Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2860-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с данните от протоколите, въведени в общинските избирателни комисии, от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 29 октомври 2023 г., и анализ на несъответствията

С Решение № 2437-МИ от 15.09.2023 г. Централната избирателна комисия е приела изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Съгласно изискванията данните от протоколите на СИК се въвеждат повторно в Изчислителния пункт към ЦИК, извършва се сравняване на данните от протоколите на СИК, въведени в ОИК и ЦИК, и ЦИК анализира несъответствията от двете въвеждания с цел актуализиране на базите данни по изборни райони.

След повторното въвеждане на данните от протоколите и като взе предвид извършения анализ на несъответствията, както и данните от компютърната обработка на резултатите от гласуването, предоставени от „Информационно обслужване“ АД – изпълнител по договор № 31 от 18.10.2023 г., с приемо-предавателен протокол с вх. № МИ-00-298 от 03.11.2023 г., на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2437-МИ от 15.09.2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА анализа на несъответствията съгласно Приложение № 1 към решението.

КОНСТАТИРА наличие на разлики между данните от повторното въвеждане на данните от протоколите на СИК в Изчислителния пункт към ЦИК и базата данни от въвеждането на данните от протоколите на СИК в Изчислителния пункт към съответната ОИК съгласно Приложение № 2.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения