Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2857-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Хасан Мехмед Емин срещу решение № 80-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Маджарово

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1255 от 02.11.2023 г. чрез ОИК – Маджарово, в електронен вид е постъпила административна преписка с жалба от Хасан Мехмед Емин срещу решение № 80-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Маджарово.

С решение № 80-МИ от 01.11.2023 г. ОИК – Маджарово, е отказала да заличи избрания за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Хасан Мехмед Емин, обявен с решение № 78-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Маджарово.

В жалбата, постъпила в Централната избирателна комисия, се иска решение № 80-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Маджарово да бъде отменено като неправилно, незаконосъобразно и постановено при неспазване на правилата за работа и задълженията на членовете на ОИК.

Жалбата е допустима, а разгледани по същество е основателна.

След разглеждане в цялост на постъпилата в Централната избирателна комисия преписка по подадената жалба ЦИК приема:

С решение № 78-МИ от 30.10.2023 г. ОИК – Маджарово, е обявила за избран за общински съветник от квотата на ПП „ГЕРБ“ Хасан Мехмед Емин.

С вх. № 117/01.11.2023 г., в ОИК – Маджарово, е постъпило заявление от Хасан Мехмед Емин, обявен за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“, че не желае да бъде обявен за общински съветник в Общински съвет – Маджарово, и да бъде заличен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“ в Общински съвет – Маджарово.

В случая, ОИК – Маджарово, неправомерно не се е съобразила с изричната воля на Хасан Мехмед Емин, обективирана в подписано заявление вх. № 117/01.11.2023 г. до ОИК – Маджарово.

Извън правомощията на ОИК съгласно ИК преди встъпване в пълномощия по чл. 30 ЗМСМА да не съобрази и по същество с отхвърлително решение заради липса на мнозинство да промени изрично обективираната воля на избран след произвеждане на местни избори общински съветник да не бъде обявен за избран общински съветник от съответните кандидатски листи, поради което решение № 80-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Маджарово е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 80-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Маджарово.

УКАЗВА на ОИК – Маджарово, да постанови ново решение, с което да не обяви за избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници в община Маджарово Хасан Мехмед Емин.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения