СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили запитвания в Централната избирателна комисия относно подписката в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г. уточняваме следното:
1. страница 1 на подписката се попълва съгласно образец - Приложение № 28 от книжата за национален референдум, одобрени с Решение № 6-НР от 12 ноември 2012 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 90 от 16.11.2012 г.;
2. следващите страници на подписката (от стр. 2 нататък) се попълват съгласно т. 9, буква „е" на Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Централната избирателна комисия уведомява, че ще проведе брифинг с журналисти на 22 ноември 2012 г., четвъртък, от 15,00 ч.

Брифингът ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София".

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Областните управители провеждат консултации за съставите на РИК.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на политическите партии и коалиции в Народното събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

 1. ПП „ГЕРБ“
  Чрез Председателя Бойко Борисов
  1414, гр. София
  пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17
  тел. 02/ 490 13 13
  факс: 02/ 490 09 51
  e_mail: [email protected], [email protected]
 2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“
  Чрез Председателя Сергей Станишев
  гр. София
  район Възраждане, ул. "Позитано" № 20, п.к. 382,
  тел. 02/ 810 72 00
  факс: 02/ 981 21 85,
  e_mail: [email protected]
 3. ПП „ДПС“
  Чрез Председателя Ахмед Доган
  1000, гр. София
  бул. "Ал. Стамболийски" № 45А,
  факс: 02/ 811 44 46,
  e_mail: [email protected]
 4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“
  Чрез Представляващите Мартин Димитров и Иван Костов
  1169, гр. София
  Народно събрание на Република България
  пл. „Народно събрание“ 2
 5. ПП „АТАКА“
  Чрез Председателя Волен Сидеров
  1000, гр. София,
  ул. "Врабча" №1,
  тел. 02/ 980 94 91
  факс: 02/ 980 94 91
  e_mail: [email protected]
 6. ПП „НДСВ“
  Чрез Председателя Христина Христова
  1000, гр. София
  ул. "Врабча" № 23,
  тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28,
  факс: 02/ 921 81 65,
  e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На провелото се на 1 ноември 2012 г. заседание Централната избирателна комисия взе следните протоколни решения по принципни въпроси относно предстоящия на 27 януари 2013 г. национален референдум, а именно:
1. Под „дата на насрочване на национален референдум" следва да се разбира датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за определяне на датата на произвеждане на националния референдум.
2. Гласуването на гражданите в националния референдум на 27 януари 2013 г. да се осъществява на територията на Република България, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и на плавателните съдове, плаващи под българско знаме.
3. За произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. се назначават нови районни избирателни комисии при спазване на реда и условията на Изборния кодекс и при използване на определените мандати за народни представители в изборите за народни представители през 2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С указ от 31 октомври 2012 г. на президента на Република България Росен Плевнелиев, на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на 41-ото Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24 октомври 2012 г. и обнародвано в „Държавен вестник", бр. 83 от 30 октомври 2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 27 януари 2013 г. е определен за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".
Във връзка с горното на заседанието на Централната избирателна комисия на 1 ноември 2012 г. се включват за обсъждане и следните въпроси относно произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., а именно:
1. Относно определяне на датата на насрочване на национален референдум.
2. Относно определяне на „територия на Република България", на която ще бъде произведен национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 19 октомври 2012 г., петък, от 12,00 ч. в зала 42 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" № 1, вход откъм бул. „Дондуков", ще се проведе пресконференция на Централната избирателна комисия, на която ще бъдат представени данни на НЦИОМ, свързани с информираността на българските граждани за избирателните им права.
Лице за контакт: Красимира Манолова, тел. 02/ 939 22 42.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичните избори за кмет на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище, и кметство Радовене, община Роман, област Враца, насрочени на 18 ноември 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 18 октомври 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).
Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).
Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 10 ноември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 27 октомври 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кмет на кметство на 4 ноември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 25 септември 2012 г. Централната избирателна комисия предаде на Държавна агенция „Архиви" документите, съхранявани в комисията от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 28 октомври 2007 г., както и от произведените нови и частични избори в периода 2007 - 2010 г., подлежащи на постоянно запазване. Документите са общо 27 131 страници и са оформени в 194 архивни единици.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Президентът на Република България с укази № 319 и № 320 от 10 септември 2012 г. насрочи частични избори за кметове на кметства Лиляк, община Търговище, област Търговище, и Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 3 октомври 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 8 октомври 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 8 октомври 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 312 от 29 август 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 14 септември 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 19 септември 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 24 септември 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 24 септември 2012 г., 17,00 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 22 септември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 29 септември 2012 г. изтича срокът, в който избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за кметове на кметства на 7 октомври 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в частичните избори за кметове на кметства на 7 октомври 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 6 септември 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).

Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в новия избор за кмет на кметство Туховища, община Сатовча, област Благоевград, на 7 октомври 2012 г., заявяват желанието си най-късно до 6 септември 2012 г. включително чрез заявление (Приложение № 10 от изборните книжа, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

Заявленията се подават до общинската администрация по постоянен адрес на избирателя, а по настоящ адрес - след подаване на заявление за вписване по настоящ адрес (Приложение № 7 от изборните книжа).

Всяко заявление задължително се придружава с копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Президентът на Република България с Указ № 305 от 3 август 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 октомври 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 16 август 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 22 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 276 от 16 юли 2012 г. насрочи частичен избор за кмет на кметство Байково, община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, считано от 31 юли 2012 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 22 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 27 август 2012 г., 17,00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 юли 2012 г. в Централната избирателна комисия се проведе среща на членове на ЦИК с представители на ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА.

По време на срещата бяха обсъдени предложенията на ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА за усъвършенстване на формите на обучение и информираност на избирателите за техните права и задължения в изборния процес. След размяна на мнения и идеи се набелязаха насоките за взаимодействие и сътрудничество с оглед подготовката на насочена към избирателите цялостна комуникативна стратегия при реализирането на разяснителната кампания по чл. 25, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс за предстоящите парламентарни избори.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 17 юли 2012 г. в Централната избирателна комисия се проведе среща на членове на ЦИК с представители на Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО".

По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани с усъвършенстването и развитието на формите на обучение и информираност на младите хора, включително и на тези, които придобиват право да гласуват за първи път, техните права и задължения в изборния процес, бяха набелязани насоките за взаимодействие и сътрудничество по разглежданите въпроси.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 1820-МИ / 28.05.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич

 • № 1819-МИ / 28.05.2020

  относно: жалба от Стефан Димитров Петков – представляващ МК „Ние, гражданите“, срещу решение № 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен

 • № 1818-МИ / 28.05.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

 • всички решения