Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания от граждани, Централната избирателна комисия уведомява, че приложенията с контролното преброяване на разписките от машинното гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. са публикувани на интернет страницата на ЦИК заедно с резултатите за всяка избирателна секция във файла „Контролно преброяване“.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че с Решение № 1389-НС от 5 септември 2022 г., ЦИК е определила реда за участие на представители на регистрираните за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК.

За достъп до изходния код на машините са регистрирани от ЦИК представители на партии и коалиции, видно от публичния регистър на ЦИК на https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/registers/validation

Въз основа на решението на ЦИК, на 28.09.2022 г. Министерство на електронното управление е осигурило достъп до изходния код на машините за гласуване на представителите на политическите партии, които са регистрирани в публичния регистър на ЦИК. Процедурата е извършена при спазване на изискванията и правилата, определени от Министерство на електронното управление, които са публикувани на интернет страницата на МЕУ.

Съобщение

Във връзка със запитвания от членове на секционни избирателни комисии относно изплащането на възнагражденията им за работа в комисиите в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Централната избирателна комисия уведомява, че възнагражденията се изплащат от общинските администрации.

Съобщение

ДО

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Централната избирателна комисия указва, че секционните избирателни комисии в страната и извън страната, в които се гласува със СУЕМГ, извършват преброяване на контролните разписки по реда на Методическите указания, като попълват Приложение 9-НС.

Съобщение

Централната избирателна комисия обръща внимание, че разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК забранява да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната, резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите. Публикуването на данни за резултатите от гласуването на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги до обявяване на края на изборния ден подлежи на санкция по реда на чл. 475 ИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. системният хеш относно сертификацията на софтуера, който трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването, е: 

AC70016FBA3BAAACA28CC584C9A65AD239B5337ED264C056DBFEBCBE301C7C11

В случай на несъответствие, секционната избирателна комисия трябва незабавно да уведоми РИК, която незабавно уведомява ЦИК за указания.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г.:

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
гр. София,
бул. „Александър Стамболийски“ № 84,
ет. 2, офис 2,
тел. 0883 472 898,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София,
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e_mail: [email protected]
Лице за контакти:
Мустафа Сали Карадайъ

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане,
ул. Позитано № 20,
п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,
0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
гр. София,
район „Триадица“,
пл. „България“ № 1,
НДК, зала 12,
тел. 02/ 494 99 25,
0877 797 307
e_mail: [email protected]; [email protected]
Лице за контакт:
Таня Пламенова Тимева
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София,
бул. Драган Цанков № 12 – 14,
ет 2, ап. 7,
тел. 0888 626 392,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Христо Любомиров Иванов

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София,
бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0887 731 474,
0878 655 672,
e_mail: [email protected]
Лица за контакт:
Мария Николаева Стефанова
Петър Николаев Петров

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 23 септември 2022 г. (петък) от 10.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 23 октомври 2022 г.

Жребият ще се състои в зала № 42, ет. мецанин, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, и ще се излъчва на интернет страницата на ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Министерството на външните работи на Република България публикува на страницата си адресите на избирателните секции извън страната, както и избирателните списъци за гласуване извън страната. Информацията е систематизирана по държави и е достъпна на следните линкове:

Адреси на избирателни секции извън страната:
https://www.mfa.bg/bg/ns2022-orders

Списъци за гласуване извън страната:
https://www.mfa.bg/bg/ns2022-lists

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 16 септември 2022 г. от 10.30 часа, „Информационно обслужване“ АД ще представи програмата за компютърната обработка на данните от гласуването на 2 октомври 2022 г. Демонстрацията ще се състои в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1 – конферентна зала.

На демонстрацията могат да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции.

Съобщение

Във връзка с постъпващи запитвания Централната избирателна комисия напомня на общинските администрации, че е приела Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., което е публикувано на интернет страницата на ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 13 септември 2022 г. партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за допускане/регистрация за участие в частичните избори за кметове на кметства и кметове на общини на 23 октомври 2022 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход бул. „Дондуков“.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 17,00 ч. на 17.09.2022 г.

На 23 октомври 2022 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе;

- кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково;

- кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград;

- кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора;

- кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник;

- кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали;

- кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца;

- кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 13 септември 2022 г., вторник, от 10.00 ч., в зала № 42, етаж мецанин, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, са насрочени консултации с представителите на парламентарно представените в 47-ото Народно събрание партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 13 и 14 септември 2022 г. ще бъдат предоставени по 2 машини с инсталирана демоверсия на електронна бюлетина за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на упълномощени да получат машините представители на регистрираните партии и коалиции, които са заявили искане до ЦИК.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 9 септември 2022 г. (петък) от 13.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК, за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Сметната палата на Република България е публикувала на страницата си информационна брошура за правата и задълженията на участниците в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. за осигуряване на публичност и прозрачност на финансирането на  предизборната кампания. Брошурата е достъпна на следния линк: https://www.bulnao.government.bg/media/documents/Elections_2022_web.pdf

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 31 август 2022 г. от 10.30 часа ще се проведе жребий на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както и жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Тегленето на жребиите се извършва публично и ще се излъчва по БНТ и БНР, като на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както и представители на средствата за масово осведомяване.

Жребиите ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на зала „София“, вход откъм Ларгото.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува четири електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които могат да бъдат заявени електронно чрез портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ:

https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo.

Услугите са за подаване на заявление за:

 • вписване в избирателния списък,
 • вписване в избирателния списък по настоящ адрес,
 • гласуване с подвижна избирателна кутия,
 • отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 24 август 2022 г. започва да приема заявления за регистрация на български неправителствени организации, които желаят да участват с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Условията и редът за регистрация на наблюдатели за изборите са определени с Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. на ЦИК.

Крайният срок за приемане на заявления за регистрация е до 17.00 ч. на 01.10.2022 г.

Съобщение

На 25 август (четвъртък) 2022 г. от 14.00 часа ще се проведе редовният брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г.

Брифингът ще се състои в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото.

Вход с журналистически карти.

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения