Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1876-НС
София, 1 април 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7-12 от 31.03.2023 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“, представлявана от Калин Костадинов Славов, чрез упълномощения представител Мария Павлова Павлова, регистрирано с Решение № 1721-НС от 1 март 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Калин Костадинов Славов в полза на Мария Павлова Павлова;

- пълномощно от Калин Костадинов Славов в полза на 14 (четиринадесет) лица – представители на Асоциация „Прозрачност без граници“ за страната;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от асоциацията лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 14 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от асоциацията, се установява, че към датата на регистрацията 13 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 13 (тринадесет) упълномощени представители на Асоциация „Прозрачност без граници“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Антоанета Станчева Колева

 

2. 

Тодор Недялков Тодоров

 

3.

Никола Ангелов Георгиев

 

4.

Райна Господинова Йовчева

 

5.

Велин Сашев Иванов

 

6.

Христо Сашков Капасъзов

 

7.

Сашко Христов Капасъзов

 

8.

Тянка Паунова Шакева

 

9.

Николина Николова Капасъзова

 

10.

Даниел Насков Йорданов

 

11.

Ирен Галинова Кескинова

 

12.

Ивайло Лилов Добрев

 

13.

Анна Сашкова Ненова - Пеева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения