СЪОБЩЕНИЕ

На 21 октомври т.г. от 14.30 часа Централната избирателна комисия (ЦИК) и Съветът за електронни медии (СЕМ) ще представят финалния доклад от специализирания мониторинг върху дейността на доставчици на медийни услуги при отразяването на предизборната кампания за 43-то Народно събрание, съгласно подписаното между ЦИК и СЕМ Споразумение.

Заповядайте в зала „Света София" на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили запитвания от членове на районни избирателни комисии и общински администрации относно приложението на чл. 62, ал. 1 от ИК и Решение № 660-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК Ви уведомяваме, че правомощията на районните избирателни комисии се осъществяват от деня на тяхното назначаване до 14 календарни дни след произвеждане на изборите за народни представители - 19 октомври 2014 г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия на свое заседание на 12 октомври 2014 г. прие Решение № 1327-НС от 12 октомври 2014 г., с което се произнесе по подадените заявления от избрани народни представители от два изборни района. Съгласно приетото решение:
Обявен за избран народен представител ПП/КП Изборен район На мястото, освободено от
Димитър Николов Лазаров ПП ГЕРБ Шестнадесети изборен район - Пловдив Бойко Методиев Борисов
Свилен Филипов Иванов ПП ГЕРБ Деветнадесети изборен район - Русенски Десислава Вълчева Атанасова
Владимир Цветанов Тошев ПП ГЕРБ Пети изборен район - Видински Ивайло Ангелов Московски
Кирил Добрев Добрев ПП ГЕРБ Двадесет и седми изборен район - Старозагорски Лиляна Павлова Николова
Алтимир Емилов Адамов ПП ГЕРБ Двадесети изборен район - Силистренски Милена Цветанова Дамянова
Георги Иванов Андонов ПП ГЕРБ Първи изборен район - Благоевградски Цветан Генчев Цветанов
Филип Стефанов Попов КП БСП лява България Пети изборен район - Видински Михаил Райков Миков
Мариана Василева Георгиева-Бенчева ПП ДПС Тринадесети изборен район - Пазарджишки Делян Славчев Пеевски
Ерджан Себайтин Ебатин ПП ДПС Трети изборен район - Варненски Йордан Кирилов Цонев
Айхан Ахмед Етем ПП ДПС Шести изборен район - Врачански Камен Костов Костадинов
Мустафа Фахри Ахмед ПП ДПС Девети изборен район - Кърджалийски Салиха Хакиф Емин
Салиха Хакиф Емин ПП ДПС Двадесет и девети изборен район - Хасковски Лютви Ахмед Местан
Борислав Райчов Миланов КП Реформаторски блок Първи изборен район - Благоевградски Атанас Петров Атанасов
Христиан Радев Митев КП Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО Втори изборен район - Бургаски Валентин Кирилов Касабов
Полина Кръстева Карастоянова КП Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО Двадесет и трети изборен район - София Валери Симеонов Симеонов
Юлиан Кръстев Ангелов КП Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО Двадесет и пети изборен район - София Красимир Дончев Каракачанов
Султанка Димитрова Петрова КП Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО Двадесет и четвърти изборен район - София Юлиан Кръстев Ангелов
Калина Петрова Балабанова ПП Атака Трети изборен район - Варненски Волен Николов Сидеров
Светослав Димитров Белемезов КП АБВ Двадесет и трети изборен район - София Борислав Михайлов Борисов
Георги Недков Кючуков КП АБВ Трети изборен район - Варненски Ивайло Георгиев Калфин

СЪОБЩЕНИЕ

На 10 октомври (петък) от 13.30 часа, Централната избирателна комисия ще даде брифинг за обявяване на избраните народни представители в 43-тото Народно събрание от проведените на 5 октомври 2014 г. избори.

Брифингът ще се състои в зала "Св. София" на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

Моля, носете си журналистически и лични карти.

СЪОБЩЕНИЕ

В дневния ред на заседанието на Централната избирателна комисия в петък, 10 октомври 2014 г., ще бъде включен проект за решение за обявяване на имената на избраните народни представители в изборите, произведени на 5 октомври 2014 г., съгласно чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

На 9 октомври (четвъртък) от 14.00 часа Централната избирателна комисия ще даде брифинг за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите от изборите за народни представители, проведени на 5 октомври 2014 г.

Брифингът ще се състои в зала "Св. София" на Народното събрание, пл."Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

Моля носете си журналистически и лични карти.

СЪОБЩЕНИЕ

По повод информация в средствата за масово осведомяване за допуснати технически грешки в протоколи на СИК и РИК в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия уведомява:

„Грешките" са по същество видоизменения единствено на печатни букви в резултат от сканирането на протоколи на СИК и РИК.

Не са установени технически грешки във фабрично отпечатаните формуляри на протоколи на СИК и на РИК.

СЪОБЩЕНИЕ

На 6 октомври (понеделник) от 14,00 часа Централната избирателна комисия ще проведе брифинг в зала "Св.София" на Народното събрание, пл."Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ИЗВЪН СТРАНАТА

Във връзка с поставени въпроси относно оформянето на списъците на избирателите (Приложение № 8-НС от изборните книжа) с протоколно решение от 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия дава следното указание на всички секционни избирателни комисии извън страната:

След края на изборния ден под последното име се слага черта и списъкът с имената на българските граждани, гласували в съответната СИК извън страната, се подписва от председателя и секретаря на съответната СИК и се подпечатва с печата на комисията.

Ако списъкът е подписан на всяка страница и от повече членове, също е валиден.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: гласуване на студенти на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По повод постъпили множество сигнали в Централната избирателна комисия относно препятстване упражняване правото на глас на студенти Централната избирателна комисия указва на всички районни избирателни комисии и секционни избирателни комисии на територията на Република България, че при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. студенти редовно обучение, ползващи се от правата по чл. 241 от ИК, се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.

В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти. При гласуване членовете на секционната комисия на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването, полагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО РЕКТОРИТЕ

НА ВИСШИТЕ

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия Ви уведомяваме, че следва да създадете организация в днешния ден - 5 октомври 2014 г. да бъдат връщани студентските книжки, за да могат студентите, изявили желание да упражнят правото си на глас по реда на чл. 241 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че дежурни членове на ЦИК до 7,00 часа на 5 октомври 2014 г. са Цветозар Томов - тел. 0889 901 400 и Владимир Пенев - тел. 0889 114 346.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронните медии, че съгласно чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание, глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а когато нарушението е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронни медии, че при осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

До СИК № 323700187,
гр. Тромсьо, Норвегия

Централната избирателна комисия със свое протоколно решение от 4 октомври 2014 г. дава съгласие изборният ден във Вашата избирателна секция да бъде открит в 7,00 ч. местно време на 5 октомври 2014 г. поради обстоятелството, че всички обществени сгради са свързани с централноохранителна система, която се изключва в 7,00 ч. местно време.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на всички забраната по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, за провеждане под каквато и да е форма на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Призоваваме всички лица и политически субекти да се въздържат от нейното нарушаване.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

В отговор на постъпили запитвания и за уеднаквяване на практиката във връзка с изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии и свързаните с това последици Ви уведомяваме за следното:

Съгласно Решение № 660-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК членовете на СИК за времето за работа в съответната комисия се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, като осигурителните вноски се внасят за деня на изборите - 5 октомври 2014 г., и се изчисляват върху размера на еднократното възнаграждение.

При подаване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за м. октомври 2014 г. към НАП се попълва:

- в полето на т.12 се попълва код 71;
- в полетата на т.14 и т.15 се попълва 5;
- в т.16 се попълва 10188, а в т.16.1- 1 ден, тъй като осигуряването е само за 5 октомври 2014 г. (неделя).

В много случаи, като членове на СИК са назначени лица, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Тези лица имат задължение да подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО" (декларацията е приложение №7 към чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.). След като същите лица подлежат на здравно осигуряване като членове на СИК, за тях отново възниква задължение да подадат декларация образец № 7 , ако продължават да се осигуряват по чл.40, ал.5 от ЗЗО, т.е. за които внасянето на здравноосигурителните вноски е за тяхна сметка. При попълване на декларацията в полето „Начална дата от периода, за който възниква задължението ми за внасяне на вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО" следва да се попълни 6 октомври 2014 г. Срокът за подаване на декларацията е до 25 ноември 2014 г.

Целесъобразно е членовете на СИК, които внасят здравноосигурителните си вноски по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО, да попълнят декларация образец №7 при изплащане на възнагражденията им от общинската администрация, която след това чрез упълномощено лице, определено със заповед на кмета на общината (данните на което се попълват на втора страница от декларация образец №7) и по служебен път да изпрати декларациите в съответните териториални структури на НАП.

Членовете на СИК, които получават месечни помощи по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, трябва да декларират пред съответната дирекция "Социално подпомагане" полученото възнаграждение за участието си в комисиите в едномесечен срок от получаването му. Лицата декларират доходите си за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 32, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане при настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна социална помощ, подпомаганото лице е длъжно в едномесечен срок да уведоми писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички настъпили промени, като попълва декларация по образец.

Предвид гореизложеното, следва да осигурите на членовете на СИК съответните формуляри на декларации, които да попълнят едновременно с декларацията за осигурителен доход.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че всеки български гражданин с валиден документ за самоличност може да гласува в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. извън страната в място, където е образувана избирателна секция, независимо дали е подал предварително заявление за гласуване.

Подадените писмени заявления служат само за разкриване на избирателни секции извън страната.

СЪОБЩЕНИЕ

В рубриката „За избирателите" е публикувано съобщение относно издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от ИК с приложени образци на удостоверения от № 1 до № 4.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: гласуване на студенти на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

При произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. студенти редовно обучение, ползващи се от правата по чл. 241 от ИК, се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.

В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти. При гласуване членовете на секционната комисия на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването, полагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението.

СЪОБЩЕНИЕ

Комплектуването на отделните листове от протоколите - Приложение № 87-НС-х от изборните книжа, следва да се извърши от служители на съответната общинска администрация, определени с нарочна заповед, като четирите листа (8 страници) трябва да бъдат с еднакъв фабричен номер. Всеки комплект (формуляр) се поставя в отделен плик по начина, посочен в чл. 215, ал. 1, т. 7, предл. трето от Изборния кодекс, за да бъдат подготвени за раздаване на СИК по реда на чл. 215 от ИК.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения