СЪОБЩЕНИЕ

При регистрацията на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Централната избирателна комисия ще приема издадените от Сметната палата удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за представените от тях годишни финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия с Решение № 2172-НС от 18.03.2013 г. извърши поправка на техническа грешка в чл. 12 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, както следва:

„Чл. 12. Пресмята се сумата от подадените действителни гласове от всички секции в страната и извън страната".

Тази промяна означава, че в разпределението на мандатите на национално ниво ще участват партиите и коалициите от партии, получили не по-малко от 4 на сто от сумата от действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции от партии в страната, действителните гласове, подадени за партии и коалиции от партии извън страната и действителните гласове, подадени за независимите кандидати за народни представители в страната.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира редовни брифинги всяка сряда от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе зала „Света София".

Първият брифинг във връзка с предстоящите парламентарни избори на 12 май 2013 г. ще се състои на 20 март 2013 г., сряда, от 15,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: провеждане на консултации за състави на РИК и данни за контакти с политически партии и коалиции от партии, които могат да участват в консултациите

Областните управители следва да проведат консултации за съставите на РИК до 22 март 2013 г. включително.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на парламентарно представените политическите партии и коалиции в 41-то Народно събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

 

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17;

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

 

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Сергей Станишев

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

e_mail: [email protected]

 

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А;

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

 

4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

Чрез представляващите Мартин Димитров и Иван Костов

Eдновременно до:

а) за Мартин Димитров

1000 гр. София

ул. „Велико Търново" № 17, ет. 1, ап. 2;

тел. 02/943 16 10; GSM 0889 224 299;

e_mail: [email protected]

б) за Иван Костов

1000 гр. София

бул. „Витоша" № 18 (вход от ул. „Кърниградска"),

тел. 02/ 400 99 21;

факс: 02/ 400 99 48,

e_mail: [email protected]

 

5. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" №1;

тел. 02/ 980 94 91;

факс: 02/ 980 94 91;

e_mail: [email protected]

 

6. ПП „НДСВ"

Чрез председателя Христина Христова

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 23;

тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28;

факс: 02/ 921 81 65;

e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Съгласно Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на Централната избирателна комисия приемането на документи за регистрация на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013г. започва от 9,00 ч. на 19.03.2013 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, зала "Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 18,00 ч. на 27.03.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от коалицията от партии е 17,00 ч. на 06.04.2013 г.

Необходимите документи за регистрации са посочени в Решение № 2157-НС от 14.03.2013 г. на ЦИК.

Решението е публикувано на сайта на комисията: http://www.cik.bg/, както и в електронния бюлетин на БТА.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. Централната избирателна комисия утвърди образците на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Изборните книжа са публикувани в рубрики „Решения" и „Информация" на интернет страницата на ЦИК.
На основание чл. 12, ал. 1 от ИК образците на изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира на 6 март 2013 г. семинар за журналисти на тема „Парламентарни избори 2013 г. - нови моменти в изборното законодателство".

Семинарът ще се проведе от 10,00 до 15,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин, зала № 42.

Заявки за участие от журналисти се приемат на електронната поща на ЦИК: [email protected] до 16,00 ч. на 5 март 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно сроковете за регистриране на партиите и коалициите от партии в ЦИК, както и относно сроковете за регистриране на инициативни комитети в РИК и представяне на подписки при регистрациите при произвеждане на предсрочни парламентарни избори през 2013 г. Централната избирателна комисия уведомява, че съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс при разпускане на Народното събрание и произвеждане на изборите за народни представители партиите се регистрират в ЦИК 45 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 82 от ИК; коалициите от партии се регистрират в ЦИК 40 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 84 от ИК, а инициативните комитети се регистрират в районните избирателни комисии 40 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 97 от ИК.

В § 6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс са уредени всички изключения от общите правила в случаите, когато се произвеждат предсрочни парламентарни избори.

Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборни книжа не по-късно от 5 дни от датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за насрочване на изборите за народни представители.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Президентът на Република България с укази № 13 от 30.01.2013 г. и № 18 от 06.02.2013 г., насрочи частични избори за кметове на кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана и кметство Славейково, община Провадия, област Варна, на 7 април 2013 г.
Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.
Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 20 февруари 2013 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 374 от 26.10.2012 г., № 405 от 22.11.2012 г., № 406 от 22.11.2012 г., № 411 от 30.11.2012 г., № 412 от 30.11.2012 г., № 424 от 13.12.2012 г., № 5 от 17.01.2013 г. и № 6 от 17.01.2013 г., насрочи частични избори за кметове на кметство Мечка, община Иваново, област Русе, кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали, кметство Краводер, община Криводол, област Враца, кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра, кметство Долен, община Златоград, област Смолян и кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 7 февруари 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 20 февруари 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

 

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
Чрез Представляващите Мартин Димитров и Иван Костов
1169, гр. София
Народно събрание на Република България
пл. „Народно събрание" 2

 

ПП „АТАКА"
Чрез Председателя Волен Сидеров
1000, гр. София,
ул. "Врабча" №1,
тел. 02/ 980 94 91
факс: 02/ 980 94 91
e_mail: [email protected]

 

ПП „НДСВ"
Чрез Председателя Христина Христова
1000, гр. София
ул. "Врабча" № 23,
тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28,
факс: 02/ 921 81 65,
e_mail: [email protected]

 

Централната избирателна комисия Ви уведомява, че до 13.00 часа на 14 януари 2013 г. следва да представите в ЦИК на хартиен или електронен носител (или да изпратите на имейла на ЦИК - [email protected]) писмено предложение за състав на СИК в дипломатическите и консулските представителства на Република България при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с изказани от трибуната на Народното събрание на 12 и 13 декември 2012 г. упреци към дейността на ЦИК по повод произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия изразява следното становище:

Изборният кодекс установява надежден механизъм и засилен обществен контрол по време на преброяването на гласовете и не позволява подмяна на вота на българския гласоподавател. Кодексът е въвел достатъчно гаранции за достоверното оповестяване на вота, част от които е неговата повторна проверка от ЦИК.

Централната избирателна комисия въвежда повторно всички данни от протоколите на секционните избирателни комисии, съобразно извършеното преброяване на гласовете и отчитането на данните от гласуването.

Данните от секционните протоколи се въвеждат първоначално от СИК под прекия контрол на ОИК чрез екип на преброителя, а след това се въвеждат още веднъж от друг екип под надзора на ЦИК. Когато липсват различия между първоначално и повторно въведените данни от гласуването, ЦИК отразява изборните резултати по секции така, както те са били записани в протоколите на секционните избирателни комисии.

На Централната избирателна комисия са възложени правомощия да сравни въведените данни и при наличието на разлики и на очевидни фактически грешки да се произнесе с решение за окончателните числови данни за всеки от случаите. След обстойна проверка и задълбочен анализ на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката ЦИК е приела Решение № 1384 от 28.10.2011 г.

ЦИК не извършва корекции върху протоколите на секционни избирателни комисии, които са основа за определяне на изборния резултат.

Резултатите от гласуването се публикуват в бюлетин на Централната избирателна комисия.

Въведените в Изборния кодекс изисквания задължават в секционния протокол да намерят място и т.нар. „недействителни бюлетини" по чл. 180, 181 и чл. 201, ал. 2 от ИК, които не са част от гласовете, тъй като не са намерени в изборната урна. Това са бюлетини, показани от гласоподаватели как са гласували, заснети с технически средства и сгрешени, но непуснати в изборната урна. Те не се отразяват изобщо върху определянето на изборния резултат.

Цитираните в пленарна зала при обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс единадесет „фрапиращи несъответствия" представляват въведени от секционните избирателни комисии в протоколите записи по т. 6 - броя на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (показване начина на гласуване), който за първи път е въведен със Закона за измнение и допълнение на вече отменения Закон за избиране на народни представители (обн., ДВ, бр. 31/2009 г., в сила от 24.04.2009 г.)

Централната избирателна комисия, след като извърши съпоставка на протоколите, изготвени от СИК, спрямо данните, отразени в бюлетина на ЦИК и върху електронния носител (приложен CD към Бюлетина), както и в интернет страницата на ЦИК за резултатите от президентските избори, не установи различия.

В протокола на СИК № 030603248, община Варна, район 03, секция № 248 е отразено, че броят на гласувалите според подписите в избирателния списък (т. 5 от секционния протокол) е 479. Броят на намерените в избирателната урна бюлетини (т. 18) е също 479, от които действителните бюлетини (т. 25) е 477, а недействителните (т. 24) е 2. Сборът на действителните и недействителните бюлетини съответства на записите по т. 18. При въвеждане на същия протокол в ЦИК числото 479 е било записано в позиция брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (т. 6), вместо в позиция по т. 5, където е записано 0. При анализа несъответствието е отстранено и коректно отразено в Бюлетина, съобразно извършеното от СИК преброяване. На стр. 229 от Бюлетина са посочени данните от първоначалното въвеждане в РИК, така и данните от повторното въвеждане в ЦИК. Изрично в Бюлетина е отбелязано, че протоколът е приет във вида, в който първоначално е бил въведен пред ОИК (вж. обяснение на стр. 82 от Бюлтетина относно използваните символи: *, &, #, буквите „ц" и „о").

В протокола на СИК № 030604295, община Варна, район 04, СИК 295 (стр. 232 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 274, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 274, брой на действителните гласове (т. 25) - 57 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 217. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото по т. 24 - недействителните бюлетини, намерени в избирателната урна, е записано още веднъж и на позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 050900012, община Видин, СИК № 012 (стр. 321 от Бюлетина)Ч е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 316, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 316, брой на действителните гласове (т. 25) - 313 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 3. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. В позиция по т. 6 - показване начина на гласуване е записано числото 313, което се повтаря в позиция по т. 25 (броя на действителните гласове) и се касае за явна фактическа грешка.

В протокола на СИК № 153700038, област Плевен, община Червен бряг (стр. 685 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 286, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 286, брой на действителните гласове (т. 25) - 244 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 42. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Числото по т. 5 още веднъж е било нанесено и в следващата позиция от секционния протокол по т. 6 - показване начина на гласуване, което е очевидна фактическа грешка.

Същите са случаите и в следващите секции:

В протокола на СИК № 162206054, община Пловдив, район 06 (стр. 746 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 331, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 331, брой на действителните гласове (т. 25) - 314 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 17. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото по т. 5 - брой на гласувалите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224604027, Столична община, район „Оборище" - 04, СИК № 027 (стр. 22, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 356, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 356, брой на действителните гласове (т. 25) - 352 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 4. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Числото по т. 5 - брой на гласувалите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии. Същите са случаите със секции.

В протокола на СИК № 224610014, Столична община, район Триадица - 10, СИК № 014 (стр. 43, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 315, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 315 брой на действителните гласове (т. 25) - 311 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 4. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 25 - брой на действителните гласове е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224615055, Столична община, район Младост - 15, СИК № 055 (стр. 63-64, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 442, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 442 брой на действителните гласове (т. 25) - 431 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 11. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224615077, Столична община, район „Младост" - 15, СИК № 077 (стр. 64-65, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 333, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 333 брой на действителните гласове (т. 25) - 332 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 1. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224619087, Столична община, район „Люлин" - 19, СИК № 087 (стр. 81-82, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 294, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 294, брой на действителните гласове (т. 25) - 291 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 3. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224611006, Столична община, район „Красна поляна" - 11, СИК № 006 (стр. 46-47, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 162, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 162 брой на действителните гласове (т. 25) - 162 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 0. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. При повторното въвеждане на данните от секционния протокол в ЦИК за позицията по т. 24 е посочено числото 136, което не е прието в окончателните резултати, съответстващи на записите на секционния протокол. Изрично в Бюлетина е отбелязано, че протоколът е приет във вида, в който първоначално е бил въведен пред ОИК. На позиция по т. 6 се съдържа запис на числото 67.

СЪОБЩЕНИЕ

За пореден път Централната избирателна комисия е превърната в удобна мишена на политическо недоволство. Комисията не е политически орган и с приеманите решения и методически указания не обслужва интересите на политическите партии и коалиции. ЦИК прилага законите, както са приети от Народното събрание, дори и когато има неясни разпоредби или липсва детайлна регламентация на въведените правни институти.

ЦИК е поставена в тежки условия да организира националния референдум, насрочен на 27 януари 2013 г., като прилага непълни и недостатъчно ясни текстове, които се съдържат в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, без да намира достатъчно опора и в разпоредбите на Изборния кодекс, който се прилага за неуредените въпроси.

В осъществяване на своята дейност ЦИК приема и протоколни решения. Те са отдавна и добре познатите в правото. Всички решения на ЦИК могат да бъдат обжалвани по съдебен ред (вж Решение № 4/ 2011 г. на Конституционния съд, Раздел ІV). Действията на ЦИК не са оставени без съдебен контрол. Решенията се вземат с мнозинство от две трети, което е допълнителна гаранция, че по никакъв начин ЦИК не може да обслужва която и да е полическа сила.

В рамките на своите правомощия ЦИК предприема всички необходими действия за организирането и произвеждането на националния референдум на 27 януари 2013 г. и уверява българските граждани, че той ще бъде произведен при гарантиране на техните права.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили запитвания в Централната избирателна комисия относно подписката в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г. уточняваме следното:
1. страница 1 на подписката се попълва съгласно образец - Приложение № 28 от книжата за национален референдум, одобрени с Решение № 6-НР от 12 ноември 2012 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 90 от 16.11.2012 г.;
2. следващите страници на подписката (от стр. 2 нататък) се попълват съгласно т. 9, буква „е" на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Централната избирателна комисия уведомява, че ще проведе брифинг с журналисти на 22 ноември 2012 г., четвъртък, от 15,00 ч.

Брифингът ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Областните управители провеждат консултации за съставите на РИК.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на политическите партии и коалиции в Народното събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

 1. ПП „ГЕРБ“
  Чрез Председателя Бойко Борисов
  1414, гр. София
  пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17
  тел. 02/ 490 13 13
  факс: 02/ 490 09 51
  e_mail: [email protected], [email protected]
 2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“
  Чрез Председателя Сергей Станишев
  гр. София
  район Възраждане, ул. "Позитано" № 20, п.к. 382,
  тел. 02/ 810 72 00
  факс: 02/ 981 21 85,
  e_mail: [email protected]
 3. ПП „ДПС“
  Чрез Председателя Ахмед Доган
  1000, гр. София
  бул. "Ал. Стамболийски" № 45А,
  факс: 02/ 811 44 46,
  e_mail: [email protected]
 4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“
  Чрез Представляващите Мартин Димитров и Иван Костов
  1169, гр. София
  Народно събрание на Република България
  пл. „Народно събрание“ 2
 5. ПП „АТАКА“
  Чрез Председателя Волен Сидеров
  1000, гр. София,
  ул. "Врабча" №1,
  тел. 02/ 980 94 91
  факс: 02/ 980 94 91
  e_mail: [email protected]
 6. ПП „НДСВ“
  Чрез Председателя Христина Христова
  1000, гр. София
  ул. "Врабча" № 23,
  тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28,
  факс: 02/ 921 81 65,
  e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На провелото се на 1 ноември 2012 г. заседание Централната избирателна комисия взе следните протоколни решения по принципни въпроси относно предстоящия на 27 януари 2013 г. национален референдум, а именно:
1. Под „дата на насрочване на национален референдум" следва да се разбира датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за определяне на датата на произвеждане на националния референдум.
2. Гласуването на гражданите в националния референдум на 27 януари 2013 г. да се осъществява на територията на Република България, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и на плавателните съдове, плаващи под българско знаме.
3. За произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. се назначават нови районни избирателни комисии при спазване на реда и условията на Изборния кодекс и при използване на определените мандати за народни представители в изборите за народни представители през 2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С указ от 31 октомври 2012 г. на президента на Република България Росен Плевнелиев, на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на 41-ото Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24 октомври 2012 г. и обнародвано в „Държавен вестник", бр. 83 от 30 октомври 2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 27 януари 2013 г. е определен за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".
Във връзка с горното на заседанието на Централната избирателна комисия на 1 ноември 2012 г. се включват за обсъждане и следните въпроси относно произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., а именно:
1. Относно определяне на датата на насрочване на национален референдум.
2. Относно определяне на „територия на Република България", на която ще бъде произведен национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 19 октомври 2012 г., петък, от 12,00 ч. в зала 42 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" № 1, вход откъм бул. „Дондуков", ще се проведе пресконференция на Централната избирателна комисия, на която ще бъдат представени данни на НЦИОМ, свързани с информираността на българските граждани за избирателните им права.
Лице за контакт: Красимира Манолова, тел. 02/ 939 22 42.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичните избори за кмет на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище, и кметство Радовене, община Роман, област Враца, насрочени на 18 ноември 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 18 октомври 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).
Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).
Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Календар

Решения

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • № 1183-МИ / 23.06.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

 • № 1182-МИ / 21.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

 • всички решения