Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1878-НС
София, 1 април 2023 г.

ОТНОСНО: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили заявления във връзка с Решение № 1853-НС от 30 март 2023 г. на ЦИК от: КП „Левицата!“ с вх. № НС-10-66 от 31 март 2023 г.; ПП „Има такъв народ“ с вх. № НС-10-67 от 31 март 2023 г.; КП „БСП за България“ с вх. № НС-11-78/1 от 31 март 2023 г.; КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с вх. № НС-11-79 от 31 март 2023 г.; КП ГЕРБ-СДС с вх. № НС-11-80 от 31 март 2023 г.; ПП „Възраждане“ с вх. № НС-10-69 от 31 март 2023 г.; ПП „Български възход“ с вх. № НС-10-70 от 31 март 2023 г. и ПП „Български съюз за директна демокрация“ с вх. № НС-10-72 от 1 април 2023 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че заявлението на ПП „Български възход“ не отговаря на изискванията на т. 5 от Решение № 1853-НС от 30 март 2023 г., поради което следва да бъде оставено без разглеждане. За лицата, посочени от ПП „Български съюз за директна демокрация“, са налице несъответствия, а за всички останали упълномощени представители са изпълнени изискванията на Решение № 1853-НС от 30 март 2023 г. на ЦИК.

С писмо вх. № НС-18-3/8 от 31.03.2023 г. е заявено присъствие в изчислителните пунктове в ЦИК и от представители на ОССЕ/БДИПЧ.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1, т. 8 и чл. 126, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1853-НС от 30 март 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък с упълномощени представители на партии и коалиции и наблюдатели, както следва:

Име

ПП/КП/ИК

Силва Петкова Дюкенджиева

КП ЛЕВИЦАТА!

Лъчезар Ангелов Младенов

КП ЛЕВИЦАТА!

Любомир Викторов Евтимов

ПП Има такъв народ

Николай Милчев Минчев

ПП Има такъв народ

Николай Иванов Николов

КП БСП за България

Пламен Владимиров Владимиров

КП БСП за България

Бойко Георгиев Димитров

КП Продължаваме Промяната – Демократична България

Борис Ивайлов Зайков

КП Продължаваме Промяната – Демократична България

Веселин Тодоров Ковачев

КП ГЕРБ-СДС

Марио Спасимиров Пешев

КП ГЕРБ-СДС

Димитър Александров Александров

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

Костадин Миленов Иванов

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

Наблюдатели

Ксавие Бертран Нок (Xavier Bertrand Noc)

ОССЕ/БДИПЧ

Мария Роза Мора Акуня  (Maria Rosa Mora Acuña)

ОССЕ/БДИПЧ

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения