Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1435-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА Оперативен план за организацията на работата в Централната избирателна комисия в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и приемането от общинските избирателни комисии на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите, съгласно приложението.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения