Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 28.10.2021 г., четвъртък, от 10.00 ч., в зала № 3, етаж 1, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, са насрочени консултации с представителите на парламентарно представените в 46-ото Народно събрание партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 30 октомври 2021 г. могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Съобщение

ПОЗИЦИЯ

НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

По повод постъпили сигнали за основани на и с използване на езика на омразата изявления, публикации и внушения в медиите и социалните мрежи от кандидати, регистрирани за участие в изборите на 14 ноември 2021 г., Централната избирателна комисия,

като изразява категорична позиция за недопустимост на каквито и да е, под каквито и да е било форми на разпространяване на послания с антисемитска и ксенофобска насоченост, насаждащи етническа омраза, дискриминация и разделение в обществото в хода на предизборната кампания,

призовава за толерантна, законосъобразно провеждана предизборна кампания със зачитане правата, достойнството, доброто име на всички български граждани и участници в изборния процес, независимо от техния произход, пол, религия и убеждения.

Съобщение

Централната избирателна комисия припомня и уточнява, че срокът за подаване на заявление за гласуване извън страната в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. изтича на 19 октомври 2021 г., като срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 19 октомври 2021 г., 24.00 ч. българско време.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 15 октомври изтича крайният срок, в който електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 13 октомври (сряда) 2021 г. от 10.00 часа ще се проведе жребий за определяне на номерата в бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и реда за представяне на кандидатите, партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка на тегленето на жребиите могат да присъстват по един представител на партия, двама представители на коалиция и по един представител на инициативен комитет, както и кандидатите за президент и вицепрезидент, при спазване на всички противоепидемични мерки.  Събитието ще бъде излъчвано на живо по Канал 2 на Българската национална телевизия и фейсбук страницата на ЦИК.

Тегленето на жребиите се извършва публично в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето на източното крило, вход официален, откъм паркинга на Националната художествена галерия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява кметовете на общини, че предстои да приеме решение, с което да разреши отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от предходни избори, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 4 октомври 2021 г. изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 14 ноември 2021 г.

В срок до 4 октомври 2021 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 14 ноември 2021 г.

В срок до 15 октомври 2021 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален обхват на Сметна палата и РИК.

   Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) при произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г.:

 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

гр. София,

район „Триадица“,

пл. „България“ № 1,

НДК, зала 12,

тел. 02/ 494 99 25,

0892 211 017

e_mail: [email protected]

Лице за контакт:

Виктория Димитрова Василева

 

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

гр. София,

район Триадица,

НДК, Административна сграда, ет. 17,

тел. 02/ 490 13 13,

02/ 490 09 51

e_mail: [email protected]

Лице за контакт:

Цветомир Петров Паунов

 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

гр. София,

район Възраждане,

ул. Позитано № 20,

п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00,

0886 83 97 22,

факс: 02/ 981 21 85

e_mail: [email protected]
Лице за контакт:

Аглика Стефчева Виденова

 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

гр. София,

бул. Драган Цанков № 12 – 14,

ет 2, ап. 7,

тел. 0888 626 392,

e_mail: [email protected]

Лице за контакт:

Христо Любомиров Иванов

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

гр. София,

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,

тел. 02/ 811 44 42,

факс: 02/ 811 44 42

e_mail: [email protected]


Лице за контакти:

Мустафа Сали Карадайъ

 

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

гр. София,

ул. Дякон Игнатий № 4, ап. 7,

тел. 02/ 421 76 44,

0887 438 462

e_mail: [email protected]

Лице за контакт:

Мария Илийчова Георгиева

 

 

Съобщение

На 27 септември 2021 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17,00 часа на 4 октомври 2021 г. и се извършва по реда на Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г.

Съобщение

Банкова сметка на Централната избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Съобщение

Указание за въвеждане на данните в структурирания електронен вид на списък от избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

За въвеждането на данните от списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., се използва Приложение № 1 към Решение № 554-ПВР от 17.09.2021 г. на ЦИК. След отваряне се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутонът „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т. н.

Когато се завърши списъкът, се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство. Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа имената на независимите кандидати за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

Съобщение

На 21 септември 2021 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 29 септември 2021 г. и се извършва по реда на Решение № 545-ПВР/НС от 16 септември 2021 г.

Съобщение

Указание за въвеждане на данните в структурирания електронен вид на списък от избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

За въвеждането на данните от списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., се използва Приложение № 1 към Решение № 553-НС от 17.09.2021 г. на ЦИК. След отваряне се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „Въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН, последователно трите имена и останалите данни, след което се натиска бутонът „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „Въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъкът, се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство. Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път – като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

Съобщение

Указание за въвеждане на данните
в структурирания електронен вид на списък от избиратели,
подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или
за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

За въвеждането на данните от списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г., се използва Приложение № 1 към Решение № 541-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК. След отваряне се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутон „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „Въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, след което се натиска бутон „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н. – до въвеждане на данните на всички лица от представения списък, като най-напред се въвеждат, в последователността, в която са вписани, данните на всички саморъчно подписали избиратели, а след това – и тези на заявилите подкрепа за съответната регистрация с КЕП, за които в колона 2 (за номер на страница) се записва числото 0 (ако има такива).

Когато се завърши списъкът, се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство. Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на партията или коалицията за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на „ХХХХХХ“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката (и/или за народни представители) на 14 ноември 2021 г.“). Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

Програмата може да изтеглите тук (Приложение № 1 към Решение № 541-ПВР/НС)

Съобщение

ДО
ВСИЧКИ
ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,

Във връзка с постъпили въпроси относно насрочени от областните управители консултации за съставите на РИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката указваме същите да се проведат на 19 септември 2021 г. съгласно чл. 60, ал. 1 във връзка с ал. 6 ИК и т. 3 от хронограмата, приета с Решение № 530-ПВР от 10.09.2021 г. на ЦИК.

Насрочените консултации за по-ранна дата да се отложат за 19.09.2021 г., като ръководствата на партиите и коалициите бъдат своевременно уведомени.

Указанието на ЦИК е свързано с предстоящото насрочване на изборите за народни представители и приемането на необходимите решения от Централната избирателна комисия, включително и прилагането на § 5, т. 2 от ДР на Изборния кодекс.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 3 септември 2021 г. (петък) от 10.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Жребият ще се състои в зала № 238 в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Упълномощени представители на партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г., могат да присъстват при тегленето на жребия.

Съобщение

На вниманието на

общинските администрации

  

Във връзка с получени сигнали в Централна избирателна комисия за неправилно изчислени и изплатени възнаграждения на членове на секционни комисии обръщаме внимание, че общинските администрации следва да прилагат стриктно Решение № 10-НС/13.05.2021 г. на ЦИК.

Възнагражденията на членовете и ръководния състав на СИК не се облагат с публични държавни вземания и от тях не се правят удръжки.

В случай на констатирано несъотвествие и изплатени суми в по-нисък размер от определения в цитираното решение, следва да се предприемат мерки за изплащане на разликата на ощетените лица.

 

Съобщение

Броят на кандидатите в произведените на 11 юли 2021 г. избори за Народни представители, както и броят на избраните народни представители и разпределението им по пол са, както следва:

 

Общ брой кандидати

Мъже

Жени

 

Брой

%

Брой

%

 

5079

 

3585

 

70,58%

 

1494

 

29,42%

 

 

Общ брой избрани

Мъже

Жени

Народни представители

Брой

%

Брой

%

 

240

 

 

181

 

75,42%

 

59

 

24,58%

 

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения