дава указания на БНТ. Това е така, тъй като съгласно чл. 189, ал. 4 ИК Централната избирателна комисия има правомощия единствено да одобри постигнатото споразумение, но не и да извършва контрол по изпълнението на сключения между страните договор, какъвто представлява Споразумението.

По изложените по-горе съображения Централната избирателна комисия счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „Средна европейска класа“, представлявана от Георги Василев Манев, срещу отказ на Българската национална телевизия да допусне представител на ПП „Средна европейска класа“ в предаването „Панорама“ на 18.10.2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения