Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 и/или 13 ноември 2016 г., че следва в 7-дневен срок след изборния ден/деня на референдума да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 16 ноември 2016 г. (сряда) от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени за 11 декември 2016 г.

Жребият ще се състои в сградата на Народното събрание, пл.„Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило (откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия).

На 11 декември 2016 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна;

- кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали;

- кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас;

- кмет на кметство Врабево, община Троян, област Ловеч.

Съобщение

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия сигнали за недобре сгънати бюлетини в кутиите за гласуване, ЦИК указва на всички районни избирателни комисии незабавно да дадат указания на секционните избирателни комисии, че могат да сгънат бюлетината втори път, след поставянето на втория печат върху нея, така че при пускането й в кутията, бюлетината да не се разтваря.

Съобщение

Централната избирателна комисия указва на всички доставчици на медийни услуги съгласно § 1, т. 16 от ИК, които в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс публикуват под каквато и да е форма (класация, състезания и т.н.) данни за резултати от гласуването в изборния ден, незабавно да преустановят публикуването им и да премахнат вече публикуваните данни.

Централната избирателна комисия съобщава на всички граждани, че публикуваните данни нямат официален характер.

Централната избирателна комисия ще упражни своите правомощия, предвидени в Изборния кодекс по установяване на административни нарушения на доставчиците на медийни услуги.

Уведомяваме доставчиците на медийни услуги, че съгласно разпоредбата на чл. 475 от ИК за нарушаване разпоредбата на чл. 205 от ИК е предвидена глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

Съобщение

Въз основа на протоколно решение от 10 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия уведомява, че при произвеждане на новия (втори) тур на 13.11.2016 г.:

1. Печатите, върнати в общинските администрации след първия тур, се раздават на СИК на случаен принцип в запечатан плик и се нараняват повторно при откриване на изборния ден;

2. След приключване на изборния ден и предаване от копия от протокола с изборните резултати на лицата, които имат право, подпечатване на лентата, с която се запечатва торбата с бюлетините и другите книжа и материали, печатът се прибира в торбата, в отделен плик.

Съобщение

ДО
ВСИЧКИ МЕДИИ

Централната избирателна комисия, като държавен орган, отговорен за изпълнението на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, се придържа изцяло към действащото законодателство.

Във връзка с появилата се в общественото пространство и разпространена в някои медии информация относно манипулация на резултатите от референдума Централната избирателна комисия счита, че е необходимо да информира обществеността за следното:

Централната избирателна комисия не е обявявала под каквато и да е форма официални резултати от произведения национален референдум. Към настоящия момент Централната избирателна комисия продължава да изпълнява правомощията си по установяване на резултатите от националния референдум, в това число анализ на числовите данни от протоколите и анализ на несъответствията.

Централната избирателна комисия ще се произнесе със свое решение, с което ще обяви резултатите от проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум в предвидения от закона петдневен срок.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, че съгласно чл. 220 от Изборния кодекс когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на членовете на секционните избирателни комисии, че съгласно чл. 220 от Изборния кодекс когато в 20,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч.

Съобщение

Във връзка с постъпили сигнали, Централната избирателна комисия уведомява, че е дала указания на секционните избирателни комисии да предоставят на гласоподавателите бюлетина за националния референдум, заедно с плик, като им указват след гласуването да поставят бюлетината в плика.

Съобщение

Обобщена справка за брой избирателни секции в страната  

РИК

Общ брой секции

Секции открити в леч. заведения, спец. инст. и т.н.

ПСИК

1

Благоевград

570

7

5

2

Бургас

738

19

3

3

Варна

637

11

3

4

Велико Търново

420

12

2

5

Видин

261

4

19

6

Враца

318

9

13

7

Габрово

237

8

3

8

Добрич

382

5

2

9

Кърджали

499

0

6

10

Кюстендил

283

5

4

11

Ловеч

262

10

2

12

Монтана

286

4

6

13

Пазарджик

365

10

2

14

Перник

264

8

5

15

Плевен

392

7

10

16

Пловдив-град

478

14

5

17

Пловдивска

532

8

9

18

Разград

202

1

6

19

Русе

337

7

4

20

Силистра

225

7

4

21

Сливен

305

6

1

22

Смолян

269

3

0

23

София-град

589

22

4

24

София-град

488

7

2

25

София-град

492

12

2

26

Софийска

425

8

4

27

Стара Загора

487

8

6

28

Търговище

260

2

1

29

Хасково

467

6

3

30

Шумен

311

5

9

31

Ямбол

236

3

5

 

Общо

12017

238

150

 

Съобщение

Във връзка с множество постъпили сигнали, Централната избирателна комисия уведомява, че секционната избирателна комисия информира избирателя, че се гласува за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум. Избирателите първо се проверяват и в двата списъка за гласуване и им се предоставят и двете бюлетини (с плик за бюлетината за националния референдум) и влизат само веднъж в кабината за гласуване! Когато избирател заяви, че няма да гласува в изборите или референдума той не се проверява в списъка и не му се дава бюлетина за гласуване.

Секционните избирателни комисии при работата си следва стриктно да спазват Методическите указания и решенията на ЦИК като: не откъсват бюлетината от кочана предварително, а непосредствено пред избирателя; сгъват бюлетината по начин, по който не позволява разгъването й и разкриването на вота на избирателя при пускането на бюлетината в кутията за гласуване; не откъсват предварително отрязъка от бюлетината, който се пуска в кутията за отрязъци, а след като избирателя е отбелязал своя вот и е поставен втория печат и преди пускането й в кутията за гласуване.

Съобщение

Гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката е задължително и представлява изпълнение на граждански дълг.

Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избори от един и същ вид, в конкретния случай избори за президент и вицепрезидент на републиката, се изключват от избирателния списък за следващите избори за президент и вицепрезидент.

В случай че настъпят горните последици, лицата ще могат да упражнят избирателното си право, но трябва да подадат заявление до общинската администрация по постоянен адрес за вписване в избирателния списък и изключването им от списъка на заличените лица.

Неупражняването на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. не възпрепятства правото да гласувате при евентуален нов избор (балотаж).

Гласуването на 6 ноември 2016 г. за президент и вицепрезидент на републиката или на евентуален нов избор (балотаж) означава гласуване в избори от един вид, а именно избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява членовете на секционни избирателни комисии, които са регистрирани като безработни лица и/или имат право на социално подпомагане, че изплащането на възнаграждение за работата им в избирателните комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г., не ги лишава от получаването на парични обезщетения и/или помощи, както и не е необходимо да подават декларации за изменение на декларирани от тях обстоятелства.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че с Решение № 3899-ПВР/НР/МИ от 30 октомври 2016 г. уреди реда за гласуване и условията за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, национален референдум и частични местни избори за кметове на 6 ноември 2016 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира кметовете на общини, че с Решение № 3897-ПВР/НР/МИ от 30 октомври 2016 г. уреди отварянето на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, и които са определени от кметовете на общини за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г.            

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Централната избирателна комисия уведомява, че в протокола на СИК (Приложение № 86-х-ПВР от изборните книжа), в контролата под т. 7 текстът „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7, букви „а“ и „б““ следва да се чете „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7“. Точка 7 трябва да е равна на сумата от числата по т. 7.1. и т. 7.2.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че с Решение № 3871-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. комисията определи Бишъпс Сортфорд; Борнемут; Колчестър, Университет Есекс; Флийтууд; Хемел Хемпстед; Хъл; Лондон, Хароу; Лондон, Хаунслоу; Лондон, Лейтънстоун; Лондон, Уолтъмстоу; Питърбъро; Портсмут; Рединг; Шефилд; Мейдстоун; Стафорд, за места във Великобритания, където ще бъдат образувани избирателни секции, съгласно Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, обн., бр. 85/28.10.2016 г.).

Съобщение

С Решение № 3871-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия измени и допълни Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 3802-ПВР/НР от 19 октомври 2016 г. на ЦИК за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Предвид горното и на основание § 6 от ЗИД на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г.) във връзка с чл. 102 – 105 от ИК Централната избирателна комисия уведомява, че на 29 октомври 2016 г. от 10,00 ч. в зала № 42, етаж мецанин, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок (22 октомври 2016 г.), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 31 октомври 2016 г. (включително) при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук.

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения