Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 4 октомври 2021 г. изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 14 ноември 2021 г.

В срок до 4 октомври 2021 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 14 ноември 2021 г.

В срок до 15 октомври 2021 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален обхват на Сметна палата и РИК.

   Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) при произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г.:

 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

гр. София,

район „Триадица“,

пл. „България“ № 1,

НДК, зала 12,

тел. 02/ 494 99 25,

0892 211 017

e_mail: [email protected]

Лице за контакт:

Виктория Димитрова Василева

 

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

гр. София,

район Триадица,

НДК, Административна сграда, ет. 17,

тел. 02/ 490 13 13,

02/ 490 09 51

e_mail: [email protected]

Лице за контакт:

Цветомир Петров Паунов

 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

гр. София,

район Възраждане,

ул. Позитано № 20,

п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00,

0886 83 97 22,

факс: 02/ 981 21 85

e_mail: [email protected]
Лице за контакт:

Аглика Стефчева Виденова

 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

гр. София,

бул. Драган Цанков № 12 – 14,

ет 2, ап. 7,

тел. 0888 626 392,

e_mail: [email protected]

Лице за контакт:

Христо Любомиров Иванов

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

гр. София,

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,

тел. 02/ 811 44 42,

факс: 02/ 811 44 42

e_mail: [email protected]


Лице за контакти:

Мустафа Сали Карадайъ

 

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

гр. София,

ул. Дякон Игнатий № 4, ап. 7,

тел. 02/ 421 76 44,

0887 438 462

e_mail: [email protected]

Лице за контакт:

Мария Илийчова Георгиева

 

 

Съобщение

На 27 септември 2021 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17,00 часа на 4 октомври 2021 г. и се извършва по реда на Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г.

Съобщение

Банкова сметка на Централната избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Съобщение

Указание за въвеждане на данните в структурирания електронен вид на списък от избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

За въвеждането на данните от списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., се използва Приложение № 1 към Решение № 554-ПВР от 17.09.2021 г. на ЦИК. След отваряне се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутонът „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т. н.

Когато се завърши списъкът, се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство. Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа имената на независимите кандидати за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

Съобщение

На 21 септември 2021 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 29 септември 2021 г. и се извършва по реда на Решение № 545-ПВР/НС от 16 септември 2021 г.

Съобщение

Указание за въвеждане на данните в структурирания електронен вид на списък от избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

За въвеждането на данните от списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., се използва Приложение № 1 към Решение № 553-НС от 17.09.2021 г. на ЦИК. След отваряне се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „Въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН, последователно трите имена и останалите данни, след което се натиска бутонът „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „Въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъкът, се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство. Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път – като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

Съобщение

Указание за въвеждане на данните
в структурирания електронен вид на списък от избиратели,
подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или
за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

За въвеждането на данните от списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г., се използва Приложение № 1 към Решение № 541-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК. След отваряне се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутон „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „Въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутон „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н. – до въвеждане на данните на всички лица от представения списък, като най-напред се въвеждат, в последователността, в която са вписани, данните на всички саморъчно подписали избиратели, а след това – и тези на заявилите подкрепа за съответната регистрация с КЕП, за които в колона 2 (за номер на страница) се записва числото 0 (ако има такива).

Когато се завърши списъкът, се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство. Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на партията или коалицията за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на „ХХХХХХ“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката (и/или за народни представители) на 14 ноември 2021 г.“). Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

Програмата може да изтеглите тук (Приложение № 1 към Решение № 541-ПВР/НС)

Съобщение

ДО
ВСИЧКИ
ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,

Във връзка с постъпили въпроси относно насрочени от областните управители консултации за съставите на РИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката указваме същите да се проведат на 19 септември 2021 г. съгласно чл. 60, ал. 1 във връзка с ал. 6 ИК и т. 3 от хронограмата, приета с Решение № 530-ПВР от 10.09.2021 г. на ЦИК.

Насрочените консултации за по-ранна дата да се отложат за 19.09.2021 г., като ръководствата на партиите и коалициите бъдат своевременно уведомени.

Указанието на ЦИК е свързано с предстоящото насрочване на изборите за народни представители и приемането на необходимите решения от Централната избирателна комисия, включително и прилагането на § 5, т. 2 от ДР на Изборния кодекс.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 3 септември 2021 г. (петък) от 10.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Жребият ще се състои в зала № 238 в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Упълномощени представители на партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г., могат да присъстват при тегленето на жребия.

Съобщение

На вниманието на

общинските администрации

  

Във връзка с получени сигнали в Централна избирателна комисия за неправилно изчислени и изплатени възнаграждения на членове на секционни комисии обръщаме внимание, че общинските администрации следва да прилагат стриктно Решение № 10-НС/13.05.2021 г. на ЦИК.

Възнагражденията на членовете и ръководния състав на СИК не се облагат с публични държавни вземания и от тях не се правят удръжки.

В случай на констатирано несъотвествие и изплатени суми в по-нисък размер от определения в цитираното решение, следва да се предприемат мерки за изплащане на разликата на ощетените лица.

 

Съобщение

Броят на кандидатите в произведените на 11 юли 2021 г. избори за Народни представители, както и броят на избраните народни представители и разпределението им по пол са, както следва:

 

Общ брой кандидати

Мъже

Жени

 

Брой

%

Брой

%

 

5079

 

3585

 

70,58%

 

1494

 

29,42%

 

 

Общ брой избрани

Мъже

Жени

Народни представители

Брой

%

Брой

%

 

240

 

 

181

 

75,42%

 

59

 

24,58%

 

Съобщение

Във връзка със запитвания от членове на секционни избирателни комисии относно изплащането на възнагражденията им за работа в комисиите в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия уведомява, че възнагражденията се изплащат, както следва:

- на секционните избирателни комисии в избирателните секции в страната – от съответната общинска администрация;

- на секционните избирателни комисии в избирателните секции извън страната – от Министерството на външните работи.

Съобщение

С Решение № 474-НС от 15 юли 2021 г. Централната избирателна комисия обявява избраните народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание.

Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в ЦИК в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.

Заявлението трябва да е в писмена форма и саморъчно подписано.

В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срок, ЦИК го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

Съобщение

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден, както следва:

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната:

0885 926 505

0885 613 507

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването извън страната:

0885 683 406

0885 619 904

Съобщение

Централната избирателна комисия съобщава, че криптографския идентификатор (системен хеш), който трябва да фигурира в системната разписка (диагностичен доклад), отпечатана от СИК преди началото на гласуването в изборния ден от машината за гласуване е със следното съдържание: 05 35 97 A2 16 3A 8F 72 6D 48 6E 09 35 F8 AA 03 56 AD A8 25 92 D1 10 21 CD 88 11 D1 Е7 F0 9С 2Е

Софтуерната версия на устройствата за машинно гласуване и системния хеш са удостоверени от органите по чл. 213а, ал. 2 от ИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия съобщава, че на 9 юли 2021 г., петък,  от 10.00 до 12.00 часа гражданите на град София ще могат да гласуват пробно с машина с инсталирана демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Машината ще бъде поставена пред сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ №1, на паркинга отстрани на Националната художествена галерия.

Съобщение

Централната избирателна комисия прие Решение № 382-НС от 3 юли 2021 г. относно  отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че на 5 юли 2021 г. изтича срокът за подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, когато на територията на населеното място има назначена подвижна СИК.

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 3 юли 2021 г. изтича срокът за подаване на заявление .за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17,30 ч. на 3 юли 2021 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения