18.01.2017

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 19 януари 2017 г., четвъртък, включително, изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г. Условията и цените се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

18.01.2017

Съобщение

На 19 януари 2017 г. изтича крайният срок, в който гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори за кметове, насрочени на 19 февруари 2017 г., и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 25 октомври 2015 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

На 19 февруари 2017 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе;

- кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово;

- кмет на кметство Глоджево, община Ветово, област Русе;

- кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик;

- кмет на община Кубрат, област Разград.

12.01.2017

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че крайният срок за подаване на документи за допускане/регистрация за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 19 февруари 2017 г., е до 14 януари 2017 г., 17,00 часа.

Приемът на документи за допускане/регистрация на партии и коалиции за участие в частичните избори за кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе; кметство Градница, община Севлиево, област Габрово; кметство Глоджево, община Ветово, област Русе; кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик и кмет на община Кубрат, област Разград, се извършва съгласно Решение № 3340-МИ от 4 август 2016 г. на ЦИК, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин.

21.11.2016

Съобщение

На 21 ноември 2016 г. председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева връчи на официална церемония  решението и удостоверенията за избор на г-н Румен Радев за президент на Република България и г-жа Илияна Йотова за вицепрезидент на Република България на произведените на 6 и 13 ноември 2016 г. избори.

Церемонията бе открита от председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, а сред официалните гости бяха вицепрезидентът  на Република България г-жа Маргарита Попова, г-н Борис Велчев, председател на Конституционния съд,  членове на Конституционния съд, председателят на БСП г-жа Корнелия Нинова, както и представители на инициативния комитет за издигане на избраните кандидати.

18.11.2016

Съобщение

На 21 ноември 2016 г., в 11.00 часа, в източното фоайе в сградата на Народно събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1, ще се състои връчването на решението на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент на Република България от произведените на 6 и 13 ноември 2016 г. избори.

Церемонията ще бъде открита от председателя на парламента Цецка Цачева. Удостоверенията и решението на ЦИК ще бъдат връчени на новоизбраните президент и вицепрезидент от председателя на ЦИК Ивилина Алексиева.

17.11.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 и/или 13 ноември 2016 г., че следва в 7-дневен срок след изборния ден/деня на референдума да премахнат поставените от тях агитационни материали.

15.11.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 16 ноември 2016 г. (сряда) от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени за 11 декември 2016 г.

Жребият ще се състои в сградата на Народното събрание, пл.„Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило (откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия).

На 11 декември 2016 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна;

- кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали;

- кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас;

- кмет на кметство Врабево, община Троян, област Ловеч.

13.11.2016

Съобщение

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия сигнали за недобре сгънати бюлетини в кутиите за гласуване, ЦИК указва на всички районни избирателни комисии незабавно да дадат указания на секционните избирателни комисии, че могат да сгънат бюлетината втори път, след поставянето на втория печат върху нея, така че при пускането й в кутията, бюлетината да не се разтваря.

13.11.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия указва на всички доставчици на медийни услуги съгласно § 1, т. 16 от ИК, които в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс публикуват под каквато и да е форма (класация, състезания и т.н.) данни за резултати от гласуването в изборния ден, незабавно да преустановят публикуването им и да премахнат вече публикуваните данни.

Централната избирателна комисия съобщава на всички граждани, че публикуваните данни нямат официален характер.

Централната избирателна комисия ще упражни своите правомощия, предвидени в Изборния кодекс по установяване на административни нарушения на доставчиците на медийни услуги.

Уведомяваме доставчиците на медийни услуги, че съгласно разпоредбата на чл. 475 от ИК за нарушаване разпоредбата на чл. 205 от ИК е предвидена глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

10.11.2016

Съобщение

Въз основа на протоколно решение от 10 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия уведомява, че при произвеждане на новия (втори) тур на 13.11.2016 г.:

1. Печатите, върнати в общинските администрации след първия тур, се раздават на СИК на случаен принцип в запечатан плик и се нараняват повторно при откриване на изборния ден;

2. След приключване на изборния ден и предаване от копия от протокола с изборните резултати на лицата, които имат право, подпечатване на лентата, с която се запечатва торбата с бюлетините и другите книжа и материали, печатът се прибира в торбата, в отделен плик.

09.11.2016

Съобщение

ДО
ВСИЧКИ МЕДИИ

Централната избирателна комисия, като държавен орган, отговорен за изпълнението на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, се придържа изцяло към действащото законодателство.

Във връзка с появилата се в общественото пространство и разпространена в някои медии информация относно манипулация на резултатите от референдума Централната избирателна комисия счита, че е необходимо да информира обществеността за следното:

Централната избирателна комисия не е обявявала под каквато и да е форма официални резултати от произведения национален референдум. Към настоящия момент Централната избирателна комисия продължава да изпълнява правомощията си по установяване на резултатите от националния референдум, в това число анализ на числовите данни от протоколите и анализ на несъответствията.

Централната избирателна комисия ще се произнесе със свое решение, с което ще обяви резултатите от проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум в предвидения от закона петдневен срок.

06.11.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, че съгласно чл. 220 от Изборния кодекс когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

06.11.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на членовете на секционните избирателни комисии, че съгласно чл. 220 от Изборния кодекс когато в 20,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч.

06.11.2016

Съобщение

Във връзка с постъпили сигнали, Централната избирателна комисия уведомява, че е дала указания на секционните избирателни комисии да предоставят на гласоподавателите бюлетина за националния референдум, заедно с плик, като им указват след гласуването да поставят бюлетината в плика.

06.11.2016

Съобщение

Обобщена справка за брой избирателни секции в страната  

РИК

Общ брой секции

Секции открити в леч. заведения, спец. инст. и т.н.

ПСИК

1

Благоевград

570

7

5

2

Бургас

738

19

3

3

Варна

637

11

3

4

Велико Търново

420

12

2

5

Видин

261

4

19

6

Враца

318

9

13

7

Габрово

237

8

3

8

Добрич

382

5

2

9

Кърджали

499

0

6

10

Кюстендил

283

5

4

11

Ловеч

262

10

2

12

Монтана

286

4

6

13

Пазарджик

365

10

2

14

Перник

264

8

5

15

Плевен

392

7

10

16

Пловдив-град

478

14

5

17

Пловдивска

532

8

9

18

Разград

202

1

6

19

Русе

337

7

4

20

Силистра

225

7

4

21

Сливен

305

6

1

22

Смолян

269

3

0

23

София-град

589

22

4

24

София-град

488

7

2

25

София-град

492

12

2

26

Софийска

425

8

4

27

Стара Загора

487

8

6

28

Търговище

260

2

1

29

Хасково

467

6

3

30

Шумен

311

5

9

31

Ямбол

236

3

5

 

Общо

12017

238

150

 

06.11.2016

Съобщение

Във връзка с множество постъпили сигнали, Централната избирателна комисия уведомява, че секционната избирателна комисия информира избирателя, че се гласува за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум. Избирателите първо се проверяват и в двата списъка за гласуване и им се предоставят и двете бюлетини (с плик за бюлетината за националния референдум) и влизат само веднъж в кабината за гласуване! Когато избирател заяви, че няма да гласува в изборите или референдума той не се проверява в списъка и не му се дава бюлетина за гласуване.

Секционните избирателни комисии при работата си следва стриктно да спазват Методическите указания и решенията на ЦИК като: не откъсват бюлетината от кочана предварително, а непосредствено пред избирателя; сгъват бюлетината по начин, по който не позволява разгъването й и разкриването на вота на избирателя при пускането на бюлетината в кутията за гласуване; не откъсват предварително отрязъка от бюлетината, който се пуска в кутията за отрязъци, а след като избирателя е отбелязал своя вот и е поставен втория печат и преди пускането й в кутията за гласуване.

05.11.2016

Съобщение

Гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката е задължително и представлява изпълнение на граждански дълг.

Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избори от един и същ вид, в конкретния случай избори за президент и вицепрезидент на републиката, се изключват от избирателния списък за следващите избори за президент и вицепрезидент.

В случай че настъпят горните последици, лицата ще могат да упражнят избирателното си право, но трябва да подадат заявление до общинската администрация по постоянен адрес за вписване в избирателния списък и изключването им от списъка на заличените лица.

Неупражняването на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. не възпрепятства правото да гласувате при евентуален нов избор (балотаж).

Гласуването на 6 ноември 2016 г. за президент и вицепрезидент на републиката или на евентуален нов избор (балотаж) означава гласуване в избори от един вид, а именно избори за президент и вицепрезидент на републиката.

02.11.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява членовете на секционни избирателни комисии, които са регистрирани като безработни лица и/или имат право на социално подпомагане, че изплащането на възнаграждение за работата им в избирателните комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г., не ги лишава от получаването на парични обезщетения и/или помощи, както и не е необходимо да подават декларации за изменение на декларирани от тях обстоятелства.

01.11.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че с Решение № 3899-ПВР/НР/МИ от 30 октомври 2016 г. уреди реда за гласуване и условията за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, национален референдум и частични местни избори за кметове на 6 ноември 2016 г.

31.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия информира кметовете на общини, че с Решение № 3897-ПВР/НР/МИ от 30 октомври 2016 г. уреди отварянето на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, и които са определени от кметовете на общини за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г.            

Календар

Решения

  • № 4114-ПВР / 17.01.2017

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в район „Тракия“, община Пловдив, област Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с тяхното предаване на отдел „Държавен архив“ – гр. Пловдив

  • № 4113-ПВР/МИ / 17.01.2017

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Велики Преслав, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., национален референдум на 25 октомври 2015 г. и избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и 1 ноември 2015 г.

  • № 4112-МИ / 17.01.2017

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 4106-МИ от 13 януари 2017 г. на ЦИК

  • всички решения