СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: провеждане на консултациите при кметовете на общини за назначаване съставите на СИК

С Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. ЦИК определи условията за назначаване съставите на СИК. Съгласно т. 16.3. и т. 16.4. от решението районните избирателни комисии следва да вземат решение за прилагане на Методиката за определяне на състава на СИК (Приложение № 1 към решението) за всеки от многомандатните изборни райони.

Кметовете на общини и участниците в консултациите за назначаване съставите на СИК при провеждане на консултациите следва да съобразят решението на районните избирателни комисии по т. 16.3. и т. 16.4. на Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК.

Поради това насрочените от кметовете на общини консултации за назначаване съставите на СИК следва да бъдат отложени и консултациите проведени при възможност за съобразяване на посочените решения.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите консултации за назначаването на СИК Централната избирателна комисия съобщава, че днес ще приеме и публикува решение за назначаването съставите на СИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Електронната форма на заявление за гласуване извън страната е активна на интернет страницата на ЦИК - www.cik.bg, в рубриката „Бързи връзки", „Електронно заявление за гласуване извън страната".

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на офертите във връзка с обявения от Централната избирателна комисия конкурс за определяне на фирма-преброител ще се осъществи на 26 март 2013 г. от 16,15 ч. в ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен.
Отварянето на офертите е публично и ще бъде излъчвано пряко online на интернет страницата на комисията.
Желаещите да присъстват лично журналисти могат до 16,00 ч. да получат достъп за отварянето на офертите в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм бул. „Дондуков".

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на офертите във връзка с обявения от Централната избирателна комисия конкурс за определяне на фирма-преброител ще се осъществи на 26 март 2013 г. от 16,15 ч. в ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен.
Отварянето на офертите е публично и ще бъде излъчвано пряко online на интернет страницата на комисията.
Желаещите да присъстват лично журналисти могат до 16,00 ч. да получат достъп за отварянето на офертите в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм бул. „Дондуков".

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2206-НС от 25 март 2013 г. Централната избирателна комисия определи условията и реда на финансиране на предизборната кампания на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Решението на ЦИК е публикувано на сайта на комисията: http://www.cik.bg, както и в електронния бюлетин на БТА.

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 25 март 2013 г. (понеделник) заседанията на Централната избирателна комисия ще бъдат излъчвани в реално време на интернет страницата на комисията.

От същата дата ще бъде активен и регистър на жалбите в ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 26 от 15 февруари 2013 г. и укази № 30 и 31 от 20 февруари 2013 г. насрочи частични избори за кметове на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, и кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, на 12 май 2013 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 20 март 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 27 март 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 1 април 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 1 април 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Решение № 2183-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК

Решение № 2183-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК относно формата, условията и сроковете за попълване и подаване на електронното заявление по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. е основание за изработване на електронно заявление за гласуване извън страната. Електронната форма на заявлението не е активирана и е в процес на създаване. Централната избирателна комисия ще съобщи за активирането на услугата.

СЪОБЩЕНИЕ

При регистрацията на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Централната избирателна комисия ще приема издадените от Сметната палата удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за представените от тях годишни финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия с Решение № 2172-НС от 18.03.2013 г. извърши поправка на техническа грешка в чл. 12 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, както следва:

„Чл. 12. Пресмята се сумата от подадените действителни гласове от всички секции в страната и извън страната".

Тази промяна означава, че в разпределението на мандатите на национално ниво ще участват партиите и коалициите от партии, получили не по-малко от 4 на сто от сумата от действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции от партии в страната, действителните гласове, подадени за партии и коалиции от партии извън страната и действителните гласове, подадени за независимите кандидати за народни представители в страната.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира редовни брифинги всяка сряда от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе зала „Света София".

Първият брифинг във връзка с предстоящите парламентарни избори на 12 май 2013 г. ще се състои на 20 март 2013 г., сряда, от 15,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: провеждане на консултации за състави на РИК и данни за контакти с политически партии и коалиции от партии, които могат да участват в консултациите

Областните управители следва да проведат консултации за съставите на РИК до 22 март 2013 г. включително.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на парламентарно представените политическите партии и коалиции в 41-то Народно събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

 

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17;

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

 

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Сергей Станишев

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

e_mail: [email protected]

 

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А;

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

 

4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

Чрез представляващите Мартин Димитров и Иван Костов

Eдновременно до:

а) за Мартин Димитров

1000 гр. София

ул. „Велико Търново" № 17, ет. 1, ап. 2;

тел. 02/943 16 10; GSM 0889 224 299;

e_mail: [email protected]

б) за Иван Костов

1000 гр. София

бул. „Витоша" № 18 (вход от ул. „Кърниградска"),

тел. 02/ 400 99 21;

факс: 02/ 400 99 48,

e_mail: [email protected]

 

5. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" №1;

тел. 02/ 980 94 91;

факс: 02/ 980 94 91;

e_mail: [email protected]

 

6. ПП „НДСВ"

Чрез председателя Христина Христова

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 23;

тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28;

факс: 02/ 921 81 65;

e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Съгласно Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на Централната избирателна комисия приемането на документи за регистрация на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013г. започва от 9,00 ч. на 19.03.2013 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, зала "Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 18,00 ч. на 27.03.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от коалицията от партии е 17,00 ч. на 06.04.2013 г.

Необходимите документи за регистрации са посочени в Решение № 2157-НС от 14.03.2013 г. на ЦИК.

Решението е публикувано на сайта на комисията: http://www.cik.bg/, както и в електронния бюлетин на БТА.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. Централната избирателна комисия утвърди образците на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Изборните книжа са публикувани в рубрики „Решения" и „Информация" на интернет страницата на ЦИК.
На основание чл. 12, ал. 1 от ИК образците на изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира на 6 март 2013 г. семинар за журналисти на тема „Парламентарни избори 2013 г. - нови моменти в изборното законодателство".

Семинарът ще се проведе от 10,00 до 15,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин, зала № 42.

Заявки за участие от журналисти се приемат на електронната поща на ЦИК: [email protected] до 16,00 ч. на 5 март 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно сроковете за регистриране на партиите и коалициите от партии в ЦИК, както и относно сроковете за регистриране на инициативни комитети в РИК и представяне на подписки при регистрациите при произвеждане на предсрочни парламентарни избори през 2013 г. Централната избирателна комисия уведомява, че съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс при разпускане на Народното събрание и произвеждане на изборите за народни представители партиите се регистрират в ЦИК 45 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 82 от ИК; коалициите от партии се регистрират в ЦИК 40 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 84 от ИК, а инициативните комитети се регистрират в районните избирателни комисии 40 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 97 от ИК.

В § 6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс са уредени всички изключения от общите правила в случаите, когато се произвеждат предсрочни парламентарни избори.

Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборни книжа не по-късно от 5 дни от датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за насрочване на изборите за народни представители.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Президентът на Република България с укази № 13 от 30.01.2013 г. и № 18 от 06.02.2013 г., насрочи частични избори за кметове на кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана и кметство Славейково, община Провадия, област Варна, на 7 април 2013 г.
Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.
Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 20 февруари 2013 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 374 от 26.10.2012 г., № 405 от 22.11.2012 г., № 406 от 22.11.2012 г., № 411 от 30.11.2012 г., № 412 от 30.11.2012 г., № 424 от 13.12.2012 г., № 5 от 17.01.2013 г. и № 6 от 17.01.2013 г., насрочи частични избори за кметове на кметство Мечка, община Иваново, област Русе, кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали, кметство Краводер, община Криводол, област Враца, кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра, кметство Долен, община Златоград, област Смолян и кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 7 февруари 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 20 февруари 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

 

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
Чрез Представляващите Мартин Димитров и Иван Костов
1169, гр. София
Народно събрание на Република България
пл. „Народно събрание" 2

 

ПП „АТАКА"
Чрез Председателя Волен Сидеров
1000, гр. София,
ул. "Врабча" №1,
тел. 02/ 980 94 91
факс: 02/ 980 94 91
e_mail: [email protected]

 

ПП „НДСВ"
Чрез Председателя Христина Христова
1000, гр. София
ул. "Врабча" № 23,
тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28,
факс: 02/ 921 81 65,
e_mail: [email protected]

 

Централната избирателна комисия Ви уведомява, че до 13.00 часа на 14 януари 2013 г. следва да представите в ЦИК на хартиен или електронен носител (или да изпратите на имейла на ЦИК - [email protected]) писмено предложение за състав на СИК в дипломатическите и консулските представителства на Република България при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения