Съобщение

На 2 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, Официален вход, Източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 8 февруари 2017 г. и се извършва по реда на Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че до 29 януари 2017 г. (неделя) включително електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда и тарифите си за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че до 29 януари 2017 г. (неделя) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си за предстоящите частични избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г.

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители за Народно събрание  на 26 март 2017 г.

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 69-НС от изборните книжа за народни представители се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“. След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населено място, локализационна единица (улица), локализационна единица (номер), и след което се натиска бутона „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close“ (затвори) и се записва файла чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка(USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на инициативния комитет за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на инициативен комитет за издигане кандидатурата на ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ за народен представител  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“). Тези 2 файла се записват на технически носител (CD, USB или друг) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 49-НС от изборните книжа за народни представители се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция“. След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутонът „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъкът се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CSV (coma delimited), като името на файла съдържа името на партията или коалицията за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на партия „ХХХХХХ“ за изборите за народни представители“). Тези два файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите тук.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 25 януари 2017 г. (сряда) от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени за 19 февруари 2017 г.

Жребият ще се състои в сградата на Народното събрание, пл.„Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило (откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия).

На 19 февруари 2017 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе;

- кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово;

- кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе;

- кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик;

- кмет на община Кубрат, област Разград.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 19 януари 2017 г., четвъртък, включително, изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г. Условията и цените се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

Съобщение

На 19 януари 2017 г. изтича крайният срок, в който гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г., и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 25 октомври 2015 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

На 19 февруари 2017 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе;

- кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово;

- кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе;

- кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик;

- кмет на община Кубрат, област Разград.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че крайният срок за подаване на документи за допускане/регистрация за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 19 февруари 2017 г., е до 14 януари 2017 г., 17,00 часа.

Приемът на документи за допускане/регистрация на партии и коалиции за участие в частичните избори за кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе; кметство Градница, община Севлиево, област Габрово; кметство Глоджево, община Ветово, област Русе; кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик и кмет на община Кубрат, област Разград, се извършва съгласно Решение № 3340-МИ от 4 август 2016 г. на ЦИК, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

Съобщение

На 21 ноември 2016 г. председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева връчи на официална церемония  решението и удостоверенията за избор на г-н Румен Радев за президент на Република България и г-жа Илияна Йотова за вицепрезидент на Република България на произведените на 6 и 13 ноември 2016 г. избори.

Церемонията бе открита от председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, а сред официалните гости бяха вицепрезидентът  на Република България г-жа Маргарита Попова, г-н Борис Велчев, председател на Конституционния съд,  членове на Конституционния съд, председателят на БСП г-жа Корнелия Нинова, както и представители на инициативния комитет за издигане на избраните кандидати.

Съобщение

На 21 ноември 2016 г., в 11.00 часа, в източното фоайе в сградата на Народно събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1, ще се състои връчването на решението на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент на Република България от произведените на 6 и 13 ноември 2016 г. избори.

Церемонията ще бъде открита от председателя на парламента Цецка Цачева. Удостоверенията и решението на ЦИК ще бъдат връчени на новоизбраните президент и вицепрезидент от председателя на ЦИК Ивилина Алексиева.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 и/или 13 ноември 2016 г., че следва в 7-дневен срок след изборния ден/деня на референдума да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 16 ноември 2016 г. (сряда) от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени за 11 декември 2016 г.

Жребият ще се състои в сградата на Народното събрание, пл.„Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило (откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия).

На 11 декември 2016 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна;

- кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали;

- кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас;

- кмет на кметство Врабево, община Троян, област Ловеч.

Съобщение

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия сигнали за недобре сгънати бюлетини в кутиите за гласуване, ЦИК указва на всички районни избирателни комисии незабавно да дадат указания на секционните избирателни комисии, че могат да сгънат бюлетината втори път, след поставянето на втория печат върху нея, така че при пускането й в кутията, бюлетината да не се разтваря.

Съобщение

Централната избирателна комисия указва на всички доставчици на медийни услуги съгласно § 1, т. 16 от ИК, които в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс публикуват под каквато и да е форма (класация, състезания и т.н.) данни за резултати от гласуването в изборния ден, незабавно да преустановят публикуването им и да премахнат вече публикуваните данни.

Централната избирателна комисия съобщава на всички граждани, че публикуваните данни нямат официален характер.

Централната избирателна комисия ще упражни своите правомощия, предвидени в Изборния кодекс по установяване на административни нарушения на доставчиците на медийни услуги.

Уведомяваме доставчиците на медийни услуги, че съгласно разпоредбата на чл. 475 от ИК за нарушаване разпоредбата на чл. 205 от ИК е предвидена глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

Съобщение

Въз основа на протоколно решение от 10 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия уведомява, че при произвеждане на новия (втори) тур на 13.11.2016 г.:

1. Печатите, върнати в общинските администрации след първия тур, се раздават на СИК на случаен принцип в запечатан плик и се нараняват повторно при откриване на изборния ден;

2. След приключване на изборния ден и предаване от копия от протокола с изборните резултати на лицата, които имат право, подпечатване на лентата, с която се запечатва торбата с бюлетините и другите книжа и материали, печатът се прибира в торбата, в отделен плик.

Съобщение

ДО
ВСИЧКИ МЕДИИ

Централната избирателна комисия, като държавен орган, отговорен за изпълнението на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, се придържа изцяло към действащото законодателство.

Във връзка с появилата се в общественото пространство и разпространена в някои медии информация относно манипулация на резултатите от референдума Централната избирателна комисия счита, че е необходимо да информира обществеността за следното:

Централната избирателна комисия не е обявявала под каквато и да е форма официални резултати от произведения национален референдум. Към настоящия момент Централната избирателна комисия продължава да изпълнява правомощията си по установяване на резултатите от националния референдум, в това число анализ на числовите данни от протоколите и анализ на несъответствията.

Централната избирателна комисия ще се произнесе със свое решение, с което ще обяви резултатите от проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум в предвидения от закона петдневен срок.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, че съгласно чл. 220 от Изборния кодекс когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на членовете на секционните избирателни комисии, че съгласно чл. 220 от Изборния кодекс когато в 20,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения