Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4072-ПВР
София, 6 декември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4018-ПВР от 13 ноември 2016 г. на ЦИК относно нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата dnevnik.bg

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4018-ПВР от 13 ноември 2016 г. на ЦИК, като навсякъде текстът „Е ДНЕВНИК“ ЕООД, ЕИК 200195221, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Бурел“ № 66-68, представлявано от Пламен Стоянов Пенчев, се заменя с текста „ИКОНОМЕДИА“ АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 20, с представители Теодор Иванов Захов и Галя Валентинова Прокопиева.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4018-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения