Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2898-МИ
София, 16 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: удължаване срока за временна замяна на зам.-председател на ОИК – Добрич, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-11-114/1 от 15.11.2023 г. от М. В. Ж.-К. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за удължаване срока на временно заместване на Даниела Денчева Василева – заместник-председател на ОИК от Десислава Стефанова Ангелова, назначена с Решение № 2709-МИ от 18 октомври 2023 г. на ЦИК до 17.12.2023 г. Към предложението е приложено заявление от Даниела Денчева Василева за удължаване на временното й освобождаване като заместник-председател на ОИК за срок от 17.11.2023 г. до 17.12.2023 г.; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Стефанова Ангелова и пълномощно в полза на Милена Вълчева Желева-Керанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Добрич, област Добрич, Десислава Стефанова Ангелова, ЕГН …, на мястото на Даниела Денчева Василева, ЕГН …, за срок до 17.12.2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения