Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4069-МИ
София, 6 декември 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Кубрат, област Разград

Общинска избирателна комисия – Кубрат, област Разград, с писмо вх. № МИ-15-1178/05.12.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 272 от 25.11.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община Кубрат, област Разград, Бюрхан Исмаилов Мюзелифов.

Към уведомлението са приложени: решение № 273 от 01.12.2016 г. на ОИК – Кубрат; копие на писмо от председателя на ОИК – Кубрат, с приложено заверено копие на решение № 272-МИ от 25.11.2016 г. на ОИК – Кубрат, заверен препис на Решение № 3 от 23.01.2014 г. на Варненския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 334/2013 г., присъда № 48 от 18 октомври 2013 г. по н.о.х.д. № 165/2013 г. на Разградски окръжен съд, Решение № 223 от 7 ноември 2016 г. по н.д. № 898/2016 г. на Върховния касационен съд, I н.о. и Решение № 164 от 15 септември 2014 г. по н.д. № 385/2014 г. на Върховен касационен съд, II н.о.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кубрат, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464, ал. 4 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Кубрат, област Разград.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения