Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1867-НС
София, 31 март 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Със свое Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. след проведени консултации с представители на парламентарно представените партии в 48-мото Народно събрание и с участието на Министерството на външните работи и постигнато съгласие между участниците в консултациите, Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

При постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната от участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции и МВнР, както и при предоставяне на предложения от Министерството на външните работи за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 1802-НС позиции, Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 105, изр. трето от Изборния кодекс извършва промените.

Министерството на външните работи е представило своите предложения за попълване на незаетите позиции и за замени на назначени членове с писма вх. № НС-04-01-47/13/2023 г.

От ПП „Продължаваме промяната“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № от НС-10-34/12/2023 г. до НС-10-34/15/2023 г. вкл.

От КП „ГЕРБ-СДС“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № НС-10-36/7/2023 г. и НС-10-36/7/2023 г.

От ПП „Движение за права и свободи“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № НС-10-30/13/2023 г., НС-10-30/14/2023 г. и НС-10-30/15/2023 г.

От КП „Демократична България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № НС-10-33/8/2023 г. и НС-10-33/9/2023 г. вкл.

От КП „БСП за България предложенията са постъпили с вх. № НС-11-35/5/2023 г.

От ПП „Възраждане“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № НС-10-24/17/2023 г.

От ПП „Български възход“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № НС-10-25/6/2023 г. и НС-10-25/7/2023 г.

След съобразяване на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изм. и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. на Централната избирателна комисия и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласно приложената таблица и както следва:

 

Освобождава ГЮЛТЕН БАЙРАМ РАМАДАН, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180590, Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 2.

Назначава Юлия Недков Север, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180590, Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 2.

 

Освобождава МАРИЯ     НИКОЛАЕВА ТОПАЛОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 1).

Назначава Памела Иванова Колева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 1).

 

Освобождава ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БАЦАНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320140034, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем.

Назначава Даниел Миленов Дачев, ЕГН … като ЧЛЕН на СИК № 320140034, Белгия, Антверпен 3 - Мерксем.

 

Освобождава ЯВОР СТОЯНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320270056, Германия ФР, Бремен 1.

 

Освобождава КРЕМЕНА ДАНЧЕВА ЖЕКОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

Назначава Тунджер Ахмед Ибрахим, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

 

Назначава Мирослав Филчев Филчев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320920411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Посолство 4).

Освобождава НЕЛИ ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321210698, Унгария, Будапеща (Посолство).

Назначава ПЕТЪР ИВАНОВ ПЪРВАНОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321210698, Унгария, Будапеща (Посолство).

Освобождава ПЕТЪР ИВАНОВ ПЪРВАНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321210698, Унгария, Будапеща (Посолство).

 

Освобождава ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ МИХАЛЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180696, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

Назначава Явор Любенов Дянков, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180696, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

 

Освобождава БИСЕР РУСИМОВ РУСИМОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

Назначава Иванчо Радулов Георгиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

 

Освобождава ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ФИЛИПОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

Назначава Снежана Илиева Есер, ЕГН …като ЧЛЕН на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

 

Освобождава АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА МИТОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 32321180593, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1).

Назначава Силва Михайлова Раутън, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 32321180593, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1).

 

Освобождава МИХАИЛ ДОБРЕВ ПЕТКОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг.

Назначава Стефан Петров Рабишев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг.

 

Освобождава ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МАНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180623, Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

Назначава Илиян Стоянов Петков, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180623, Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

 

Освобождава СВЕТЛАНА ЖАК АВДАЛА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180639, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

Назначава Мариана Василева Георгиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180639, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

 

Освобождава ЛЮБА КОСТАДИНОВА РОЗАНИС, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

Назначава Георги Иванов Георгиев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

 

Освобождава АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180587, Турция, Гебзе 2.

Назначава Велимир Атанасов Велев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180587, Турция, Гебзе 2.

 

Освобождава Велимир Атанасов Велев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180668, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

Назначава АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180668, Турция, обл. Коджаели, общ.Чайърова 1.

 

Освобождава НАТАЛИЯ КИРИЛОВА ГЮЛМЕЗОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180631, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

Назначава Живко Рашков Стоянов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180631, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

 

Освобождава ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ СЛАВЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

Назначава Анна Николаевна Стоянова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

 

Освобождава СТЕФАН ЦЕКОВ РАЙКОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180646, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

Назначава Веселин Георгиев Николов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180646, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

 

Освобождава НЕЛИ СТОЯНОВА СТОЯНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180646, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

Назначава Марин Йорданов Богданов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180646, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

 

Освобождава СЕВДИЕ БАЙРЯМ РАМАДАН, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180653, Турция, Къркларели, Визе.

Назначава Мария Георгиева Първанова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180653, Турция, Къркларели, Визе.

 

Освобождава ЖЕНЯ РОСЕНОВА ТОДОРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180665, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже.

Назначава Петя Тодорова Петрова, ЕГН … като ЧЛЕН на СИК № 321180665, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже.

 

Освобождава Петя Тодорова Петрова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180663, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

Назначава ЖЕНЯ РОСЕНОВА ТОДОРОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180663, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

 

Освобождава ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ БРАТАНОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180659, Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

Назначава Петър Павлов Тодоров, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180659, Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

 

Освобождава ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Исмаил Мехмедали Хасан, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

Освобождава МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Севдалин Неданов Вълчанов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

Освобождава СТАНИСЛАВ МИЛЕНОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180670, Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

Назначава Дениз Мутлу, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180670, Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

Освобождава МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180685, Турция, Чорлу, кв. Румели.

Назначава Нели Стоянова Стоянова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180685, Турция, Чорлу, кв. Румели.

 

Освобождава МИЛОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЧОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180559, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

Назначава Ивайло Каменов Петров, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180559, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

 

Освобождава КРИС КРАСИМИРОВ ЛЮБОМИРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180559, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

Назначава Таня Методиева Иванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180559, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

 

Освобождава ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180560, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

Назначава Иван Димитров Иванов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180560, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

 

Освобождава Огнян Станков Огнянов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180560, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

Назначава Виктория Георгиева Петрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180560, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

 

Освобождава Оля Крумова Иванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180567, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

Назначава Валери Михайлов Иванов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180567, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

 

Освобождава ИВАН НИКОЛОВ ЯНЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 32321180568, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

Назначава Иван Митков Митев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 32321180568, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

 

Освобождава ТИХОМИР ВАСИЛЕВ РАНГЕЛОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство).

 

Освобождава ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ЕГН … като ЧЛЕН на СИК № 320270115, Германия ФР, Хамбург 1 – (Почетното консулство).

 

Освобождава СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж.

Назначава Моника Валентинова Йорданова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж.

 

Освобождава СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж.

 

Освобождава ИВАН ЛЕШКОВ БОРИСОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180687, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.

Назначава Давид Иванов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180687, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.

 

Освобождава Николай Петрович Камбур, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800295, Молдова, Чадър-Лунга.

Назначава Александр Коврик, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800295, Молдова, Чадър-Лунга.

 

Освобождава Николай Михайлов Забун, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800292, Молдова, Комрат.

Назначава Анна Пиогло, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800292, Молдова, Комрат.

 

Освобождава Мария Иванова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800292, Молдова, Комрат.

Назначава Николай Михайлов Забун, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800292, Молдова, Комрат.

 

Освобождава Ваня Димитрова Григорова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл.

Назначава Илия Владимиров Солаков, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл.

 

Освобождава Мирослав Албертов Гюзелев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл.

Назначава Азис Йосифов Томов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл.

 

Освобождава Пламен Георгиев Вълчев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480185, Испания, Ехеа де лос Кабайерос.

Назначава Павлина Атанасова Стоянова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480185, Испания, Ехеа де лос Кабайерос.

Освобождава Гюлюмсер Дауд Асан, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140037, Белгия, Брюксел - Етербек.

Назначава Севим Исмет Мусак, ЕГН …,, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140037, Белгия, Брюксел - Етербек.

 

Освобождава Ахмед Айдън Хасан, ЕГН … като ЧЛЕН на СИК № 320270073, Германия ФР, Есен 2.

Назначава Шабан Николаев Иванов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320270073, Германия ФР, Есен 2.

 

Освобождава ОГНЯН РАЙЧЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270073, Германия ФР, Есен 2.

Назначава Асан Николаев Иванов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270073, Германия ФР, Есен 2.

 

Освобождава Янислав Минков Мехмедов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

Назначава Алекс Андреев Аспарухов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

Освобождава Янислав Минков Мехмедов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320270077, Германия ФР, Кьолн 1.

Назначава Алекс Андреев Аспарухов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320270077, Германия ФР, Кьолн 1.

 

Освобождава Каймет Юсменова Кулова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270077, Германия ФР, Кьолн 1.

Назначава Жулвен Рефат Карани, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270077, Германия ФР, Кьолн 1.

 

Освобождава Гюрсес Атие Мустафа, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320270110, Германия ФР, Франкфурт на Майн 2(адрес извън Генерално консулство).

Назначава Милена Милкова Бърдарова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320270110, Германия ФР, Франкфурт на Майн 2(адрес извън Генерално консулство).

 

Освобождава Ревазие Сюлейман Юмерова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320870298, Нидерландия, Хага 3.

Назначава Сабри Зорницов Стефанов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320870298, Нидерландия, Хага 3.

 

Освобождава Сергей Великсаров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800292, Молдова, Комрат.

Назначава Николай Михайлов Забун, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800292, Молдова, Комрат.

 

Освобождава Сергей Люленов, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800295, Молдова, Чадър-Лунга.

Назначава Пьотр Марков, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800295, Молдова, Чадър-Лунга.

 

Освобождава Айнур Адем Хасан, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920451, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Шефилд.

 

Освобождава Адем Смаил Камбер, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920451, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Шефилд.

 

Освобождава Невин Нешад Хаджисадък, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320300145, Дания, Копенхаген (Посолство).

 

Освобождава Несрин Сулфи Расим, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320300145, Дания, Копенхаген (Посолство).

 

Освобождава СТОЯНКА ХРИСТОВА БОТЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320480201, Испания, Олерия.

Назначава Владимир Пашов Ангелов, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320480201, Испания, Олерия.

 

Освобождава КАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140040, Белгия, Брюксел – Скарбек.

Назначава Елица Боянова Хаджиева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140040, Белгия, Брюксел – Скарбек.

 

Освобождава ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320540268, Канада, Торонто (Генерално консулство 2).

Назначава Ивайло Кирилов Недялков, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320540268, Канада, Торонто (Генерално консулство 2).

Освобождава Ивайло Кирилов Недялков, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320540268, Канада, Торонто (Генерално консулство 2).

Назначава Камен Петров Драгулев, ЕГН …,, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320540268, Канада, Торонто (Генерално консулство 2).

 

Освобождава ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КАРАУЛОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320540260, Канада, Китченер.

Назначава Пламен Ташков Петров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320540260, Канада, Китченер.

 

Освобождава БОЯН АСЕНОВ ШОПКИН, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320560270, Кипър, Никозия (Посолство 1).

Назначава Радост Жекова Коларова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320560270, Кипър, Никозия (Посолство 1).

 

Освобождава НУРХАН НУРИТИН АЛИОСМАН, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180609, Турция, Измир, Сеферхисар.

Назначава Слави Рашев Райчев, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321180609, Турция, Измир, Сеферхисар.

 

Освобождава СИБЕЛ ХЮСЕИН МЕРАЛ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180536, Турция, Анкара (Посолство).

Назначава Метин Хюсеин Джелил, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180536, Турция, Анкара (Посолство).

 

Освобождава ГЕОРГИ ДИМОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320800294, Молдова, Твардица.

Назначава Татяна Попова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320800294, Молдова, Твардица.

 

Назначава Галя Иванова Тодорова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320290139, Гърция, остров Крит, Ханя.

 

Освобождава ДЕСИСЛАВА РАДОСЛАВОВА СИМЕОНОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320490232, Италия, Верона.

Назначава Елеонора Миленова Цветкова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320490232, Италия, Верона.

 

Освобождава ИВАЛИНА ИВАНТОНОВА АНДРОНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320490232, Италия, Верона.

Назначава Славейко Георгиев Славейков, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320490232, Италия, Верона.

 

Освобождава АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320490233, Италия, Генуа.

Назначава Мариана Миткова Фирова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320490233, Италия, Генуа.

 

Назначава Анна Колева Хаджикостова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140032, Белгия, Антверпен 1.

 

Назначава Петя Тошкова Харалампиева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140044, Белгия, Льовен.

 

Освобождава КАЛИН ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320490235, Италия, Колеферо.

Назначава Иванка Ангелова Иванова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320490235, Италия, Колеферо.

 

Освобождава ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320490240, Италия, Нетуно.

Назначава Детелина Василева Кирилова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320490240, Италия, Нетуно.

Освобождава ЦЕЦА НАДКОВА СТЕФАНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320490243, Италия, Понтедера.

Назначава Инес Данаилова Илиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320490243, Италия, Понтедера.

 

Освобождава МОНИКА СИМЧЕВА ВИСОЧКОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320490245, Италия, Салерно.

Назначава Мартин Детелинов Петров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320490245, Италия, Салерно.

 

Освобождава ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕЛОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920346, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол.

Назначава Виктория Петрова Вянева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920346, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол.

 

Назначава Борислав Недялков Кисьов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс.

 

Освобождава ИЛИАНА КРАСИМИРОВА СТАМАТОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс.

Назначава Людмила Людмилова Виячева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс.

 

Освобождава ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ РАЧЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320920406, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Хароу).

Назначава Йорданка Йосифова Ганчева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320920406, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Хароу).

 

Освобождава Георги Радостинов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

Назначава Радка Михайлова Радева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320920402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

 

Назначава Памела Иванова Колева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3).

 

Назначава Мартин Тодоров Баев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180545, Турция, Биледжик.

 

Назначава Шериф Мехмедали Мехмед, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180597, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле1.

 

Назначава Хюлия Мустафова Бошнакова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез.

 

Назначава Христина Тошкова Никова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320300145, Дания, Копенхаген (Посолство).

 

Освобождава АЛЕКСАНДРА ФИЛЧОВА ЛАЗАРОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320300145, Дания, Копенхаген (Посолство).

Назначава Гюлфер Ариф Кирез, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320300145, Дания, Копенхаген (Посолство).

 

Назначава Снежана Стоянова Господинова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320300145, Дания, Копенхаген (Посолство).

 

Назначава Петя Радославова Христова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство).

 

Освобождава МИХАИЛ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270075, Германия ФР, Карлсруе 2.

Назначава Денислав Здравков Здравков, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270075, Германия ФР, Карлсруе 2.

 

Освобождава СОНЯ ЦВЕТАНОВА КОЦЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК №320270108, Германия ФР, Фрайбург 2.

Назначава Цветан Николов Петров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК №320270108, Германия ФР, Фрайбург 2.

 

Назначава Даниела Ангелова Радулова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320270056, Германия ФР, Бремен 1.

 

Назначава Роза Гаврилова Радославова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320270115, Германия ФР, Хамбург 1 – (Почетното консулство).

 

Освобождава МАХМУД БАХРИ МЕХМЕД, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320870296, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

Назначава Ралица Максимова Козуева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320870296, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

 

Освобождава МИРОСЛАВА ДЕЧКОВА СТЕФАНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320480162, Испания, Мадрид (Посолство 1).

Назначава Вълчо Христов Христов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320480162, Испания, Мадрид (Посолство 1).

 

Освобождава ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШКУТОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321070517, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).

Назначава Донка Христова Вълова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321070517, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).

 

Освобождава ДЕСИСЛАВА РАДОСЛАВОВА ДЮЛГЕРОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

Назначава Жулиета Димитрова Митева-Пилунат, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

 

Освобождава Жулиета Димитрова Митева-Пилунат, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

Назначава ДЕСИСЛАВА РАДОСЛАВОВА ДЮЛГЕРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

 

Освобождава ПАСКАЛ ИВАНОВ БОРИСОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320560273, Кипър, Ларнака.

Назначава Гергана Чавдарова Тодорова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320560273, Кипър, Ларнака.

 

Назначава Силва Петрова Доранг, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321320724, Швейцария, Базел.

 

Освобождава ПАУЛИНА ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321320726, Швейцария, Кройцлинген.

Назначава Десислава Руменова Андреева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321320726, Швейцария, Кройцлинген.

 

Освобождава Десислава Руменова Андреева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321320726, Швейцария, Кройцлинген.

Назначава ПАУЛИНА ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА, ЕГН … като ЧЛЕН на СИК № 321320726, Швейцария, Кройцлинген.

 

Освобождава МАДЛЕНА АСЕНОВА СТАНОЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180689, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

Назначава Георги Стоянов Стоянов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180689, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

 

Освобождава Йона Йорданова Генчева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321250704, Франция, Париж (Посолство 3).

Назначава Мария Русева Павлова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321250704, Франция, Париж (Посолство 3).

 

Освобождава ТЕОДОСИ НЕДЯЛКОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320480218, Испания, Торевиеха.

Назначава Милена Йорданова Колова-Димитрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320480218, Испания, Торевиеха.

 

Освобождава Милена Йорданова Колова-Димитрова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320480218, Испания, Торевиеха.

Назначава ТЕОДОСИ НЕДЯЛКОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320480218, Испания, Торевиеха.

 

Освобождава Десислава Радославова Симеонова, ЕГН …,като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320490232, Италия, Верона.

Назначава Иванка Тодорова Щерева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320490232, Италия, Верона.

 

Освобождава ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920335, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма.

Назначава Станислава Иванова Тачева, ЕГН …,като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920335, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма.

 

Освобождава Ренгинар Байрям Алиосман, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180609, Турция, Измир, Сеферхисар.

Назначава Слави Рашев Райчев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180609, Турция, Измир, Сеферхисар.

 

Освобождава Гюлджан Ахмед Хюсеин, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

Назначава Руслан Миланов Мерсинков, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

Освобождава Нурджан Мустафова Мутлу, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

Назначава Ибрахим Самиев Исмаилов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

 

2. Допуска поправки на технически грешки в Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и прилага актуализиран списък на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение 1802-НС от 20.03.2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27.03.2023 г. и Решение № 1843-НС от 29.03.2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1802-НС/

1829-НС/

1843-НС/

1877-НС/

1880-НС/

1881-НС/

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения