Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че на 22 август 2022 гизтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 2 октомври 2022 г.

В срок до 22 август 2022 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 2 октомври 2022 г.

В срок до 2 септември 2022 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален обхват на Сметна палата и РИК.

 Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредникИнформацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че по силата на чл. 32 във връзка с чл. 31 и чл. 17 от изборния кодекс Комисията обработва лични данни в изпълнение на законово задължение.

В заявлението за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс) избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК.

При публикуването на списъците по чл. 32 ИК Централната избирателна комисия публикува имената по паспорт, военна карта или лична карта на избирателя с цел прозрачност и предвидимост при свободното изразяване на волята на избирателите, като правното основание на това обработване кореспондира с нормата на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – за целите на изпълнение на вменено на администратора законово задължение.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 00.00 ч. българско време на 17.08.2022 г. може да се подава електронно заявление за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс на интернет страницата на ЦИК.

Срокът за подаване на заявленията изтича на 06.09.2022 г. в 24.00 ч. българско време.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че в рубрика „Въпроси и отговори“ може да намерите отговорите на най-често задаваните въпроси във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Съобщение

На 10 август 2022 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 2 октомври 2022 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, непосредствено до вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 17 август 2022 г. и се извършва по реда на Решение № 1212-НС от 5 август 2022 г.

Съобщение

Банкова сметка на Централната избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на партии и коалиции съгласно чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Съобщение

Във връзка с поставени въпроси Централната избирателна комисия указва, че за документите и книжата, които се представят в изборния процес, не се изисква нотариална заверка, освен в определените в Изборния кодекс случаи.

Копията от документите за завършено висше образование не се заверяват нотариално.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на избирателните комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.:

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
гр. София,
бул. „Александър Стамболийски“ № 84,
ет. 2, офис 2,
тел. 0883 472 898,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София,
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e_mail: [email protected]
Лице за контакти:
Мустафа Сали Карадайъ

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане,
ул. Позитано № 20,
п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,
0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
гр. София,
район „Триадица“,
пл. „България“ № 1,
НДК, зала 12,
тел. 02/ 494 99 25,
0877 797 307
e_mail: [email protected]; [email protected]
Лице за контакт:
Таня Пламенова Тимева

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София,
бул. Драган Цанков № 12 – 14,
ет 2, ап. 7,
тел. 0888 626 392,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Христо Любомиров Иванов

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София,
бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0887 731 474,
0878 655 672,
e_mail: [email protected]
Лица за контакт:
Мария Николаева Стефанова
Петър Николаев Петров

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на интернет страницата на ЦИК, в секция „Частични избори“, може да бъде ползван симулатор на машинно гласуване, предназначен за частичните местни избори на 3 юли 2022 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 3 юни 2022 г. (петък) от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК, за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 3 юли 2022 г.

Жребият ще се проведе в зала № 42, ет. мецанин, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Упълномощени представители на партиите и коалициите могат да присъстват при тегленето на жребия, което ще бъде излъчвано на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.:

 

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
гр. София,
бул. „Александър Стамболийски“ № 84,
ет. 2, офис 2,
тел. 0883 472 898,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София,
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e_mail: [email protected]
Лице за контакти:
Мустафа Сали Карадайъ

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане,
ул. Позитано № 20,
п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,
0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
гр. София,
район „Триадица“,
пл. „България“ № 1,
НДК, зала 12,
тел. 02/ 494 99 25,
0892 211 017
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Виктория Димитрова Василева


Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София,
бул. Драган Цанков № 12 – 14,
ет 2, ап. 7,
тел. 0888 626 392,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Христо Любомиров Иванов

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София,
бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0887 731 474,
0878 655 672,
e_mail: [email protected]
Лица за контакт:
Мария Николаева Стефанова
Петър Николаев Петров

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 25 май 2022 г. партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за допускане/регистрация за участие в частичните избори за кметове на кметства и кметове на общини на 3 юли 2022 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход бул. „Дондуков“.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 17,00 ч. на 28.05.2022 г.

На 3 юли 2022 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна;

- кмет на община Ракитово, област Пазарджик;

- кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич;

- кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра;

- кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра;

- кмет на община Нова Загора, област Сливен;

- кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч;

- кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца;

- кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на интернет страницата на ЦИК в секция „Съобщения за съставяне на АУАН по чл. 496а от Изборния кодекс“ се публикуват съобщения за съставени актове за установяване на административни нарушения по Изборния кодекс, когато актовете не са връчени на нарушителите, поради ненамирането им на адреса на управление, на постоянния им адрес или по месторабота.

Съобщения с горното съдържание се поставят и на „Табло за обявления“, находящо се на адрес: София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1, пред стая № 46 (деловодство на ЦИК).

Съобщение

На 27 февруари 2022 г. се произведоха частични избори за кметове в 15 кметства, за което бяха осигурените 27 броя машини. На 6 март 2022 г. се проведе втори тур на частичните избори за кмет на 4 кметства с 10 броя машини.

Централната избирателната комисия за първи път напълно самостоятелно, с професионалното съдействие на експерти към ЦИК, организира всички дейности по техническо и логистичното осигуряване на машинното гласуване.

По отношение на техническото обезпечаване на машинното гласуване бяха създадени и инсталирани електронните бюлетини за всяка една избирателна секция в съответствие с всички изисквания на изборния кодекс. Машините за гласуване бяха тествани, конфигурирани, настроени, комплектовани, етикирани и пломбирани в Централната избирателна комисия. В процеса на организация на изборите бяха осигурени необходимият брой специалисти за техническата поддръжка на машините по време на гласуване. Изборните дни на 27.02.2022 г. и 06.03.2022 г. протекоха нормално, с всички машини беше гласувано безпроблемно и никъде не възникнаха обстоятелства, обуславящи преминаването към гласуване с хартиени бюлетини.  

Централната избирателна комисия оптимизира процеса по логистично осигуряване, като всички необходими изборни книжа, материали, хартиени бюлетини и машини за гласуване се предоставиха на общинските избирателни комисии, които от своя страна ги предадоха на секционните комисии в съответствие с приетите правила и методически указания от ЦИК.

Централната избирателна комисия изразява своята благодарност на всички държавни и общински органи, институции и експерти, които в изпълнение на правомощията си съдействаха отговорно и професионално за успешното произвеждане на изборите на 27.02.2022 г. и 06.03.2022 г.

Съобщение

Телефони за връзка с колцентъра на Централната избирателна комисия в изборния ден – 27 февруари 2022 г.:

0882717801

0882814303

Централната избирателна комисия съобщава, че криптографският идентификатор (системен хеш), който трябва да фигурира в системната разписка (диагностичен доклад), отпечатана от СИК преди началото на гласуването в изборния ден от машината за гласуване, е със следното съдържание: 26 А3 52 93 АС 50 А5 СА 4С Е8 FC F3 52 63 DC 8A E5 37 11 09 E9 A5 F5 DC 0A BC 5A 40 0B 6C 9D 08.

Софтуерната версия на устройствата за машинно гласуване и системният хеш са удостоверени от органите по чл. 213а, ал. 2 от ИК.

Съобщение

На интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели в частичните избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г., поставени под задължителна карантина или изолация, като проверката се извършва едновременно с подаването му.

Заявлението е достъпно на следния линк: https://qvote.cik.bg/chmi27.02.2022/

За подаване на електронното заявление не е необходим електронен подпис.

Съобщение

Централната избирателна комисия отбеляза днес Световния ден на изборите  (Global Elections day).

Ден на отворените врати за българските медии беше обявен, по случай деня на  изборите.

Заместник-председателят и говорител на комисията г-жа Росица Матева поздрави българските избиратели и всички членове на избирателни комисии, които са участвали в организацията и произвеждането на избори, както и международните партньори от АСЕЕО (Асоциацията на европейските органи за управление) и подчерта, че за една година Централната избирателна комисия успешно  организира и произведе четири национални избора.

Решението за отбелязване на Световния ден на изборите е прието през 2005 г. на международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО), проведена в Унгария.

Централната избирателна комисия става един от първите членове на ACEEEO през 1991 г. и всяка година отбелязва този световен ден.

АСЕЕЕО обединява органите за управление на избори в повече от 25 държави и работи в активно сътрудничество с международните организации, които осъществяват наблюдение на изборите, сред които Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия),      Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

 За 17-та поредна година Централната избирателна комисия заедно с българските медии отбеляза деня, посветен на правото на избор, едно от основните демократични права  на гражданите залегнали в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България, който повелява, че цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

"/>

Съобщение

На 3 февруари 2022 г. за 17-та поредна година отбелязваме Световния ден на изборите (Global Elections Day).

Централната избирателна комисия на Република България поздравява своите международни партньори – органите за управление на избори от целия свят, международните организации, които имат отношение към организацията и произвеждането и/или наблюдението на избори, както и гражданите и пожелава на всички мир и просперитет. Централната избирателна комисия използва случая още веднъж да изкаже благодарност към всички участници в изборния процес за усилията им при организацията и произвеждането на законосъобразни избори и зачитане на правата и свободите на гражданите.

По случай Световния ден на изборите, Централната избирателна комисия обявява ден на отворените врати и кани представителите на медиите, които желаят, да присъстват на редовното заседание на Комисията на 3 февруари 2022 г. от 10,30 часа в зала 238 на етаж 2 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, (за осигуряване на пропуски за достъп желаещите следва да заявят присъствието си на тел. 02/939 37 19 не по-късно от 17:00 ч. на 02.02.2022 г.)

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 28 януари 2022 г. (петък) от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК, за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Жребият ще се проведе в зала № 238, ет. 2, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Упълномощени представители на партиите и коалиции могат да присъстват при тегленето на жребия.

Съобщение

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения