Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2885-НС
София, 9 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: обявяване на Вера Иванова Александрова за народен представител от Пети изборен район – Видински, в Четиридесет и деветото Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-73/09.11.2023 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 9 ноември 2023 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Валери Иванов Сираков като народен представител от Пети изборен район – Видински, издигнат от листата на партия ВЪЗРАЖДАНЕ в 49-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител Вера Иванова Александрова, ЕГН …, в Четиридесет и деветото Народно събрание от Пети изборен район – Видински.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения