Какви са изискванията за адресната регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове? 

Право да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които отговарят на изискванията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс. „Живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 397 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

 

Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на секционна избирателна комисия (СИК) при провеждане на местните избори?

Гражданите, които желаят да участват в изборите като членове на СИК, трябва да представят кандидатурата си пред парламентарно представена партия или коалиция, ако отговарят на условията да бъдат членове на СИК.

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения