Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1436-МИ
София, 18 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16 октомври 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е получено писмо по електронната поща с вх. № МИ-06-390/1 от 18.10.2019 г. от Александра Герева – председател на ОИК – Костенец, за допусната техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16.10.2019 г. при изписване фамилията на назначен нов член на ОИК – Костенец.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16 октомври 2019 г. на ЦИК, като фамилията на назначената за член на ОИК – Костенец вместо „Йорданка Любенова Великова“ да се чете „Йорданка Любенова Величкова“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1419-МИ/

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения