Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4073-МИ
София, 6 декември 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Крумовград, област Кърджали, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-219 от 01.12.2016 г. на Централната избирателна комисия от Сeбихан Мехмед – кмет на община Крумовград, с искане за отваряне на запечатано помещение – първа стая, южно изложение в приземен етаж, намиращо се в административната сграда на общината на адрес: гр. Крумовград, ул. „3-ти март“ № 3, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., с цел прибиране на торбите с бюлетините и другите книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Долна кула, насрочен за 11 декември 2016 г. и евентуален втори тур на 18 декември 2016 г.

Съгласно чл. 457, ал. 5 от ИК изборните книжа и материали от произведените местни избори се съхраняват от общинските администрации до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

Книжата и материалите се съхраняват в помещенията до произвеждане на следващите избори от същия вид. Помещенията се запечатват по реда на т. 29 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение – първа стая, южно изложение в приземен етаж, намиращо се в административната сграда на общината на адрес: гр. Крумовград, ул. „Трети март“ № 3, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., на 11 декември 2016 г. в 19.00 часа с цел прибиране на торбите с бюлетините и другите книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Долна кула, насрочен за 11 декември 2016 г., след което помещението да бъде запечатано по реда на т. 29 от Решение 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.

При евентуален втори тур разрешава отварянето на помещението на 18 декември 2016 г. в 19.00 часа като след прибирането на торбите с бюлетините и другите книжа и материали помещението да бъде запечатано по реда на т. 29 от Решение 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи от комисията по чл. 457 по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед назначена от кмета на общината.

За извършените действия да се съставят предвидените протоколи в т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите общи избори за общински съветници и кметове, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения