Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1436-МИ
София, 18 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16 октомври 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е получено писмо по електронната поща с вх. № МИ-06-390/1 от 18.10.2019 г. от Александра Герева – председател на ОИК – Костенец, за допусната техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16.10.2019 г. при изписване фамилията на назначен нов член на ОИК – Костенец.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1419-МИ от 16 октомври 2019 г. на ЦИК, като фамилията на назначената за член на ОИК – Костенец вместо „Йорданка Любенова Великова“ да се чете „Йорданка Любенова Величкова“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1419-МИ/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения