18.09.2018

Съобщение

На 18 септември 2018 г. /вторник/ Централната избирателна комисия на Република България проведе среща с 8-членна делегация от депутати от Националното събрание на Социалистическа Република Виетнам. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с избирателната система на Република България, статута и функциите на ЦИК, РИК, ОИК и СИК, както и правилата за провеждане на предизборна кампания и предизборна агитация.

Ръководител на делегацията от Социалистическа Република Виентам беше г-н Нгуен Туан Ан, депутат от провинция Бин Фьок и заместник-председател на Комисия за работа с депутатите.

г-жа Ивилина Алексиева, председател на ЦИК и г-н Нгуен Туан Ан, депутат от провинция Бин Фьок и заместник-председател на Комисия за работа с депутатите

12.09.2018

Съобщение

На 13 септември (четвъртък) 2018 г. от 15,30 часа в Централната избирателна комисия ще се отварят публично офертите за: „Извършване на пазарно проучване, анализ и консултиране по смисъла на чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозна цена за производство, закупуване, наемане – дългосрочно или краткосрочно (еднократно) и доставка в страната на не по-малко от 12 500 специализирани устройства за машинно гласуване, както и за логистично осигуряване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната и чужбина, гаранционно и извънгаранционно обслужване, поддръжка, обучение на персонал за работа и обслужване на устройствата за произвеждане на избори“.
Отварянето на офертите ще се състои на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, етаж „Мецанин“, зала № 42, вход откъм бул.“Княз Ал.Дондуков“.

11.09.2018

Съобщение

На 13 септември 2018 г. (четвъртък) изтича крайният срок, в който гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да гласуват в частичните избори за кметове, които ще се произведат на 14 октомври 2018 г., трябва да подадат декларация Приложение № 8-МИ от изборните книжа за вписване в избирателните списъци – част ІІ. Декларацията се подава до общинската администрация по адрес на пребиваване и при условие, че гражданинът не е подавал такава декларация на предишни местни избори или, ако е подавал, има промяна в личните документи и адреса на пребиваване.

Кметовете на общини служебно вписват в избирателния списък (част II) гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II, без да е необходимо да подават нова декларация.

Гражданите на други държави-членки на ЕС имат право да гласуват, ако са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани и отговарят на изискването да имат адрес на пребиваване на територията на съответното кметство, към дата 14 април 2018 г. включително – шест месеца преди датата на произвеждане на частичните избори.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК в секция “Изборни книжа“.

На 14 октомври 2018 г. са насрочени частични избори за:

- кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив;

- кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра;

- кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас.

 

11.09.2018

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че до 13 септември 2018 г. (четвъртък) включително, съгласно чл. 198, ал. 5 във вр. с чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си за предстоящите частични избори за кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г.

На 14 октомври 2018 г. са насрочени частични избори за:

 • кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив;
 • кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра;
 • кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас.
11.09.2018

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че до 13 септември 2018 г. (четвъртък) включително, съгласно чл. 198, ал. 6 във вр. с чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда и тарифите си за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г.

На 14 октомври 2018 г. са насрочени частични избори за:

 • кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив;
 • кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра;
 • кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 5134-МИ/ПВР/НР / 18.09.2018

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Казанлък, област Стара Загора, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г.

 • № 5133-МР / 11.09.2018

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Катуница, община Садово, област Пловдив, на 13 октомври 2018 г.

 • № 5132-МИ / 11.09.2018

  относно: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частични избори за кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г.

 • всички решения