Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2897-МИ
София, 16 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград

Общинската избирателна комисия – Петрич, със свое решение № 346-МИ от 06.11.2023 г. за определяне на резултатите от избора за кмет на кметство Струмешница обявява, че няма избран кмет, тъй като допуснатите до втори тур кандидати са получили равен брой действителни гласове. В този случай съгласно чл. 452, ал. 6 от Изборния кодекс Президентът на Република България по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че е налице основание за насрочване на нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения