Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2841-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Е. Т. Й. – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ срещу решение № 111-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Каварна

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-144 от 29.10.2023 г. на ЦИК от Е.  Т.  Й.  – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ срещу решение № 111-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Каварна.

С обжаляваното решение № 111-МИ от 28.10.2023 г. ОИК – Каварна е публикувала в регистъра на упълномощените представители за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. К.  А.  К.  като упълномощен представител на местна коалиция БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ (Левицата!-БВ-ДПС).

Жалбоподателят твърди, че вписаното с обжалваното решение лице като упълномощен представител няма право да заема публична длъжност, поради което решението е неправилно и незаконосъобразно.

Като съобрази фактическата обстановка и разпоредбата на чл.124 ИК, която не предвижда посоченото от жалбоподателя изискване към упълномощените представители, Централната избирателна комисия констатира, че решение № 111-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Каварна е законосъобразно и жалбата следва да бъде оставена без уважение.           

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.  Т.  Й.  – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ срещу решение № 111-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Каварна, като неоснователна.

Решението на ОИК – Каварна, подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич, чрез ОИК – Каварна, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения