Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2891-МИ
София, 13 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Берковица, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-1409 от 09.11.2023 г. от Апостол Христов Иванов, председател на Общинска избирателна комисия – Берковица, с което заявява желание да бъдат прекратени правомощията му като председател на ОИК. С вх. № МИ-11-153/10.11.2023 г. е постъпило и заявление от Ирена Методиева Димова  – областен координатор и упълномощено лице за коалиция „ГЕРБ-СДС“, с предложение на мястото на Апостол Христов Иванов – председател на ОИК, да бъде назначен Георги Асенов Горанов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Георги Асенов Горанов и пълномощно в полза на Ирена Методиева Димова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Берковица, област Монтана, Апостол Христов Иванов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Берковица, област Монтана, Георги Асенов Горанов, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения