Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1438-МИ
София, 18 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Иванка Цоцова Вълкова – лично и като представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 795-МИ от 14.10.2019 г. на ОИК – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-201 от 16.10.2019 г. от Иванка Цоцова Вълкова – лично и като представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 795-МИ от 14.10.2019 г. на ОИК – Столична община. С вх. № МИ-15-968 от 17.10.2019 г. в Централната избирателна комисия по електронната поща е получена административната преписка в цялост от ОИК – Столична община по жалба срещу решение № 795-МИ от 14.10.2019 г. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение, взето единодушно, ОИК – Столична община е оставила без уважение подадения сигнал от Иванка Вълкова, входиран в Столична община на 13.10.2019 г. по електронната поща, като неоснователен и недоказан. Според ОИК – Столична община недвижимият имот, върху който са поставени агитационните материали, е частна собственост и са поставени със съгласието на собственика. ОИК – Столична община смята, че твърденията в сигнала не отговарят на обективната истина и взима обжалваното решение.

Жалбоподателят твърди, че е извършено нарушение чрез поставяне на плакати на кандидатите на ГЕРБ/СДС за кмет на Столична община, за кмет на район „Искър“ и за общински съветници на терен общинска собственост, на което се намира и извършва дейност фирма ЛИЯ АУТО в жк „Дружба 1“. Твърди също, че ОИК – Столична община не е извършила проверка. Настоява да бъде установено, че мястото е общинска собственост и не е сред местата в приложение № 1 към заповед на кмета на СО и че няма каквото и да е съгласие от собственика на терена, в случая Столична община, както и от собственика на част от сградата ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ и от собственика на земята Столична община под част от съоръжението на фирма ЛИЯ АУТО. В потвърждение на твърденията си прилага и решение на Столичния общински съвет с информация за собствеността на терена.

Жалбоподателят оспорва в срок решението на ОИК – Столична община и моли Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Столична община. Настоява Централната избирателна комисия да постанови решение, че агитационните материали са поставени в нарушение на Изборния кодекс и да задължи кмета на съответния район незабавно да ги премахне.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост и приложения към нея снимков материал, намира жалбата за неоснователна.

Във връзка с постъпилия сигнал от Иванка Цоцова Вълкова и с приложения снимков материал ОИК – Столична община е констатирала, че агитационните материали на ГЕРБ/СДС са поставени върху недвижим имот. При проведен телефонен разговор на телефон, посочен на обекта върху една от приложените снимки, лицето, отговарящо за обекта (фирма ЛИЯ АУТО) и представящо се като собственик на недвижимия имот заявява, че агитационните материали са поставени с изричното негово съгласие и разрешение. Въз основа на извършената проверка ОИК – Столична община е приела, че твърденията в сигнала не отговарят на истината. При тази фактическа обстановка сигналът, разгледан по същество, се явява неоснователен и ОИК го оставя без уважение.

Централната избирателна комисия счита констатациите на ОИК – Столична община на база извършената проверка за законосъобразни и отхвърля твърденията на жалбоподателката за извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК, тъй като собственикът на недвижимия имот е дал своето съгласие за поставяне на агитационните материали. При това положение, макар мястото да не е сред местата, описани подробно в Приложение № 1 към заповед на кмета на Столична община, не се установява нарушение на Изборния кодекс и по-конкретно чл. 183, ал. 3 ИК, тъй като извън местата, определени от кмета, на сгради, огради и витрини, агитационните материали се поставят с разрешение на собственика или управителя на имота. В конкретния случай такова съгласие е било дадено.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иванка Цоцова Вълкова – лично и като представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 795-МИ от 14.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения