Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2886-МИ
София, 9 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с данните от протоколите, въведени в общинските избирателни комисии, от изборите за кметове, произведени на 5 ноември 2023 г., и анализ на несъответствията

С Решение № 2437-МИ от 15.09.2023 г. Централната избирателна комисия е приела изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове. Съгласно изискванията данните от протоколите на СИК се въвеждат повторно в Изчислителния пункт към ЦИК, извършва се сравняване на данните от протоколите на СИК, въведени в ОИК и ЦИК, и ЦИК анализира несъответствията от двете въвеждания с цел актуализиране на базите данни по изборни райони.

След повторното въвеждане на данните от протоколите на СИК от втори тур на изборите за кметове на 05.11.2023 г. и като взе предвид извършения анализ на несъответствията, както и данните от компютърната обработка на резултатите от гласуването, предоставени от „Информационно обслужване“ АД – изпълнител по договор № 31 от 18.10.2023 г., с приемо-предавателни протоколи с вх. № МИ-00-314 от 07.11.2023 г. и вх. № МИ-00-314/1 от 08.11.2023 г. на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2437-МИ от 15.09.2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА анализа на несъответствията съгласно приложението към решението.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения