Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 27 май 2021 г. (четвъртък) от 11.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 27 юни 2021 г.

Жребият ще се състои в зала № 238 в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Упълномощени представители на партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г., могат да присъстват при тегленето на жребия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 27 май 2021 г. започва да приема заявления за регистрация на български неправителствени организации, които желаят да участват с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Условията и редът за регистрация на наблюдатели за изборите са определени с Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК.

Крайният срок за приемане на заявления за регистрация е до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 00.00 ч. българско време на 23.05.2021 г. може да се подава електронно заявление за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс на интернет страницата на ЦИК.

Срокът за подаване на заявленията изтича на 15.06.2021 г. в 24.00 ч. българско време.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) при произвеждане на частичните избори на 27 юни 2021 г.:

 1. Коалиция „ГЕРБ – СДС“
  гр. София,
  район Триадица,
  НДК, Административна сграда, ет. 17,
  тел. 02/ 490 13 13,
  02/ 490 09 51
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Цветомир Петров Паунов
 2. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
  гр. София,
  район „Триадица“,
  пл. „България“ № 1,
  НДК, зала 12,
  тел. 02/ 494 99 25,
  0892 211 017
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Виктория Димитрова Василева
 3. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
  гр. София,
  район Възраждане,
  ул. Позитано № 20,
  п.к. 382,
  тел. 02/ 810 72 00,
  0886 83 97 22,
  факс: 02/ 981 21 85
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Аглика Стефчева Виденова
 4. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
  гр. София,
  бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
  тел. 02/ 811 44 42,
  факс: 02/ 811 44 42
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакти:
  Мустафа Карадайъ
 5. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
  гр. София,
  бул. Драган Цанков № 12 – 14,
  ет 2, ап. 7,
  тел. 0888 626 392,
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Христо Любомиров Иванов
 6. Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
  гр. София,
  ул. Иван Денкоглу № 19, ет. 2, ап. 2,
  тел. 02/ 421 76 44,
  0988 157 354
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  София Цветанова Христова

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 47-НС и Приложение № 47а-НС от изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се използва Приложение № 1 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК. След отваряне се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутонът „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н. – до въвеждане на данните на всички лица от представения списък, като най-напред се въвеждат, в последователността, в която са вписани, данните на всички саморъчно подписали избиратели, а след това – и тези на заявилите подкрепа за съответната регистрация с КЕП, за които в колона 2. (за номер на страница) се записва числото 0 (ако има такива).

Когато се завърши списъкът, се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство. Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на партията или коалицията за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на „ХХХХХХ“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“). Двата файла се записват на технически носител (флаш памет) и се представят заедно с документацията.

Програмата може да изтеглите тук

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 67-НС от изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се използва Приложение № 1 към Решение № 32-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК. След отваряне се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутонът „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т. н.

Когато се завърши списъкът, се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство. Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път – като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител (флаш памет) и се представят заедно с документацията. 

Програмата може да изтеглите тук

Съобщение

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС


БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Съобщение

На 20 май 2021 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 26 май 2021 г. и се извършва по реда на Решение № 33-НС от 18 май 2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че считано от 18 май 2021 г. партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за допускане/регистрация за участие в частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 22 май 2021 г.

На 27 юни 2021 г. са насрочени частични избори за:

 • кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас;
 • кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен;
 • кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково;
 • кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково;
 • кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца;
 • кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик;
 • кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен;
 • кмет на община Благоевград, област Благоевград.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия, назначена с Указ №131 от 10 май 2021 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 39 от 12 май 2021 г.), встъпи в длъжност. Комисията беше посрещната от своите предшественици с пожелание за успех в организирането и произвеждането на честни и демократични избори.

Централната избирателна комисия е в състав:

Председател: Камелия Нейкова

Заместник-председатели:

Димитър Димитров

Емил Войнов

Росица Матева

Цветозар Томов

Секретар:

Севинч Солакова

Членове: Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.

Пълният състав на ЦИК

Съобщение

Централната избирателна комисия прие Решение № 5 от 12.05.2021 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В случай че консултации са насрочени след 14 май 2021 г., но не по-късно от 16 май 2021 г., същите следва да се проведат на обявената дата без пренасрочване.

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания за разликите в процентите гласове, получени от партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г., информираме, че процентите във визуализацията на интернет страницата на Централната избирателна комисия са изчислени като отношение на действителните гласове, в които не са включени гласовете „Не подкрепям никого“.

В Решение № 2428-НС от 08.04.2021 г. на ЦИК относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и петото Народно събрание съгласно Методиката за определяне на изборните резултати, Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, мандатите се разпределят между гласовете, получени от партиите и коалициите, преминали 4-процентната бариера.

В обнародваното решение на ЦИК в „Държавен вестник“ делът на гласовете „Не подкрепям никого“ са посочени като обособена категория.

Съобщение

Днес, 9 април 2021 г. (петък) Централната избирателна комисия прие Решение № 2438-НС относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание.

Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в ЦИК в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.

Заявлението трябва да е в писмена форма и саморъчно подписано.

В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срок ЦИК го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания относно допълнителното възнаграждение за членовете на СИК в условия на Ковид-19 по т. 10 от Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия уведомява, че допълнителното възнаграждение за работа в условия на Ковид, се начислява върху възнаграждението по т. 2.1. и съответните приложими подточки от 2.2. - 2.5. на Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че при предаване на машините за гласуване след края на изборния ден от секционните избирателни комисии на представителите на „Сиела Норма“ АД Приемо-предавателният протокол № 3 към Методическите указания за секционните избирателни комисии в страната при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване за СИК може да бъде подписан от един член на комисията.

Съобщение

Във връзка с установени проблеми при гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване на територията на РИК 04 – Великотърновски, Централната избирателна комисия уведомява, че машинното гласуване в изборния район е преустановено.

Избирателите в изборния район могат да упражнят правото си на глас с хартиена бюлетина.

Съобщение

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден:

02 939 37 50

02 939 37 51

0885 710 301

0885 657 502

0885 616 903

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания относно гласуване с документи с изтекъл срок на валидност Ви уведомяваме за следното:

Български граждани с лична карта с изтекъл срок на валидност от 13 март 2020 г. могат да гласуват в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., без да е необходимо да се снабдяват с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК, на основание § 10, ал. 3 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

В случаите, когато за първи път се издава лична карта, при изгубена/открадната/повредена/унищожена лична карта или зелен паспорт българските граждани може да се снабдят с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК от звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР, включително на 4 април 2021 г., от 8.30 до 19.30 ч. По същия начин с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК може да се снабди и български гражданин с изтекъл срок на валидност на личната карта преди 13 март 2020 г.

Съобщение

С оглед усложнената обстановка, предизвикана от разпространението на COVID-19 и ограниченията и рестрикциите, които държавите въвеждат в тази връзка, Централната избирателна комисия уведомява, че:

1. Лицата, регистрирани като застъпници на кандидатски листи на партии и коалиции в избирателни секции извън страната, могат да се легитимират пред секционните избирателни комисии извън страната със заверено от съответния регистриран застъпник копие от издаденото от Централната избирателна комисия удостоверение за застъпник извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (Приложение № 46-НС от изборните книжа).

2. Упълномощените представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се легитимират пред секционните избирателни комисии извън страната със заверено от съответния упълномощен представител копие от писменото пълномощно, в което са вписани трите му имена, ЕГН, номера и датата на пълномощното, или със заверено копие от общото пълномощно, подписано от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.

Допустимо е удостоверението за застъпник по т. 1. и пълномощно на представител по т. 2, както и удостоверение за наблюдател да бъдат представени пред секционните избирателни комисии извън страната в сканиран вид.

При необходимост членовете на секционните избирателни комисии извън страната могат да направят справка в публичните регистри на интернет страницата на Централната избирателна комисия -  [email protected].

 

Съобщение

Относно разрешение за отваряне на запечатани помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Във връзка с постъпващи искания за разрешение за отваряне на запечатани помещения, в които ще се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г., Централната избирателна комисия уведомява, че е прието принципно Решение № 2344-НС от 30 март 2021 г. , с което се дава общо разрешение на общините за отваряне на тези помещения и не се налага изпращане на искания за това.

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения