Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2887-МИ
София, 9 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: сигнал от Тошко Йорданов Хаджитодоров за нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № МИ-10-255/02.11.2023 г. от Тошко Йорданов Хаджитодоров за нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс.

В сигнала се твърди, че на 1 ноември 2023 г. на имейл адреса на ПП „Има Такъв Народ“ е получено електронно съобщение от имейл адрес …, с което се отправя призив в подкрепа на кандидата за кмет на Столична община Васил Терзиев със следното съдържание: „Скъпи приятели, благодаря, че гласувахте за една по-различна София и избрахте различно бъдеще за града ни. Благодаря ви, че четири месеца бяхме заедно на терен – нещо, което не се е случвало досега в България. Аз продължавам битката, за да бъда кмет на всички софиянци. В дните преди изборния ден станахме свидетели на ново посегателство върху изборния процес и опит да се срине изцяло доверието в българските институции. Резултатът от активното мероприятие на ДАНС и ЦИК е 20% недействителни бюлетини в цялата страна или 554 525 заглушени гласове. Към невалидните бюлетини добавяме и драстичните нарушения в протоколите. Само преди ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов застана зад кандидатурата на Ваня Григорова. А кандидатът на „Синя София“ Вили Лилков каза, че няма предпочитания. С тези си действия демократичните, прозападни евроатлантици подкрепиха: Българска комунистическа партия; Партия на българските комунисти; Русофили за възраждане на Отечеството; Левицата; Атака; БСП за България; Алтернативата на гражданите. На всички е вече ясно, че обединени в общ фронт политическите сили на миналото ни водят в една единствена посока – назад и надолу. Аз и екипът на Продължаваме Промяната – Демократична България и Спаси София няма да позволим нашият град да тъпче на едно и също място. В неделя трябва да отстоим нашия цивилизационен избор, мястото си сред европейските столици, пътя, по който вървим напред, а не назад. Нашият град ще бъде европейски, чист, уреден, зелен. Град, в който няма нито хора, нито квартали втора ръка. Вярвам, че сме само на една крачка до момента, в който София ще бъде управлявана от хора, които истински я обичат. Гласувай с номер 85 в неделя! Молим за вашата подкрепа за кандидатите ни за районни кметове и моята кандидатура за кмет на София. Вярвам в потенциала на хората на София. Никой не е малък човек, никой не е твърде незначителен, за да промени съдбата си и страната си. Трябва само да се събудим и да събудим околните от апатията. Трябва само да повярваме, че от нас зависи всичко. Излезте и гласувайте в неделя! Васил Терзиев.“

В предходен сигнал с вх. № МИ-10-229 от 27.10.2023 г. упълномощеният представител на партия „Има Такъв Народ“ е сигнализирал ОИК – Столична и Централната избирателна комисия за получено друго съобщение на имейл адреса на партията с призиви за подкрепа. Подателят на сигналите твърди, че и в двете електронни съобщения се съдържат призиви за подкрепа съгласно дефиницията на § 1, т. 17 от ДР на ИК, както и че изготвените и разпространяваните от кандидати обръщения представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183, ал. 2 ИК и в тази връзка следва да съдържа информация в съответствие с изискванията, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Според подателя на сигнала в получените електронни съобщения не се съдържа информация в съответствие с изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК, а именно „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, поради което е налице нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК. Също така посочва, че призивът за подкрепа от страна на Васил Терзиев, кандидат за кмет на Столична община, издигнат от МК „Продължаваме промяната – Демократична България“ (Спаси София), отправен към политическа партия „Има Такъв Народ“, издигнала друг кандидат в същия вид избори, представлява демонстрация на отрицателното отношение на Васил Терзиев спрямо заложените в Конституцията на Република България и Закона за политическите партии основни принципи и функции на политическите партии. Подателят на сигнала смята, че с описаното използване на агитационни материали се накърняват добрите нрави по смисъла на чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 183, ал. 4 ИК

Постъпилият сигнал с вх. № МИ-10-255/02.11.2023 г. от Тошко Йорданов Хаджитодоров е адресиран и до ОИК – Столична, която със свое решение № 1008-МИ от 03.11.2023 г. го е оставила без разглеждане с мотивите, че към датата на подаването му са изминали 4 дни и общинската избирателна комисия не може да извърши проверка и да предприеме действия с оглед компетентността си.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-10-257 от 02.11.2023 г. по повод на сигнала изиска цялата кореспонденция от подателя на сигнала, получена на имейл адреса на ПП „Има Такъв Народ“ от …. С вх. № МИ-10-255/1 от 03.11.2023 г. в ЦИК са получени електронните съобщения, описани в сигнала.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с изисканите писмени данни и установената фактическа обстановка, приема, че  изложеното в сигнала на Тошко Йорданов се потвърждава като фактология. Комисията въз основа на установеното в хода на извършената проверка приема, че изготвените и разпространените обръщения от имейл адреса … към всички, които възприемат съдържанието на имейла, представляват агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. Горното се обосновава от това, че разпространените обръщения от горепосочения имейл са станали достояние на конкретни лица на 1 ноември 2023 г. – четири дни преди произвеждане на втори тур  за кмет на Столична община, съдържат призив за подкрепа в полза на един от кандидатите, които се явяват на втория тур на изборите за кмет на Столична община, а именно Васил Терзиев – кандидат на МК „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Спаси София) в нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК. Този агитационен материал, представляващ разпространеното обръщение от имейл адреса …, не съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което е нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК, видно от съдържанието на изпратеното електронно съобщение на имейл адрес: …. Същевременно Централната избирателна комисия приема, че са нарушени и изискванията на чл. 183, ал. 4 ИК, според които се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на други кандидати. Това може да се установи от тази част на обръщението, в която кандидатът Васил Терзиев отправя призиви за неподкрепа на другия кандидат, като определя другия кандидат като представител на „обединени в общ фронт политическите сили на миналото, които ни водят в една единствена посока – назад и надолу“. Също така в обръщението си посочва, че „в дните преди изборния ден станахме свидетели на ново посегателство върху изборния процес и опит да се срине изцяло доверието в българските институции. Резултатът от активното мероприятие на ДАНС и ЦИК е 20% недействителни бюлетини в цялата страна или 554 525 заглушени гласове“. От така изложената фактическа обстановка се налага извод, че в съдържанието на обръщението и използваните в него формулировки от страна на Васил Терзиев – кандидат за кмет на Столична община, се накърняват добрите нрави, което е нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. Видно от материалите по подадените сигнали, в които фигурират имената, снимка и номера в бюлетината, може да се направи извод, че изпратените обръщения от имейл адреса … касаят кандидата за кмет на Столична община от МК „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Спаси София) Васил Терзиев.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 183, ал. 2 и ал. 4 и чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 2 и ал. 4 ИК, извършено от кандидата за кмет на Столична община от МК „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Спаси София) Васил Александров Терзиев, чрез изпращане на 1 ноември 2023 г. на електронно съобщение от имейл адрес … до имейл адрес …

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Васил Александров Терзиев, ЕГН …, адрес:


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения