Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2734-МИ
София, 20 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от С. С. М. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 61-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Брегово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-116 от 19.10.2023 г. от С. С. М. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 61-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Брегово

Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Брегово указва на упълномощения представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ С. С. М. да представи в срок от три дни от получаване на указанията на ОИК – Брегово, заявления от предложените от коалицията за смяна членове на СИК/ПСИК при наличие на хипотезата на чл. 51, ал. 2, т. 1 ИК – оставка на лицето, а за останалите хипотези на чл. 51, ал. 2 ИК – писмени доказателства, след  който срок при непредставянето им ОИК – Брегово ще постанови решение за отказ.

Гореописаните указания са дадени от ОИК – Брегово по повод постъпило предложение с вх. № 74/17.10.2023 г. в ОИК – Брегово от С. С. М., упълномощен представител на коалиция ПП-ДБ за смяна членове на СИК/ПСИК по приложен списък.

След като е разгледала постъпилите с предложението документи в съответствие с правомощията си по чл. 87, ал. 1, т. 6 ИК ОИК – Брегово, е счела, че реда за смяна на членове на СИК/ПСИК е различен от реда за назначаване членове на СИК/ПСИК. В обжалваното решение са изложени мотиви, че смяна на член на СИК/ПСИК се извършва само при наличие на някои от хипотезите в чл. 51, ал. 2 ИК, към който препраща разпоредбата на чл. 87, ал. 1, т. 6 ИК (Решение № 11545 от 03.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 12517/2015 г., ІV отделение).

Общинската избирателна комисия е установила, че към предложението липсват доказателства за наличие на основанията по чл. 51, ал. 2, т. 1-6 ИК. Счели са за необходимо, че в случай на наличие на хипотезата по чл. 51, ал. 2, т. 1 – подаване на оставка на член на СИК/ПСИК към предложението следва да се приложи заявление от съответния член на СИК/ПСИК, а в останалите хипотези да се приложи писмено доказателство.

С оглед на горното ОИК – Брегово е дала и съответните указания. Недоволен от така постановеното решение и дадените указания С.С. М. обжалва пред ЦИК същото, с което прави искане ЦИК да отмени решението като незаконосъобразно и необосновано и да даде указания на ОИК за незабавна смяна на лицата в СИК/ПСИК съгласно направеното от него предложение с вх. № 74/17.10.2023 г.

Жалбоподателят счита за неоснователен мотива по обжалваното решение, че редът за смяна на членове на СИК/ПСИК, е различен от реда за назначаване на членовете на тези комисии и посоченото решение на ВАС е постановено при съвсем различни факти и обстоятелства и същото не може да се смята за задължителна съдебна практика.

Жалбоподателят счита също така за незаконосъобразен мотива на ОИК – Брегово по обжалваното решение, че смяната на членове на СИК/ПСИК се извършва единствено по реда по чл. 52, ал. 1-6 ИК, които текстове представлява условията за предсрочно прекратяване на мандат, но не и за смяна по искане на надлежно упълномощен представител на партия/коалиция. Счита за незаконосъобразно указанията в обжалваното решение, с което е задължен в тридневен срок да представи по реда на чл. 52, ал. 2, т. 1 ИК заявление от лицата.

Жалбоподателят възразява срещу постановеното решение, тъй като смята, че в качеството си на представляващ партията може да иска замяна на членовете на СИК от същата партия независимо от тяхното съгласие. Според него разпоредбите на Изборния кодекс дават право партиите и коалициите сами и по своя воля да заменят предложените от тях членове на СИК без тази воля да е обвързана от волята на самите лица.

Жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени решение № 61-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Брегово и да върне преписката с изрични указания за извършване на исканата замяна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката и приложените към нея доказателства, намира жалбата за основателна.

При искане за замяна на членове на СИК/ПСИК, отправено от партиите и коалициите, отказът на вече назначените членове на СИК/ПСИК не е необходимо да бъде удостоверяван с писмен документ или по какъвто и да било друг начин, както и че партиите и коалициите могат да заменят вече назначени членове на СИК/ПСИК, независимо че членовете не желаят да бъдат заменяни. Общинската избирателна комисия – Брегово с решение трябва да замени предложените от упълномощения представител на коалиция ПП-ДБ членове на СИК/ПСИК.

По отношение на искания на политически субекти за замяна на членове на СИК/ПСИК, назначени по техни предложения, чл. 51, ал. 2 ИК следва да се тълкува разширително, без да е необходимо съответните партии и коалиции да представят и документи, удостоверяващи наличието на обстоятелства по чл. 51, ал. 2 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 61-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Брегово.

УКАЗВА на ОИК – Брегово да се произнесе с решение съгласно мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения