СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 3 юли 2015 г. е пренасрочено за 10.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

ЦИК започва разяснителна кампания за предстоящите местни избори

Централната избирателна комисия започва разяснителна кампания под мотото „По-близко до избирателите". В периода от 6 до 24 юли 2015 г. членовете на комисията ще посетят всички 28 областни центрове в страната. Те ще запознаят представителите на администрацията, ангажирана с организационно-техническата подготовка на изборите, с важни моменти в подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове, както и ще отговорят на въпроси на граждани и медии, свързани с упражняване правото на глас, изискването за уседналост, гласуването с преференции и др. Срещите ще бъдат отворени за цялата общественост като всеки гражданин може да се информира за деня, часа и мястото на провеждането им от интернет страницата на ЦИК и на съответната областна администрация.

Графикът на посещение на ЦИК в страната е:

6 юли - Силистра, Русе, Бургас

7 юли - Разград, Търговище, Шумен, Ямбол, Сливен

8 юли - Велико Търново, Габрово, Добрич, Стара Загора

9 юли - Варна, Пазарджик

13 юли - Смолян, Видин

14 юли - Кърджали, Хасково, Монтана, Враца

15 юли - Пловдив, Ловеч, Перник, Кюстендил

16 юли - Плевен

17 юли - Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че по повод предстоящите общи избори за общински съветници и кметове, като част от разяснителната си кампания, ще провежда поредица от срещи в областните градове с представители на администрацията, ангажирана с организационно- техническата подготовка на изборите, граждани и представители на средствата за масово осведомяване. Срещите ще бъдат в периода от 6.07.2015 г. до 24.07.2015 г., съгласно следния график:

Маршрут Начален час Дата
1. 6.07.2015 - Русе 14,00 06 - 10.07.2015
7.07.2015 - Шумен 11,00
8.07.2015 - Добрич 10,00
9.07.2015 - Варна 10,00
2. 6.07.2015 - Силистра 14,00 06 - 08.07.2015
7.07.2015 - Разград 10,00
7.07.2015 - Търговище 15,00
8.07.2015 - Велико Търново 10,00
8.07.2015 - Габрово 14,00
3. 6.07.2015 - Бургас 14,00 06 - 09.07.2015
7.07.2015 - Ямбол 10,30
7.07.2015 - Сливен 15,00
8.07.2015 - Стара Загора 13,00
9.07.2015 - Пазарджик 11,00
4. 13.07.2015 - Смолян 13,30 13 - 15.07.2015
14.07.2015 - Кърджали 10,00
14.07.2015 - Хасково 14,00
15.07.2015 - Пловдив 10,00
5. 13.07.2015 - Видин 13,30 13 - 16.07.2015
14.07. 2015- Монтана 10,00
14.07.2015 - Враца 14,30
15.07.2015 - Ловеч 13,30
16.07.2015 - Плевен 10,00
6. 15.07.2015 - Перник 10,00 15.07.2015
15.07.2015 - Кюстендил 14,00
7. 17.07.2015 - Благоевград 11,00 17.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На 4-ти юни в сградата на ЦИК се проведе поредната от поредицата работни срещи между ЦИК и представители на Печатницата на БНБ.

На срещата бяха обсъдени видовете бюлетини за предстоящите общи местни избори, техният прогнозен брой и основни параметри на бюлетините, с оглед печатницата да планира необходимия производствен капацитет и съответно доставката на материали за производството им.

СЪОБЩЕНИЕ

На 3-ти юни 2015 г. в сградата на ЦИК се проведе среща между комисията и г-н Франьо Матушич - докладчик по постмониторинговия диалог с България, Комисия по мониторинг на ПАСЕ и г-жа Делфин Фрейман - секретар в Секретариата на Комисията по мониторинг към ПАСЕ. На срещата присъстваха и г-жа Милена Радулова - секретар на делегацията на НС в ПАСЕ и г-жа Мария Спасова - началник на отдел в дирекция „Права на човека" в Министерството на външните работи.

По време на дискусията бяха представени напредъкът на страната ни в осигуряване на прозрачност и публичност на изборния процес, въвеждането на стандартите на Съвета на Европа, препоръките на Венецианската комисия и на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на предсрочните парламентарни избори, произведени на 5 октомври 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с организацията за произвеждане на предстоящите общи избори за общински съветници и кметове и в изпълнение на своите правомощия на 19 май ЦИК прие важни принципни решения:

1. Решение № 1482-МИ/ 19.05.2015 г. относно изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове;

2. Решение № 1483-МИ/ 19.05.2015 г. относно определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона.

Комисията подготвя приемането на други принципни решения и указания относно произвеждането на местните избори, със съдържанието на които можете да се запознавате на:

- интернет страницата на ЦИК, секция „Решения"- https://www.cik.bg/reshenie?;

- интернет страницата на БТА, секция „ЦИК ИЗБОРИ" http://cik-izbori.bta.bg/

СЪОБЩЕНИЕ

На 12 май 2015 г. (вторник) беше проведена работна среща между членовете на ЦИК и представители на печатницата на БНБ, както и на другите специализирани печатници. Основна тема на срещата беше организацията на предстоящите общи местни избори през есента на 2015 година и по-конкретно - техническите възможности на печатницата на БНБ и другите специализирани печатници в страната в срок да отпечатат всичките необходими бюлетини за изборите, включително и изборни книжа. Двете страни декларираха готовност да запазят установената добра практика при произвеждането на двата национални избора през 2014 г., както и решимост да положат всички усилия за своевременното решение на всички въпроси в тази връзка.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 14 май 2015 г. е пренасрочено за 19 май 2015 г. от 10.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Председателят и членове на Централната избирателна комисия взеха участие в 12-тата Европейска конференция на органите за управление на изборите, която се проведе в Брюксел на 30 - 31 март 2015 г. Конференцията беше организирана от Венецианската комисия към Съвета на Европа съвместно с Министерството на вътрешните работи на Белгия. В нея взеха участие 160 участници от 50 държави. Темата на конференцията беше „Осигуряване на неутралитет, безпристрастност и прозрачност на изборите. Ролята на органите за управление на изборите".

Представителите на ЦИК представиха нормативната уредба и практики в страната ни, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на комисията, и правилата за гарантиране на обективност и безпристрастност, които са в съответствие с международните стандарти и най-добри практики.

Основните заключения са публикувани в резюме, пълният текст на което в оригинал може да бъде намерен на http://www.venice.coe.int/files/CDL-EL(2015)001syn-e.pdf или в превод на български език тук .

СЪОБЩЕНИЕ

На 24 март 2015 г. в рамките на официалната визита на делегацията на ОССЕ/СДИЧП, водена от посланик Одри Гловър, беше проведена работна среща в ЦИК с участие на представители на МВнР, Обществения съвет към ЦИК, представители на „Информационно обслужване"АД, представител на фирмата-изпълнител на машинното гласуване и други представители на граждански организации от неправителствения сектор.

В рамките на проведената работна среща бяха обсъдени констатациите и препоръките, включени в окончателния доклад на Ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на предсрочните избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 23 март 2015 г. от 10.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 17 март 2015 г. от 15.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 13 март 2015 г. от 10.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г.

Централната избирателна комисия напомня, че:

- до 14 март 2015 г. включително Общинската избирателна комисия (ОИК) регистрира застъпниците на кандидатски листи;

- до 14 март 2015 г. включително партиите, коалициите и местните коалиции представят в ОИК списък с упълномощените си представители.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 6 март 2015 г. от 16.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 27 февруари 2015 г. от 13.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 24 февруари 2015 г., насрочено за 10:30 часа, се отлага за 25 февруари 2015 г от 14:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 20 февруари 2015 г., 16.30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия провежда обучение за

местните избори в община Сърница

На 20 февруари 2015 г., петък, от 10,30 ч., в гр. Сърница, в залата на ресторант „СИА" Централната избирателна комисия ще проведе обучение на членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) и секционните избирателни комисии (СИК). Инициативата цели да даде предварителна изчерпателна информация за етапите на изборния процес в съответствие с Изборния кодекс, което да подпомогне работата на ОИК и СИК в произвеждането на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, които ще се произведат на 15 март 2015 г.

На срещата са поканени да присъстват и представители на всички институции, които участват в координацията, подготовката и произвеждането на изборите - ГД „ГРАО", МВР, Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението" и „Информационно обслужване" АД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 5 февруари (четвъртък) от 14,00 часа в Централната избирателна комисия ще се проведе брифинг по повод Световния ден на изборите (Global Election day), който се отбелязва за 10-та поредна година от Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна Европа (ACEEEO), на която Централната избирателна комисия на Република България е член.

Идеята за организирането на Световен ден на изборите се заражда на международна Конференция в Унгария през 2005 г. и оттогава досега този ден се отбелязва на всеки първи четвъртък от месец февруари. Основната цел е да се инициират дискусии, които да допринесат за това гражданите да бъдат по-информирани и по-активни при упражняването на демократичното си право на избор.

Говорителите Александър Андреев и Камелия Нейкова ще предоставят и допълнителна информация за предстоящите на 15 март нови избори за общински съветници и кмет на новообразуваната община Сърница.

Брифингът ще се състои в заседателната зала на ЦИК на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм бул. „Дондуков".

За допълнителна информация:
Цветомира Жекова,
0882 530 205

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 1820-МИ / 28.05.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич

 • № 1819-МИ / 28.05.2020

  относно: жалба от Стефан Димитров Петков – представляващ МК „Ние, гражданите“, срещу решение № 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен

 • № 1818-МИ / 28.05.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

 • всички решения