Съобщение

Централната избирателна комисия прие Решение № 382-НС от 3 юли 2021 г. относно  отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че на 5 юли 2021 г. изтича срокът за подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, когато на територията на населеното място има назначена подвижна СИК.

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 3 юли 2021 г. изтича срокът за подаване на заявление .за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17,30 ч. на 3 юли 2021 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

Съобщение

Централната избирателна комисия прие принципно Решение № 340-МИ от 27 юни 2021 г. за отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборните книжа от изборите, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми.

Решението се прилага и в общините, в които са определени самостоятелни помещения и не се налага съвместяване с изборни книжа от предходни избори и референдуми.

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа се осъществява по реда Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК. 

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че имената на лицата включени в списъците за гласуване извън страната, в избирателните списъци за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия, на поставените под запрещение, изтърпяващите наказание лишаване от свобода, както и на лицата снабдени с удостоверение за гласуване на друго място, се заличават от избирателните списъци.

Информацията за заличените лица в електронните системи не се актуализира веднага, а автоматизирано при отпечатването на окончателните избирателни списъци, около 10 дни преди изборния ден.

До отпечатването на избирателните списъци тези лица фигурират в публикуваните към 31.05.2021 г. предварителни избирателни списъци.

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17,30 ч. на 26 юни 2021 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

Съобщение

Централната избирателна комисия изразява следното становище по повод многобройните въпроси относно гласуване на лицата, които в изборния ден се намират на почивка в страната:

Изборният кодекс не предвижда възможност за гласуване на лица, които в изборния ден се намират на място, различно от постоянния и настоящия им адрес, независимо дали са настанени в хотел или друго място за подслон (почивка), или обитават свои собствени имоти, но нямат адресна регистрация.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 22.06.2021 г., вторник, от 14.00 ч., в зала № 3, етаж 1, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, е насрочила консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции относно предложени за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Относно издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от ИК и съответните образци, които може да намерите тук

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с осигуряване на широкоъгълна камера в заседателната зала е извършена техническа проверка на системата за извъчване в реално време на 12 юни 2021 г. от 11:30 ч. до 11:35 ч.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 9 юни (сряда) 2021 г. от 10.30 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване за народни представители на 11 юли 2021 г. и жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребиите се извършва публично и ще се излъчва по БНТ и онлайн на сайта на ЦИК, като на него могат да присъстват по един представител на партия и двама представители на коалиция, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Жребиите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на зала „София“, вход откъм Ларгото.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 г.”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11 юли 2021 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Съобщение

Централната избирателна комисия ще проведе на 6 юни 2021 г. в три района на София експериментално гласуване с машини. Инициативата дава възможност на гражданите на столицата да пробват как се гласува с машини повече от месец преди официалния вот. Гласуването е анонимно и в него не се предвижда избирането на реални партии и коалиции.

Тестовото гласуване ще се проведе:

10.00-13.00 часа в 22-ро СЕУ „Георги С. Раковски“, на адрес бул. „Витоша“ № 134, район Триадица;

11.00-14.00 часа в 143-то основно училище „Георги Бенковски“, на адрес ул. „Тодорини кукли“ № 9, район „Подуене“;

12.00-14.00 часа в 37-мо СУ „Райна Княгиня“, с адрес ж.к. Люлин 10, ул. „Луи Пастьор“ № 1.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 31 май 2021 г. изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

В срок до 31 май 2021 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

В срок до 11 юни 2021 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален обхват на Сметна палата и РИК.

Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.:

 1. Коалиция „ГЕРБ – СДС“
  гр. София,
  район Триадица,
  НДК, Административна сграда, ет. 17,
  тел. 02/ 490 13 13,
  02/ 490 09 51
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Цветомир Петров Паунов
 2. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
  гр. София,
  район „Триадица“,
  пл. „България“ № 1,
  НДК, зала 12,
  тел. 02/ 494 99 25,
  0892 211 017
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Виктория Димитрова Василева
 3. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
  гр. София,
  район Възраждане,
  ул. Позитано № 20,
  п.к. 382,
  тел. 02/ 810 72 00,
  0886 83 97 22,
  факс: 02/ 981 21 85
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Аглика Стефчева Виденова
 4. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
  гр. София,
  бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
  тел. 02/ 811 44 42,
  факс: 02/ 811 44 42
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакти:
  Мустафа Карадайъ
 5. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
  гр. София,
  бул. Драган Цанков № 12 – 14,
  ет 2, ап. 7,
  тел. 0888 626 392,
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Христо Любомиров Иванов
 6. Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
  гр. София,
  ул. Иван Денкоглу № 19, ет. 2, ап. 2,
  тел. 02/ 421 76 44,
  0988 157 354
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  София Цветанова Христова

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 27 май 2021 г. (четвъртък) от 11.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 27 юни 2021 г.

Жребият ще се състои в зала № 238 в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Упълномощени представители на партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г., могат да присъстват при тегленето на жребия.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 27 май 2021 г. започва да приема заявления за регистрация на български неправителствени организации, които желаят да участват с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Условията и редът за регистрация на наблюдатели за изборите са определени с Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК.

Крайният срок за приемане на заявления за регистрация е до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че от 00.00 ч. българско време на 23.05.2021 г. може да се подава електронно заявление за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс на интернет страницата на ЦИК.

Срокът за подаване на заявленията изтича на 15.06.2021 г. в 24.00 ч. българско време.

Съобщение

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) при произвеждане на частичните избори на 27 юни 2021 г.:

 1. Коалиция „ГЕРБ – СДС“
  гр. София,
  район Триадица,
  НДК, Административна сграда, ет. 17,
  тел. 02/ 490 13 13,
  02/ 490 09 51
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Цветомир Петров Паунов
 2. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
  гр. София,
  район „Триадица“,
  пл. „България“ № 1,
  НДК, зала 12,
  тел. 02/ 494 99 25,
  0892 211 017
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Виктория Димитрова Василева
 3. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
  гр. София,
  район Възраждане,
  ул. Позитано № 20,
  п.к. 382,
  тел. 02/ 810 72 00,
  0886 83 97 22,
  факс: 02/ 981 21 85
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Аглика Стефчева Виденова
 4. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
  гр. София,
  бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
  тел. 02/ 811 44 42,
  факс: 02/ 811 44 42
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакти:
  Мустафа Карадайъ
 5. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
  гр. София,
  бул. Драган Цанков № 12 – 14,
  ет 2, ап. 7,
  тел. 0888 626 392,
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  Христо Любомиров Иванов
 6. Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
  гр. София,
  ул. Иван Денкоглу № 19, ет. 2, ап. 2,
  тел. 02/ 421 76 44,
  0988 157 354
  e_mail: [email protected]
  Лице за контакт:
  София Цветанова Христова

Календар

Решения

 • № 3507-МИ / 25.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3506-МИ / 25.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

 • № 3505-МИ / 25.06.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Варна

 • всички решения