Съобщение

Централната избирателна комисия уведомяваме, че партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за допускане/регистрация за участие в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 22.01.2022 г.

На 27 февруари 2022 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик;

- кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали;

- кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе;

- кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище;

- кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград;

- кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен;

- кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград;

- кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград;

- кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас;

- кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград;

- кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен;

- кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен;

- кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград;

- кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област;

- кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик.

Съобщение

Председателят на Централната избирателна комисия г-жа Камелия Нейкова връчи на официална церемония удостоверенията на избраните за президент на Република България г-н Румен Радев и за вицепрезидент на Република България г-жа Илияна Йотова.

От името на Централната избирателна комисия г-жа Нейкова благодари на всички, които бяха ангажирани в изборния процес, и поздрави избраните за президент и вицепрезидент на републиката, като им пожела успешен мандат.

Сред официалните гости бяха председателят на Народното събрание  г-н Никола Минчев, проф. Янаки Стоилов, член на Конституционния съд, представители на инициативния комитет за издигане на кандидатите за президент и вицепрезидент и др.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че лицата, които са били вписани по настоящ адрес, може да поискат да бъдат заличени от списъка на заличените лица по реда на чл. 39 ИК от кмета на общината по постоянен адрес. Общинската администрация служебно информира общинската администрация по настоящ адрес.

В деня на изборите лицата може да се снабдят с удостоверение по чл. 40 ИК и да гласуват в секцията си по постоянен адрес.

Съобщение

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден:

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната:

0885 926 505

0885 613 507

0882 630 805

Във връзка с гласуването извън страната:

0884 690 780

0884 476 747

0882 717 801

0882 625 302

0882 814 303

Съобщение

Относно: променен адрес на секция в гр. Милано, Италия

В Централна избирателна комисия е постъпила Заповед № Ав-02-76/17.11.2021 г. на Генералния консул на Република България в Италия, гр.Милано, за промяна на адрес на секция извън страната.

Съгласно заповедта, СИК № 322300262 с адрес гр.Милано, ул. Алесандро Тадино № 20, се премества на нов адрес – ул. Джовани Батиста Пиацета № 2 (Българското училище).

Актуална информация за адресите на секциите извън страната можете да намерите на следния линк:  https://mfa.bg/bg/3715 

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. системният хеш относно сертификацията на софтуера, който трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването, е същият както в изборите на 14 ноември 2021 г., а именно 11 F4 7D E1 35 24 53 66 FA A2 B9 9B 23 4E CA 33 9F ED 26 7C F2 03 2C 3D B3 D8 2A 4E 13 3E 9E 51.

В случай на несъответствие, секционната избирателна комисия трябва незабавно да уведоми РИК за указания.

Съобщение

Въз основа на протоколно решение от 18 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия уведомява, че при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.:

1. Печатите, върнати в общинските администрации след първия тур се раздават на СИК на случаен принцип в запечатан плик и се нараняват повторно при откриване на изборния ден.

2. След приключване на изборния ден и предаване на копия от протокола с изборните резултати на лицата, които имат право, подпечатване на лентата, с която се запечатва торбата с бюлетините и другите книжа и материали, печатът се прибира в торбата в отделен плик.

 

Съобщение

Относно: гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021 г.

Централната избирателна комисия уведомява, че избиратели, които са били включени в избирателните списъци за гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 14 ноември 2021 г., ще бъдат включени в списъците за гласуване на 21 ноември 2021 г., ако продължават да са под карантина или задължителна изолация в изборния ден.

Лицата, поставени под карантина или задължителна изолация след 14 ноември 2021 г. могат да подават заявление за гласуване с ПСИК и ще бъдат включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, ако на територията на населеното място, в което са карантинирани има образувани подвижни избирателни секции.

Съобщение

Относно: съставяне на избирателните списъци за гласуване на лица с трайни увреждания

Централната избирателна комисия уведомява, че в избирателните списъци за гласуване на лица с трайни увреждания в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката се включват всички избиратели от избирателния списък за изборите на 14 ноември 2021 г., като се заличават имената на тези лица, които са загубили избирателните си права.

Обръщаме внимание, че не е предвиден ред за подаване на нови заявления от лица с трайни увреждания.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 17 ноември (сряда) 2021 г. от 13.30 часа ще се проведе жребий за определяне на реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, участващи в новия избор на 21 ноември 2021 г. по Българската национална телевизия и Българското национално радио

Тегленето на жребиите се извършва публично в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето на източното крило, вход официален, откъм паркинга на Националната художествена галерия.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на всички секционни избирателни комисии в избирателните секции, в които е проведено машинно гласуване, че съгласно Методическите указания трябва да извършат преброяване на контролните разписки и да попълнят съответните приложения към указанията, които след това се предават в РИК с останалите изборни книжа.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на комисията установяват техния брой и самоличност, като тези избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 часа, но не по-късно от 21.00 часа (извън страната това е съответното местно време).

Съобщение

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден:

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната:

0885 926 505

0885 613 507

0882 630 805

Във връзка с гласуването извън страната:

0884 690 780

0884 476 747

0882 717 801

0882 625 302

0882 814 303

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят: документ за самоличност; надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя; декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 32-ПВР/НС от изборните книжа), която се предоставя от СИК.

Съобщение

Във връзка с множество запитвания и постъпили в ЦИК по електронната поща заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели поставени под задължителна карантина, Централната избирателна комисия уведомява, че заявленията се подават до кмета на общината по адреса на карантиниране.

На интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, като проверката се извършва едновременно с подаването му.

Заявлението е достъпно на следния линк: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/

За подаване на електронното заявление не е необходим електронен подпис.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че незабавно след получаване на информация за доставени 228 специализирани устройства за електронно машинно гласуване до склада за съхранение на машините за гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г., които не са предмет на договора между ЦИК и „Сиела Норма“ АД , уведоми Държавна агенция „Национална сигурност“.

Централната избирателна комисия не е възлагала закупуване и доставка на тези машини, които са били транспортирани от „Сиела Норма“ АД, заедно с машините, предмет на договора, и след узнаването за тяхната доставка изиска от „Сиела Норма“ АД информация относно тяхното предназначение, собственост и причините, поради които са били транспортирани едновременно с машините, закупени от Централната избирателна комисия, както и пълен опис със серийните номера на 228-те машини.

Очакваме „Сиела Норма“ АД да предостави изисканата информация, а всички компетентни държавни органи – информация за предприетите действия и извършените проверки.

Съобщение

Относно издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от ИК и съответните образци, който може да намерите тук

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. напомняме, че на 30 октомври 2021 г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.

За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 18,00 ч. на 30 октомври 2021 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 28.10.2021 г., четвъртък, от 10.00 ч., в зала № 3, етаж 1, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, са насрочени консултации с представителите на парламентарно представените в 46-ото Народно събрание партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения