Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2729-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Е. В. В. – упълномощен представител на партия ГЕРБ – срещу решение № 109-МИ/16.10.2023 г. на ОИК – Неделино

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-190 от 17.10.2023 г. е постъпила жалба от Е. В. В. – упълномощен представител на партия ГЕРБ – срещу решение № 109-МИ/16.10.2023 г. на ОИК – Неделино. Жалбоподателят оспорва  решението и иска неговата отмяна въз основа на следните основания:

Първо. Решението е взето извън сроковете по решение № 2599-МИ на Централната избирателна комисия.

Второ. Оспорва се направеното разпределение на членовете на ПСИК по партии и коалиции. Според жалбоподателя право на две места в комисията би следвало на има партия ГЕРБ, като участник в най-голямата парламентарно представена коалиция, а не коалиция ПП-ДБ, която получава две места при разпределението, утвърдено с решение №109-МИ на ОИК-Неделино.

Трето. Решението е взето със 7 гласа „ЗА“ и 4 гласа „ПРОТИВ“ в нарушение на чл. 85 ал. 4 от ИК, съгласно който решенията на ОИК се вземат с мнозинство две трети от присъстващите членове.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес и е допустима.

Извършената служебна проверка установи следното: ОИК – Неделино образува втора ПСИК не с оспорваното решение, а с решение № 105-МИ от 15.10.2023 г., което не е оспорвано от жалбоподателя. Решение № 109-МИ от 16.10.2023 г. е относно определяне на състава на вече образуваната втора ПСИК в община Неделино и е взето в рамките на срока по т. 17 на решение №2599-МИ на ЦИК. Евентуалната отмяна на решение № 109-МИ би довела единствено до необходимостта да се вземе ново решение относно състава на втората ПСИК, но не и до закриване на вече образуваната секция с влязло в сила решение. Причината за увеличаване на броя на подвижните избирателни комисии след първоначалното решение за една комисия е в големия брой заявления – 74 общо за общината, от които 23 в отдалечени от общинския център населени места. ОИК-Неделино е преценила, че при една ПСИК съществува сериозен риск да не се обходят всички избиратели в рамките на изборния ден.

По отношение на второто оспорване на жалбоподателя – относно неправилното, според него, определяне на две места за ППДБ, а не за ГЕРБ, беше установено, че, съгласно методиката на разпределение, приета с решение № 2546-МИ на ЦИК, общата картина за всички 24 СИК и ПСИК на територията на община Неделино би била както следва:

ГЕРБ – 42 места

ППДБ – 39 места

Възраждане – 26 места

ДПС – 25 места

БСП за България – 24 места

ИТН – 24 места

С решения № 91-МИ от 29.09.2023 г., № 101-МИ от 11.10.2023 г. и № 109-МИ от 16.10.2023 г. ОИК-Неделино е определила разпределението на съставите на СИК и ПСИК както следва:

ГЕРБ – 42 места

ППДБ – 38 места

Възраждане – 26 места

ДПС – 25 места

БСП – 25 места

ИТН – 24 места.

Както се вижда, разпределението съвпада по отношение на ГЕРБ, Възраждане, ДПС и ИТН. БСП има една място повече, а ППДБ – едно място по-малко от разпределението, което се получава при прилагане на методиката, утвърдена с решение 2546-МИ на ЦИК, но това обстоятелство не е обект на разглеждане във връзка с настоящата жалба.

Изхождайки от тази фактическа обстановка, ЦИК приема, че първите две основания за отмяна на решение № 109-МИ на ОИК-Неделино, посочени в жалбата, следва да бъдат отхвърлени. Но от протокол № 19/16.10.2023 г. на ОИК-Неделино е видно, че решението е прието с гласуване, при което 7 членове на ОИК са гласували „ЗА“, а 4 членове на ОИК -  „ПРОТИВ“. При този резултат от гласуването ОИК-Неделино е следвало да се произнесе с решение за отхвърляне по чл. 85 ал. 4 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 109-МИ от 16.10.2023 г. на ОИК-Неделино и указва на ОИК-Неделино незабавно да се произнесе относно определянето на състава на подвижната секционна избирателна комисия, образувана с решение № 105-МИ на ОИК-Неделино, като съблюдава методическите указания за определяне съставите на СИК, утвърдени с решение № 2546-МИ на Централната избирателна комисия.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения