Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

02.05.2017 г.
10:30

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 26.03.2017

Активност на гласуване

Резултати

25.04.2017

Съобщение

Централната избирателна комисия РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори, определено със заповед на кмета на община, за прибиране на бюлетините и другите книжа и материали от частичните избори, насрочени на 30 април 2017 г., и при произвеждане на евентуален втори тур, не по-рано от 20,00 ч. в деня на избора.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от предшестващи избори, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

На 30 април 2017 г. са насрочени частични избори за:

 • кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин;
 • кмет на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали;
 • кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград;
 • кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас;
 • кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново.
12.04.2017

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 30 април 2017 г. частични избори за кметове, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 16А-МИ от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.

Крайният срок за подаване на заявление за частичните избори за кметове е 15 април 2017 г., включително.

12.04.2017

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 15 април 2017 г. включително, изтича крайният срок, в който избирателите могат да подадат заявление – Приложение № 12-МИ от изборните книжа за гласуване по настоящ адрес в частичните избори за кметове, насрочени на 30 април 2017 г. Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес.

На 30 април 2017 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград;

- кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин;

- кмет на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали;

- кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас;

- кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново;

10.04.2017

Съобщение

На 11 април 2017 г. от 11.00 часа в пресклуба на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1, източен вход, откъм паркинга встрани от Национална художествена галерия ще се проведе съвместна пресконференция на Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии за представяне на мониторинговия доклад за резултатите от наблюдението върху радио и телевизионните програми на доставчици на медийни услуги по време на предизборната кампания за изборите за народни представители, произведени на 26 март 2017 г.

На пресконференцията ще присъстват председателят на ЦИК Ивилина Алексиева и председателят на СЕМ Мария Стоянова, както и представители на двете институции.

 Вход с журналистически карти.

06.04.2017

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 6 април 2017 г. (четвъртък), от 16,00 часа, ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени за 30 април 2017 г.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите и коалициите, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

Жребият ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин, зала 42.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 4725-ПВР / 27.04.2017

  относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Ветрино, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.

 • № 4724-НС / 27.04.2017

  относно: искане за отваряне на запечатана каса в областна администрация в област Русе, в която се съхранява архивът на Районна избирателна комисия – Русе, от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 4723-НС / 27.04.2017

  относно: обявяване на Дурхан Мехмед Мустафа за народен представител от Втори изборен район – Бургаски

 • всички решения