Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с регистрацията на партиите, коалициите и независимите кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители на 9 юни 2024 г. прие следните решения:

 

Съобщение

Централната избирателна комисия се обръща към медиите с национален обхват да предоставят на Централната избирателна комисия безплатно ефирно време за разяснителната кампания, насочена към избирателите.

Централната избирателна комисия разчита на доброто сътрудничество с медиите, за да може заедно с тях да информира гражданите за техните права и задължения в изборния процес.

Съобщение

Във връзка с назначаването на районните избирателни комисии и с оглед оптимизиране на организацията на работата Централната избирателна комисия информира областните администрации, че предложенията за състави на районните избирателни комисии следва да се представят на 15.04.2024 г. (понеделник). Предложенията за членовете на районните избирателни комисии да се представят и на електронен носител в excel формат.

Съобщение

Адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на избирателните комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София,
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
ул. „Цар Иван Асен II“ № 23А,
тел. 0877 112 357,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Биршен Ибрямова

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Гр. София,
бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0889 411 918,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Светослав Тодоров

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане,
ул. Позитано № 20,
п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,
0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1463, гр. София,
район „Триадица“,
пл. „България“ № 1,
НДК, зала 12,
тел. 0877 797 307,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Таня Пламенова Тимева

Съобщение

На 15 април 2024 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки работен ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 24 април 2024 г. и се извършва по реда на Решение № 3048-ЕП/НС от 9 април 2024 г.

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОТБЕЛЯЗВА 10 ГОДИНИ КАТО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ОРГАН

 

Днес Централната избирателна комисия отбелязва 10 години от конституирането ѝ като постоянно действащ независим държавен орган. Комисията организира произвеждането на всички видове избори в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, като спазва принципите на законност, демократичност, публичност и прозрачност.

Първият постоянно действащ състав на Комисията е назначен с Указ № 53 на Росен Плевнелиев, Президент на Република България, публикуван в бр. 26 от 21 март 2014 на Държавен вестник.

От 2014 г. до днес Централната избирателна комисия е организирала над 15 национални избори за Народно събрание, за Президент и Вицепрезидент на Република България, за членове на Европейския парламент от Република България, за общински съветници и кметове, както и национални референдуми. Успоредно с националните избори и референдуми, Комисията е организирала произвеждането на много частични и нови местни избори.

Централната избирателна комисия благодари на всички членове на избирателни комисии, на други държавни органи и институции, които отговорно са взаимодействали с Централната избирателна комисия в управлението на изборния процес.

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, които ще се проведат между 6 и 9 юни 2024 г., Централната избирателна комисия обръща внимание, че в Изборния кодекс е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното избирателно право – право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са „живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“, което означава:

- за български гражданин – да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз;

- за гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – да има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – www.grao.bg, е публикувана информация за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес в новите и частични избори за кметове на 10 март 2024 г.

След като се попълни, заявлението се изпраща на електронната поща на ГД „ГРАО“ – [email protected], без да е необходим електронен подпис.

Заявленията за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден (24.02.2024 г.)

Заявлението може да се подаде и пред съответната общинска администрация по настоящия адрес на избирателя, като се попълни Приложение № 13-МИ-НЧ от изборните книжа.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 7 февруари 2024 г. (сряда) от 11.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК за участие в новите и частични избори за кметове, насрочени на 10 март 2024 г.

Жребият ще се проведе в зала № 42, ет. мецанин, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Упълномощени представители на партиите и коалициите, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при тегленето на жребия, което ще бъде излъчвано на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Съобщение

Адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на новите и частични избори на 10 март 2024 г.

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София,
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
ул. „Цар Иван Асен II“ № 23А,
тел. 0877 112 357,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Гр. София,
бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0889 411 918,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Светослав Тодоров

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Биршен Ибрямова

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане,
ул. Позитано № 20,
п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,
0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1463, гр. София,
район „Триадица“,
пл. „България“ № 1,
НДК, зала 12,
тел. 0877 797 307,
e_mail: [email protected]
Лице за контакт:
Таня Пламенова Тимева

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че на 3 февруари 2024 г. изтича срокът за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори, насрочени на 10 март 2024 г.

Партиите и коалициите могат да подават заявление всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч., но не по-късно от 3 февруари 2024 г., в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм бул. „Дондуков“.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., че за допускането им за участие в новите и частични избори, насрочени на 10 март 2024 г., не следва да представят ново удостоверение от Сметната палата, посочено в раздел ІІ, точка 10б на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г.

Съобщение

На 17 януари 2024 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в новите и частични избори, насрочени на 10 март 2024 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм бул. „Дондуков“, по реда на Решение № 2934-МИ от 11 януари 2024 г.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация или допускане в ЦИК на партиите и коалициите за участие в новите избори, насрочени за 10.03.2024 г., е до 17,00 часа на 24 януари 2024 г.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация или допускане в ЦИК на партиите и коалициите за участие в частичните избори, насрочени за 10.03.2024 г., е до 17,00 часа на 3 февруари 2024 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия на Република България представи своя опит в изборния процес пред представители на Централната избирателна комисия на Грузия и на Съвета на Европа.

Проучвателното посещение на грузинската делегация се състоя в периода 15-17 ноември 2023 г., в рамките на проекта на Съвета на Европа „Подкрепа за прозрачност, приобщаване и интегритет на изборните практики и процеси в Грузия“.

Посещението даде възможност на делегацията, начело с Гиорги Шарабидзе, заместник-председател на ЦИК на Грузия, и представителите на Съвета на Европа да обсъдят с ЦИК на Република България добрите практики при използването на информационни технологии в управлението на изборния процес, защитата и сигурността на информацията, електронното гласуване, видеонаблюдението и видеозаснемането и други въпроси, свързани с изборния процес.

Съобщение

Във връзка с обезпечаване на необходимостта от предоставяне на допълнителни указания при използване на устройствата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден от Министерството на електронното управление е създаден Call Center, който ще бъде достъпен за времето от 20.00 ч. на 05.11.2023 г. до 08.00 ч. на 06.11.2023 г., на следните телефонни номера:

02-949-2001

02-949-2002

Съобщение

Във връзка със сигнали за случаи, когато секционните избирателни комисии не поставят печати на бюлетините от машинно гласуване напомняме:

 1. На бюлетините от машинно гласуване се поставя печат преди пускането им в прозрачна кутия от избирателя.
 2. На хартиените бюлетини се поставят два печата – при предаването на бюлетините на избирателя и преди пускането им в прозрачната кутия.

Централната избирателна комисия указва на всички секционни избирателни комисии строго да съблюдават тези изисквания.

Съобщение

Във връзка с указания до кметовете на общини, дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството с писмо относно прилагане на чл. 39 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия информира, че указанията на министъра противоречат на императивна норма на закона – чл. 38, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс, поради което не следва да се прилагат.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на всички секционни избирателни комисии следното:

След обявяване на гласуването за приключило всички секционни избирателни комисии включват устройството за видеонаблюдение съгласно предоставените инструкции като устройството остава включено до подписване на протоколите на СИК и обявяване на резултатите.

В секции с машинно гласуване след активиране на СУЕМГ се разпечатва системна разписка. Хеш кодът в разписката се сравнява с получения запечатан плик криптографски идентификатор (хеш код), след което системната разписка се поставя на видно място в изборното помещение. В случай че хеш кодът не съвпада незабавно се уведомява ОИК, която уведомява Централната избирателна комисия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. системният хеш относно сертификацията на софтуера, който трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването, е: 

E85541B6097EEB6DC00214D5AC78610071F61C3C72A00588A27E87117C80EFF2

В случай на несъответствие, секционната избирателна комисия трябва незабавно да уведоми ОИК, която незабавно уведомява ЦИК за указания.

Съобщение

По повод решенията на Върховния административен съд по административни дела № 10416/2023 г. и № 10429/2023 г., образувани по жалби срещу Решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия информира следното:

Върховният административен съд приема, че Централната избирателна комисия има компетентност за постановяване на обжалваното решение. Към момента на вземането на обжалваното решение и към момента на постановяване на решенията на ВАС липсва надлежно издадено решение от компетентните органи по смисъла на чл. 213а, ал. 2 ИК. Затова решението на ЦИК в частта за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. е законосъобразно.

Според решенията на ВАС за провеждане на втори тур на 5 ноември 2023 г. с машинно гласуване трябва да се изпълнят изискванията на закона и извършване на законосъобразна процедура по удостоверяването от компетентните органи по предвидения ред, съобразно мотивите на съдебните решения.

Календар

Решения

 • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения