СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява районните избирателни комисии, че с Протокол № 32 от 13 август 2014 г. Комисията за защита на личните данни е освободила районните избирателни комисии от задължение за регистрация пред КЗЛД като администратори на лични данни.

Независимо от това обстоятелство РИК са длъжни да спазват изискванията на ЗЗЛД.

Препоръките и предписанията на КЗЛД към участниците в изборния процес, както и препоръките към гражданите относно защитата на личните им данни по повод изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. са публикувани на интернет страницата на комисията https://www.cpdp.bg/.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на консултациите за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии е необходимо всяка РИК да приеме решение за определяне на броя на членовете на СИК на територията на съответния изборен район.

В случаите, когато представители на партии или коалиции, които имат право на участие, не се явят на консултациите, участниците следва да се съобразят с Решение № 672-НС от 13.08.2014 г. и методиката към решението.

Партиите и коалициите, които не са участвали в консултациите, но имат право на представителство в съставите на СИК, могат да изпратят писмените си предложения до кмета на общината в срок до 4 септември 2014 г., а след този срок - до съответната РИК, но не по-късно от 9 септември 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстояща процедура на договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани лица, които проявяват интерес към изработването на аудио-визуални произведения и изработването, отпечатването и разпространението на печатни материали за разяснителната кампания на ЦИК за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и отговарят на изискванията, определени в приложения № 1 и № 2 към Решение № 666-НС от 11 август 2014 г., изменено и допълнено с Решение № 671-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК, да изпратят презентация на своята дейност в срок до 17 август 2014 г. (неделя) включително на електронния адрес на Комисията: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

На 14 август (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе първият редовен брифинг на Централната избирателна комисия относно взетите решения по организирането на предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Брифингът ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

За участие в изборите за народни представители партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, а инициативните комитети 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC : BNBGBGSD

Депозитите, внасяни в брой на касите в Българска народна банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 20.08.2014 г. и 25.08.2014 г., когато приемането се удължава до 17,00 часа. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно „Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети".

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната банка.

На 20.08.2014 г. и 25.08.2014 г. преводите на депозитите, извършвани от другите банки чрез БИСЕРА, ще се приемат до 14,00 часа, а чрез РИНГС - до 16,00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители за Народно събрание от 9,00 ч. на 12 август 2014 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 18,00 ч. на 20 август 2014 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 18,00 ч. на 30 август 2014 г.

Формата на структурирания електронен вид на списъците за подкрепа на партии или коалиции можете да намерите тук .

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия прие Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК.

Консултациите при областните управители за определяне на съставите на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. се провеждат публично.

Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се съобщават от областните администрации публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 3 дни преди провеждане на консултациите.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

За участие в консултациите представителите на партиите и коалициите представят копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.; пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а.

След провеждане на консултациите в срок не по-късно от 11 август 2014 г. (понеделник) областните управители на основание чл. 60, ал. 8, 9 и 10 от Изборния кодекс трябва да направят предложение, съответно да изпратят документите, за съставите на районните избирателни комисии (РИК) в ЦИК.

 

АДРЕСИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

 

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Михаил Миков

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

Мобилен телефон: 0888 41 51 03

e_mail: [email protected]

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А

тел. 02/ 811 44 42,

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

4. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 1;

Мобилен телефон: 0882 662 287

e_mail: [email protected]

 

5. Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"

Чрез представляващите Николай Бареков, Красимир Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов

гр. София

бул.Черни връх № 25А, ет. 1,

Мобилен телефон: 0882 272 212

e_mail: [email protected]

 

6. Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

Чрез представляващите Божидар Лукарски, Радан Кънев, Меглена Кунева, Корман Исмаилов, Николай Ненчев, Тодор Танев

гр. София

ул. Г. Бенковски № 7,

тел. 02/843 38 03,

Мобилен телефон: 0887 509 562

e_mail: [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно т. 19, изр. второ на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК за разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 1 юли 2014 г., от 14,00 ч., ще се проведе съвместно заседание на Централната избирателна комисия и Обществения съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

Извънредно заседание на Централната избирателна комисия е насрочено на 5 юни 2014 г., 16.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

На 30 май 2014 г., от 17.30 часа, ще се проведе брифинг, на който председателят на Централната избирателна комисия г-жа Ивилина Алексиева ще обяви имената на избраните кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

Брифингът ще се състои на пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото, зала „Света София".

 

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 28 май 2014 г., в 19.00 часа, Централната избирателна комисия ще обяви резултатите от гласуването и разпределението на мандатите от проведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Брифингът ще се състои в зала „Света София", пл. „Княз Александър І" №1, вход откъм Ларгото.

СЪОБЩЕНИЕ

Поради получени множество сигнали в ЦИК за недопускане до гласуване на избиратели, които се намират пред секциите в 19,00 часа от районите Благоевград, Монтана, София 23, София 24, Пазарджик, Централната избирателна комисия реши: на лицата, които се намират на територията на избирателната секция, да се съберат личните карти и да бъдат допуснати да гласуват.

СЪОБЩЕНИЕ

При извършена проверка от Централната избирателна комисия по повод множество постъпили сигнали е установено, че на много интернет страници е публикувана новина с информация и данни, които съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България към определен час по партии, коалиции и независими кандидати. Със свое протоколно решение от 25.05.2014 г. Централната избирателна комисия прие, че публикуването на информация с подобни внушения представлява нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.

Предвид на горното ЦИК указва на главните редактори на съответните интернет страници незабавно да бъдат предприети действия за преустановяване публикуването на такава информация и данни, които съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България към определен час по партии, коалиции и независими кандидати независимо от начина на оформянето й.

ЗНАЦИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

 Гласува се са със знак X или V, поставен с химикал, пишешщ със син цвят

СЪОБЩЕНИЕ

НА
ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

С оглед получени множество сигнали за изпратени чрез оператора Виваком съобщения в предизборния ден 24 май 2014 г. с подател Бареков и с текст: „Chestit praznik na bulgarskite slovo i duh! Grajdansko sdrujenie „Bulgaria bez zenzura" Vi chestiti nai-svetliya bulgarski praznik", Централната избирателна комисия констатира извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс. Централната избирателна комисия указа на оператора и на сдружението незабавно да бъде преустановено изпращането на въпросните съобщения.

Централната избирателна комисия ще се произнесе с решение по случая на 25 май 2014 г., което ще бъде публикувано на сайта на Централната избирателна комисия.

СЪОБЩЕНИЕ

Избирател, който се намира в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция, където има образувана секция, и не е включен в списъка, изготвен от съответния ръководител, се вписва в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) след подаване на декларация от избирателя - Приложение № 76 от изборните книжа.

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че сигнали за нарушения на Изборния кодекс могат да се подават и на тел. 0882 565 115 и 0882 548 778. На същите телефони могат да се поставят и въпроси по прилагането на Изборния кодекс.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия съобщава, че ГД "ГРАО" в МРР е отпечатала и предала на областните администрации избирателните списъци за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Избирателните списъци съдържат 6 533 828 избиратели.

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения