Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 631-МИ от 20.08.2019 г. определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – тук
 • Списък в структуриран вид (.xls) - изтеглете тук

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани, че в профила на купувача са публикувани документи за участие във възлагането на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.”.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на ОИК и СИК:

1. ПП „ГЕРБ“
гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02 /490 13 13, 02/490 09 51
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Цветомир Петров Паунов

2. Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
1000, гр.София,
Район Възраждане,
Ул. „Позитано“ № 20,
П.к. 382, тел.: 02/ 81 07 200,
Факс: 02/ 981 21 85,
E_mail: [email protected]
Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова

3. Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

за НФСБ
гр. София,
ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3
тел. 0894 545 538
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Костадин Гаров

за АТАКА
гр. София,
пл. „Петко Р. Славейков  № 4А,
тел. 0882 662 287,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Рени Асенова

за ВМРО
гр. София,
ул. Пиротска № 5, ет. 5,
тел. 0882 249 103,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Михаил Иванов Петров

4. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. ,,Ал. Стамболийски“ № 45А
тел. 02/ 811 4442
факс: 02/ 811 4442
e_mail: [email protected]
Лице за контакт: Мустафа Карадайъ

5. ПП „ВОЛЯ“
гр. Варна, ж.к. Младост
бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
тел. 02/421 42 01; 0888 739 008
e_mail: [email protected]
Лице за контакти: Кръстина Таскова

6. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

за „ ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП
гр. София,
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7,
тел. 0888 62 63 92,
e_mail: [email protected]
Лицe за контакти: Христо Любомиров Иванов

за ДСБ
Гр. София,
бул. „Витоша“ № 18

Съобщение

На 2 август 2019 г. в Централната избирателна комисия се проведе среща с представители на Националната избирателна комисия на Република Корея.

На срещата бяха обсъдени възможностите за партньорство между двете институции, обмяната на професионален опит и добри практики, както и съвместни инициативи за усъвършенстване на организацията на изборните процеси.

На срещата беше обсъдено и предстоящото Общо събрание на Световната асоциация на органите за управление на изборите - A-WEB, което предстои да се проведе в Индия през есента на тази година.

Представителите на Националната избирателна комисия на Република Корея още веднъж благодариха на Централната избирателна комисия за добрата организация на проведеното през месец февруари заседание на Изпълнителното бюро на A-WEB.

среща с представители на Националната избирателна комисия на Република Корея

среща с представители на Националната избирателна комисия на Република Корея

Съобщение

На 23 юли 2019 г. в София Централната избирателна комисия съвместно с Националното сдружение на общините в Република България организира Национален форум – кръгла маса във връзка с анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и обсъждане на актуални въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Форумът беше открит от председателя на ЦИК г-жа Стефка Стоева и от г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, и в него взеха участие членове на Централната избирателна комисия и секретари на общини. В рамките на кръглата маса, на която присъстваха над 210 участника, бяха обсъдени следните теми:

 • Установени пропуски и изводи от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;
 • Промените в Изборния кодекс след последните местни избори през 2015 г. и свързаните с това промени в организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 • Ангажименти и отговорности на общините по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори.

Национален форум – кръгла маса във връзка с анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Национален форум – кръгла маса във връзка с анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Национален форум – кръгла маса във връзка с анализ на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение

Съгласно чл. 91 от Конституцията омбудсманът е органът, който се застъпва за правата и свободите на гражданите.

Той не е надзорен или контролен орган на Централната избирателна комисия, на която чл. 46, ал. 1 от Изборния кодекс е възложил като независим държавен орган произвеждането на всички видове избори.

Централната избирателна комисия много добре познава своите правомощия и ги изпълнява, включително и относно спазването на законовите срокове.

Веднага след издаване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия започна работа по подготовката на изборите.

С Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г. Централната избирателна комисия прие хронограма, с която определи сроковете за всички действия и решения по организацията на изборите. Разгледани са и първите решения и са изпратени за съгласуване с компетентните държавни органи.

Подготвят се изборните книжа, основните принципни решения и методическите указания, които предстои поетапно да бъдат приемани от заседанието на 25 юли 2019 г. до 20 август 2019 г.

Проведохме на 23 юли 2019 г. и обучение на секретарите на общини, на което присъстваха 210 участника.

Изборите не са еднократен акт, а процес и за подготовката им е необходимо време. Независимо че почти веднага след изборите на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия навлезе в подготовката на следващите избори, държим да наблегнем на факта, че Централната избирателна комисия работи нормално при наличие на необходимия кворум.

Ето защо обидните нападки от страна на омбудсмана освен, че са неверни, но и уронват престижа на Централната избирателна комисия с очевидната цел да се наслагва в обществото негативно отношение към централния изборен орган с оглед предстоящото второ гласуване в Народното събрание на въпроса за машинното гласуване на предстоящите местни избори.

Така, както ние в Централната избирателна комисия се отнасяме сериозно, отговорно и професионално към нашата работа да организираме произвеждането на честни, законосъобразни и демократични избори, така очакваме и всички български органи и институции да бъдат компетентни и да не разпространяват неверни факти и обстоятелства.

Съобщение

Централната избирателна комисия изказва своята специална благодарност на членовете на секционните избирателни комисии за всеотдайната им работа във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение

Във връзка с постъпили въпроси относно изплащането на възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии в секции с машинно гласуване, в които не е произведено машинно гласуване по технически причини, Ви уведомяваме следното:

Членовете на секционните избирателни комисии в секции с машинно гласуване получават и възнаграждението по т. 2.5. от Решение № 5-ЕП от 25.03.2019 г. на ЦИК независимо, че машинното гласуване не е произведено по технически причини.

Съобщение

Заседанието на Централната избирателна комисия продължава в 20.30 ч. с дневен ред:

 1. Приемане на решение за приемане на окончателните числови данни за всеки отделен случай и актуализиране на базата данни на резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 26 май 2019 г.
 2. Решение за публикуване на числовите данни.
 3. Приемане на решение за обявяване на окончателните резултати от изборите на 26 май 2019 г. и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение

В Централната избирателна комисия се събира и обобщава информация от районните избирателни комисии.

След приключване на гласуването във всички секционни избирателни комисии на територията на страната Централната избирателна комисия ще обяви края на изборния ден, но не по-късно от 21.00 часа.

Съобщение

ЦИК ще санкционира всеки нарушил закона в изборния ден

Във връзка с постъпили сигнали за неправомерно публикуване на предварителни резултати от провеждания днес избор за членове на Европейския парламент Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страниците на няколко издания и установи, че данните за резултатите от гласуването, изразяващи се в проценти, се публикуват и актуализират на равни времеви интервали.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

ЦИК уважава свободата на словото на българските медии и правото им да публикуват свободно информация, когато това се извършва съобразно закона на Република България.

Съобщение

На 25 май 2019 г. 12.30 ч. в Централната избирателна комисия беше проведена съвместна среща с представители на Министерството на вътрешните работи и фирмата изпълнител на обществената поръчка за машинно гласуване „Сиела Норма“ АД във връзка с предаването на изборните книжа и материали, и машините за гласуване до избирателните секции.

На нея беше обсъден процесът на подготовка на изборните помещения за предстоящото гласуване и организацията по транспортирането, доставката и монтажа на машините за гласуване.

В резултат на проведената среща Централната избирателна комисия информира, че процесът по предаване на изборните книжа и материали, и машини за гласуване на секционните избирателни комисии протича нормално и в срок.

Съобщение

ДО СИК ИЗВЪН СТРАНАТА 

Централната избирателна комисия уведомява, че при възникнали въпроси във връзка с гласуването извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. секционните избирателни комисии извън страната могат да осъществят оперативна комуникация с ЦИК в изборния ден на дежурен телефонен номер: +35929393728.

Съобщение

Помещенията в Централната избирателна комисия, в които ще се извършва компютърната обработка на данните от протоколите от Секционните избирателни комисии и от Районните избирателни комисии за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. са в готовност и очакват началото на изборния ден.

Според оперативния план на ЦИК приет с решение № 365-ЕП Районните избирателни комисии трябва не по-късно от 48 часа от получаване на последния секционен протокол да предадат на ЦИК протоколите и изборните книжа.

Помещенията в Централната избирателна комисия, в които ще се извършва компютърната обработка

Помещенията в Централната избирателна комисия, в които ще се извършва компютърната обработка

Помещенията в Централната избирателна комисия, в които ще се извършва компютърната обработка

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. участие ще вземат 13 партии и 8 коалиции, регистрирали кандидатски листи, както и 6 независими кандидати.

Общият брой на избирателните секции в страната по предварителен списък е 11 661, а общият брой избиратели по избирателни списъци е 6 355 633.

Избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, капитаните на плавателни съдове под българско знаме, в местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане, се образуват при наличието на не по-малко от 10 избиратели в срок не по-късно от 48 часа преди изборния ден.

Централната избирателна комисия напомня на избирателите, че в изборния ден в Република България гласуването започва в 07.00 часа и приключва в 20.00 часа.

Извън страната изборният ден започва в 07.00 часа местно време и приключва в 20.00 часа местно време.

Когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на комисията установяват техния брой и самоличност, като тези избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 часа, но не по-късно от 21.00 часа (извън страната това е съответното местно време).

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява районните избирателни комисии и кметовете на общини, че незабавно на интернет страниците на комисиите и на общините, и чрез средствата за масово осведомяване следва да се оповестят мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция, съгласно чл. 234, ал. 1 ИК.

В обявлението се посочват телефоните, датите, часовете и адресите на които ще се приемат заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден.

Съобщение

На 22 май 2019 г., (сряда), в Централната избирателна комисия се проведе Ден на отворените врати. Към инициатива проявиха интерес ученици от 51-во СУ „Елисавета Багряна“, на повечето от които им предстои да гласуват за първи път през тази година.

Те посетиха залата на ЦИК, откъдето на живо се излъчват заседанията на Комисията и се запознаха с членовете на ЦИК и тяхната работа. Учениците имаха възможност да влезнат в ролята на членове на ЦИК. Председателят на ЦИК г-жа Стефка Стоева отстъпи своя председателски стол на ученика Михаил Каров, който след като зае мястото на председател постави на дневен ред въпрос за гласуване и учениците имаха възможност да изпробват системата за гласуване и да видят как се отчитат гласовете им.

Младите избиратели имаха възможност да зададат своите въпроси във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Най-любопитно за учениците беше как се гласува с бюлетината, как се отбелязва преференция, къде ще има машинно гласуване. Членовете на ЦИК ги запознаха с основните права и задължения на избирателите в изборния ден, както и с по-важните и интересни за гражданите дейности от организацията на изборите за членове на Европейския парламент.

Централната избирателна комисия и ученици от 51-во СУ „Елисавета Багряна“

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява ръководителите на лечебни заведения, на домове за стари хора и на другите специализирани институции за предоставяне на социални услуги, ръководителите на местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане и капитаните на плавателни съдове под българско знаме че на 23 май 2019 г. до 17.00 ч. изтича срокът, в който следва да образуват избирателни секции в ръководените от тях институции при наличие на не по-малко от 10 избиратели, да съставят и подпишат избирателните списъци за гласуване в тези секции и  да предоставят информация за включените в избирателните списъци лица на органа по чл. 23, ал. 1 ИК за служебното заличаване на лицата от избирателните списъци по постоянният им адрес.

Информацията за образуваните секции и изготвените избирателни списъци незабавно се изпраща на съответната Районна избирателна комисия, която формира единния номер на тези секции и го съобщава на ръководителя на изчислителния пункт при РИК.

Календар

Решения

 • № 2446-НС / 13.04.2021

  относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

 • № 2445-НС / 13.04.2021

  относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

 • № 2444-НС / 11.04.2021

  относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

 • всички решения