СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия прие Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК.

Консултациите при областните управители за определяне на съставите на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. се провеждат публично.

Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се съобщават от областните администрации публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 3 дни преди провеждане на консултациите.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

За участие в консултациите представителите на партиите и коалициите представят копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а.

След провеждане на консултациите в срок не по-късно от 11 август 2014 г. (понеделник) областните управители на основание чл. 60, ал. 8, 9 и 10 от Изборния кодекс трябва да направят предложение, съответно да изпратят документите, за съставите на районните избирателни комисии (РИК) в ЦИК.

 

АДРЕСИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

 

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Михаил Миков

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

Мобилен телефон: 0888 41 51 03

e_mail: [email protected]

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А

тел. 02/ 811 44 42,

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

4. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 1;

Мобилен телефон: 0882 662 287

e_mail: [email protected]

 

5. Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"

Чрез представляващите Николай Бареков, Красимир Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов

гр. София

бул.Черни връх № 25А, ет. 1,

Мобилен телефон: 0882 272 212

e_mail: [email protected]

 

6. Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

Чрез представляващите Божидар Лукарски, Радан Кънев, Меглена Кунева, Корман Исмаилов, Николай Ненчев, Тодор Танев

гр. София

ул. Г. Бенковски № 7,

тел. 02/843 38 03,

Мобилен телефон: 0887 509 562

e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно т. 19, изр. второ на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК за разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 1 юли 2014 г., от 14,00 ч., ще се проведе съвместно заседание на Централната избирателна комисия и Обществения съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 5 юни 2014 г., 16.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

На 30 май 2014 г., от 17.30 часа, ще се проведе брифинг, на който председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева ще обяви имената на избраните кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

Брифингът ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото, зала „Света София".

 

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 28 май 2014 г., в 19.00 часа, Централната избирателна комисия ще обяви резултатите от гласуването и разпределението на мандатите от проведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Брифингът ще се състои в зала „Света София", пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Поради получени множество сигнали в ЦИК за недопускане до гласуване на избиратели, които се намират пред секциите в 19,00 часа от районите Благоевград, Монтана, София 23, София 24, Пазарджик, Централната избирателна комисия реши: на лицата, които се намират на територията на избирателната секция, да се съберат личните карти и да бъдат допуснати да гласуват.

СЪОБЩЕНИЕ

При извършена проверка от Централната избирателна комисия по повод множество постъпили сигнали е установено, че на много интернет страници е публикувана новина с информация и данни, които съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България към определен час по партии, коалиции и независими кандидати. Със свое протоколно решение от 25.05.2014 г. Централната избирателна комисия прие, че публикуването на информация с подобни внушения представлява нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.

Предвид на горното ЦИК указва на главните редактори на съответните интернет страници незабавно да бъдат предприети действия за преустановяване публикуването на такава информация и данни, които съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България към определен час по партии, коалиции и независими кандидати независимо от начина на оформянето й.

ЗНАЦИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

 Гласува се са със знак X или V, поставен с химикал, пишешщ със син цвят

СЪОБЩЕНИЕ

НА
ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

С оглед получени множество сигнали за изпратени чрез оператора Виваком съобщения в предизборния ден 24 май 2014 г. с подател Бареков и с текст: „Chestit praznik na bulgarskite slovo i duh! Grajdansko sdrujenie „Bulgaria bez zenzura" Vi chestiti nai-svetliya bulgarski praznik", Централната избирателна комисия констатира извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс. Централната избирателна комисия указа на оператора и на сдружението незабавно да бъде преустановено изпращането на въпросните съобщения.

Централната избирателна комисия ще се произнесе с решение по случая на 25 май 2014 г., което ще бъде публикувано на сайта на Централната избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

Избирател, който се намира в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция, където има образувана секция, и не е включен в списъка, изготвен от съответния ръководител, се вписва в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) след подаване на декларация от избирателя - Приложение № 76 от изборните книжа.

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че сигнали за нарушения на Изборния кодекс могат да се подават и на тел. 0882 565 115 и 0882 548 778. На същите телефони могат да се поставят и въпроси по прилагането на Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че ГД "ГРАО" в МРР е отпечатала и предала на областните администрации избирателните списъци за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Избирателните списъци съдържат 6 533 828 избиратели.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия публикува приложението към Решение № 183-ЕП от 16 април 2014 г. на ЦИК относно технически изисквания към апаратната и програмна част на електронната система за електронно машинно гласуване поради приключилата процедура за обществена поръчка за определяне на доставчик на машините за електронно машинно гласуване.

Приложението е публикувано в секция „Експериментално машинно гласуване" на сайта на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ РАЙОННИ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Поради зачестилите запитвания на граждани, включени в съставите на секционните избирателни комисии, следва да имате предвид следното:

Членовете на секционните избирателни комисии за времето, необходимо за работа в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК са за сметка на държавния бюджет.

Лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии, които са регистрирани в Бюрата по труда и получават обезщетение за безработица, следва да декларират това обстоятелство пред съответното териториално поделение на НОИ, като за целта подават декларация по образец - Приложение № 5 към чл. 3 от КСО, и посочат обстоятелството, че в качеството си на членове на СИК ще получат еднократно възнаграждение съгласно чл. 97, ал. 1 от ИК за изборния и следващия след него ден - 25 и 26 май 2014 г. (неделя и понеделник). Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява за тези дни и се възстановява отново след отпадане на горните обстоятелства.

Съгласно чл. 54д, ал. 3 от КСО лицето е длъжно да декларира пред съответното ТП на НОИ настъпилите промени в обстоятелствата в срок до 7 дни от настъпване на промяната.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява избирателите от кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, че насроченият с Указ № 115 от 8 май 2014 г. на Президента на Републиката избор за кмет на кметство за 29.06.2014 г. е пренасрочен за 12 октомври 2014 г. с Указ № 121 от 19 май 2014 г. на Президента на Републиката.

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 май 2014 г. от 11:00 часа ще се проведе брифинг на Обществения съвет за запознаване на обществеността с работата на съвета и взаимодействието му с Централната избирателна комисия.

Брифингът ще се проведе на пл. „Княз Александър I" №1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

Средствата за масово осведомяване, които имат желание да отразяват изборния ден на 25 май 2014 г. в Централната избирателна комисия, могат да се акредитират, като подадат заявление, подписано от представляващия медията, като посочат трите имена и ЕГН на своите представители. Предвид необходимостта от време за създаване на организацията за достъп на акредитираните лица е препоръчително заявленията да се подадат до 21 май (сряда) 2014 г., включително. Заявленията може да се подават и по електронен път на e-mail: [email protected].

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят на Централната избирателна комисия в изпълнение на Решение № 350-ЕП, Решение № 351-ЕП и Решение № 361-ЕП от 13 май 2014 г. състави актове за установяване на административно нарушение на:

Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ политическа партия „Атака" за използване в предизборната кампания на агитационен материал, накърняващ добрите нрави;

Николай Тихомиров Бареков за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите и за отправяне на политически внушения във вреда на една или друга партия или кандидат, извършено чрез публикуване на статии във в. „Труд" и в. „24 часа" на 10 май 2014 г.;

„ТВ Седем" ЕАД, ЕИК 175093731, представлявано от Десислава Тошева Тошева - изпълнителен директор, за излъчване в търговска реклама на телевизията на агитационен клип, с който се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения