предстоящо заседание на ЦИК:

заседание online

16.02.2016 г.
10:30
09.02.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че съгласно чл. 187 от Изборния кодекс печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в частичните избори за кметове, които ще се произведат на 13 март 2016 г. Тарифите и условията следва да се обявяват на интернет страницата на съответната медия в срок до 11 февруари 2016 г. (четвъртък) включително и да се изпратят незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 11 февруари 2016 г. (четвъртък) включително, съгласно чл. 198, ал. 4 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

Съгласно чл. 180 от Изборния кодекс доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

09.02.2016

Съобщение

На 11 февруари 2016 г. (четвъртък) изтича крайният срок, в който гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да гласуват в частичните избори за кметове, които ще се произведат на 13 март 2016 г., трябва да подадат декларация Приложение № 8-МИ от изборните книжа за вписване в избирателните списъци – част ІІ. Декларацията се подава до общинската администрация по адрес на пребиваване и при условие, че гражданинът не е подавал такава декларация на предишни местни избори или, ако е подавал, има промяна в личните документи и адреса на пребиваване.

Органите по чл. 23 от Изборния кодекс служебно вписват в избирателния списък (част II) гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II, без да е необходимо да подават нова декларация.

Гражданите на други държави-членки на ЕС имат право да гласуват, ако са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани и отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК в секция „Документи и бланки“ https://www.cik.bg/bg/61.

04.02.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните и новите избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г. следва да се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК).

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в ОИК за участие в нови избори е 18,00 ч. на 9 февруари 2016 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в ОИК за участие в частични избори е 18,00 ч. на 16 февруари 2016 г.

Регистрацията на кандидатите за кметове се извършва съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 1 декември 2015 г. и при условията и по реда на Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

04.02.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 6 февруари 2016 г. в 18,00 часа изтича срокът за подаване на заявление в ЦИК от партиите и коалициите за регистрация/допускане за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 13 март 2016 г.

04.02.2016

Съобщение

На 4 февруари 2016 г. за 11 поредна година честваме Световния ден на изборите (Global Election day).

Централната избирателна комисия на Република България поздравява своите международни партньори - органите за управление на избори от целия свят, международните организации, които имат отношение към организацията и произвеждането и/или наблюдението на избори, както и гражданите и пожелава на всички мир и просперитет.

Централната избирателна комисия използва случая още веднъж да изкаже благодарност към всички участници в изборния процес в страната – членовете на районни, общински и секционни избирателни комисии, Министерски съвет и неговата администрация, Министерството на регионалното развитие, в частност Главна дирекция ГРАО, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Сметната палата, Съвета за електронни медии, ръководството и служителите на Печатницата на БНБ и другите специализирани печатници, областните управители, кметовете, областните и общински администрации и другите органи, участвали в организацията и произвеждането на изборите, ръководството и служителите на „Информационно обслужване“ АД, Обществения съвет към ЦИК, други неправителствени организации, медиите, всички партньори, служители и сътрудници на ЦИК за усилията им при организацията и произвеждането на законосъобразни избори и зачитане на правата и свободите на гражданите.


Решението за отбелязване на Световен ден на изборите всеки първи четвъртък от месец февруари е взето през 2005 г. на международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО), проведена в Унгария. Целта на асоциацията е да осигурява форум за обмен на информация и добри практики между органите на управление на избори. Централната избирателна комисия на Република България е един от първите членове на ACEEEO от 1991 г. и е активен партньор в съвместните мероприятия, като изнася презентации, представя доклади и становища. Фокусът на организираните събития е различен - от осигуряване на прозрачност на изборния процес, ролята и участието на медиите, изборните технологии, финансови реформи, равнопоставеност на жените, малцинствените групи и лицата в неравностойно положение, до активното участие на всички граждани в изборния процес. АСЕЕЕО обединява органи на управление на избори в повече от 20 държави и работи в активно сътрудничество с международни организации, които осъществяват наблюдение на изборите, като: Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и редица други. Повече информация за АСЕЕЕО можете да намерите на официалния сайт на организацията: http://www.aceeeo.org/

През 2016 г. се отбелязва 25-тата годишнина от създаването на АСЕЕЕО. По този повод ще бъде публикувано и през м. септември на конференцията на асоциацията в Албания ще бъде представено издание с материали относно развитието на избирателните системи и изборните процеси в държавите – членки на асоциацията. ЦИК на България подготвя своето представяне.

ЦИК е член и на Световната асоциация на органите на управление на избори – A-WEB. Асоциацията е основана през 2013 година в Република Корея и в нея членуват над 170 страни, като ЦИК на Република България е сред учредителите. Представители на ЦИК участваха в годишната конференция на асоциацията, като представиха информация за изборния процес в страната и подкрепиха промени в учредителния акт на A-WEB. Повече информация за организацията можете да намерите на официалния й сайт: http://www.aweb.org/eng/main.do.

Членове на Централната избирателна комисия представят българското законодателство и практики и на други международни форуми на високо ниво. На 12-тата конференция на органите за управление на изборите, организирана от Венецианската комисия и Министерството на вътрешните работи на Кралство Белгия и проведена през м. март 2015 г. в Брюксел, представителите на ЦИК споделиха своя опит в областта на осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на избирателните комисии и се присъединиха към общата Декларация за прозрачност, публичност, независимост и неутралност на органите за управление на избори. Дейността на българската ЦИК получи висока оценка от партньорите.

ЦИК представи законодателството и практиката в страната относно създадените условия и ред за гласуване на ученици и студенти, избиратели с трайни увреждания, избиратели в специализирани институции и домове за стари хора и други на Петата конференция на органите за управление на изборите, проведена в началото на 2015 г. в Грузия и на 24-тата конференция и общо събрание на АСЕЕEО през септември 2015 г. в Молдова.

Членовете на ЦИК участваха дистанционно и в работата на експертната група по изборни въпроси към Европейската комисия, чиято основна цел е подобряване на законодателството на държавите-членки по повод организиране и произвеждане на избори за Европейски парламент.

По покана на партньорски държави ЦИК на България участва с наблюдатели в произвеждането на избори с цел обмен на опит и практики.


We celebrate the Global Election Day on February 4th, 2016 for the 11th consecutive year. Read more.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 3073-ПВР/МИ / 11.02.2016

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Доспат, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

  • № 3072-МИ/НР / 11.02.2016

    относно: промяна в състава на ОИК – Дряново, област Габрово

  • № 3071-МИ/НР / 11.02.2016

    относно: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

  • всички решения