Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1436-МИ
София, 18 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16 октомври 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е получено писмо по електронната поща с вх. № МИ-06-390/1 от 18.10.2019 г. от Александра Герева – председател на ОИК – Костенец, за допусната техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16.10.2019 г. при изписване фамилията на назначен нов член на ОИК – Костенец.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16 октомври 2019 г. на ЦИК, като фамилията на назначената за член на ОИК – Костенец вместо „Йорданка Любенова Великова“ да се чете „Йорданка Любенова Величкова“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1419-МИ/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения